Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
418116
local_library
214 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
213 Chapter 213 5297 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5094 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1805 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1612 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 1931 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 1623 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1675 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 3823 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 3597 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4293 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3066 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 2764 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 4246 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 2786 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 2092 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 2591 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2558 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2439 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 2371 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 2389 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 1970 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 1880 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 1882 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 1667 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 2384 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 1044 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1716 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 1581 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3133 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 2180 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1656 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 376 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 2015 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 2179 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 1732 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2516 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 1653 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 2574 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 2231 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 1930 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 1679 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 1555 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 1651 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 1661 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 1687 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 2107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 1689 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 1718 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 2405 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 1489 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 1697 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 1889 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3220 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 2565 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1628 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1715 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 1477 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 2253 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 1522 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1476 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2419 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1747 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1598 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 1758 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 1410 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1500 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 1546 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1588 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1635 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 2626 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1613 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 1773 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1892 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 1641 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 1588 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 1547 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 1455 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 1552 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 1626 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 1590 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 1666 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 1542 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 1475 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 1454 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 1654 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1514 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 1365 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 1329 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2030 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 1368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 1401 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1441 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 1289 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 1528 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1301 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1316 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 1301 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1380 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1315 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1575 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1360 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1460 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1153 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 2225 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1211 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1401 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2129 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1122 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1361 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1304 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1434 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1590 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1709 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1221 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1108 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1326 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1046 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1209 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1300 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1551 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1188 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1262 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1187 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1424 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1588 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2254 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 3278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1309 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1070 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1151 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1171 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1483 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1166 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1314 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1311 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1429 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1475 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1346 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1322 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1381 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1289 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1664 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1848 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1801 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1868 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2166 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1644 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2170 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1897 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1719 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1732 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1813 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1901 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1913 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2151 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1867 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1938 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3127 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2421 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1763 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1722 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2391 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1961 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3097 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3067 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2038 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2394 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1954 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2117 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2028 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2463 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2608 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2540 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2036 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4139 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2964 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3088 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1796 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2146 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2255 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2243 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1915 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2170 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3261 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2164 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3054 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2137 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2772 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2818 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2112 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1972 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2867 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2161 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2422 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4188 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2979 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2480 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3082 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2610 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2866 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 497 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 3475 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite