Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
965378
local_library
216 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
215 Chap 215 5166 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214a 5716 10/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 6793 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5362 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 3166 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 5079 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5184 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 3083 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 4587 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 5027 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 5138 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5320 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 4875 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5105 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5146 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5088 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3703 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 4802 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5047 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4272 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 3928 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 4967 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 5104 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 5118 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 5134 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 4242 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3668 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 4624 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 4313 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 4116 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 5013 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 5008 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 4259 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 2378 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 5186 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5121 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 4695 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 5028 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 4618 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 5392 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 5285 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3715 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 5128 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 4343 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3207 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 5109 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3824 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3258 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 5306 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 4051 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 5041 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 4399 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 3334 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 4963 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 4660 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4876 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 4874 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3865 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3738 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3720 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 4525 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 4666 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 4542 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 5467 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 4388 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 5142 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 5271 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 4367 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3370 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 5241 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 5074 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4970 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3164 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3988 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 5341 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4408 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 5286 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 5381 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 3608 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5027 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 2695 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5195 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 4500 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 4897 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 3410 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3809 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 4126 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3418 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 4260 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3915 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2675 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3080 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2878 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 4590 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 4521 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2516 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2990 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 4444 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 4548 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 4138 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 4753 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 2788 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5018 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3173 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3461 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2334 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5013 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3527 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 3749 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3943 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3452 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3311 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3791 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 4677 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5110 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 2549 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 3210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2544 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 4208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 2300 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 3288 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5081 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 4726 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 3604 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3069 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3892 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3476 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3138 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3764 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4519 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5255 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5147 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 4437 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3896 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 3069 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2663 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3137 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 4388 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2824 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 3654 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3040 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3314 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5119 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 4756 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 4551 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5183 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3683 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 4929 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5187 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 4845 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5055 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4590 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3622 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4514 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4922 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5103 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4443 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5069 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4114 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4378 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5112 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5021 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5171 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3668 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5095 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5285 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 4506 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5074 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5202 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5043 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4730 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5653 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5161 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5321 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4223 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4716 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5028 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4070 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5064 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5076 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4642 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4564 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5176 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5069 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5534 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5269 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4316 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4092 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5031 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4826 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4516 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5205 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5160 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5131 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5172 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5072 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5189 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5255 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5387 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4781 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5181 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5028 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5050 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5332 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5347 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5472 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5486 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5399 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5309 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5070 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5425 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite