Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
318562
local_library
220 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

Chap Title Total Views Date Added Action
213 Chapter 213 2410 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 3064 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1247 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1070 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 710 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 718 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1247 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2949 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2256 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 2490 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 2738 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 1598 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 2228 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 2047 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 1876 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 2246 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2274 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2241 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 2133 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 2152 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 1728 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 1593 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 1672 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 1399 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 1401 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 891 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1494 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 1337 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 1788 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 1976 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1433 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 138 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 1711 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1962 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 1530 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 1138 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 1285 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 1332 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 1614 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 1473 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 1334 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 1258 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 1275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 1306 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 1235 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 1289 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 1158 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 1258 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 1289 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 1124 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 1247 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 1173 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 1302 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 1575 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1257 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1282 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 1075 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 1113 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 1204 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1176 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 1922 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1322 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1277 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 1420 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 1132 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1189 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 1221 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1378 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1554 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1339 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 1465 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1566 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 1336 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 1236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 1245 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 1104 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 1275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 1327 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 1318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 1362 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 1190 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 1221 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 1168 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 1361 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1118 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 1039 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 1051 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 1275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 1121 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 1140 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1211 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 1040 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 1236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1052 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1048 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 998 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1105 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 995 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1351 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1113 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1060 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 904 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1101 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 930 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1124 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 959 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1074 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 836 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1078 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1064 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1220 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1326 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1314 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 993 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 835 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1093 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 801 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 934 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 924 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1006 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1047 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1027 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1296 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 936 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1015 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 968 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1154 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1211 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1612 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1332 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1085 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1098 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1069 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 866 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 929 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 953 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1159 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 940 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1079 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 961 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1078 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1118 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1020 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1023 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1002 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1080 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1067 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 927 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 991 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1363 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1551 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1495 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1537 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1867 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1330 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1692 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1575 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1345 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1477 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1574 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1596 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1734 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1568 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1638 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1392 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1498 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1450 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1408 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1419 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1658 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1622 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1413 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1580 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1638 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1592 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1524 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1708 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1520 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1610 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1545 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1743 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1674 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1603 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1854 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1702 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1702 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1432 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1388 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1927 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1490 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1573 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1768 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1622 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1568 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1651 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1784 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1600 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1607 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1740 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1585 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1699 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1687 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1922 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1954 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2026 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1980 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2126 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2124 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2032 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3390 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.6 Chap 0.6 2122 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chap 0.5 2292 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.4 Chap 0.4 2281 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.3 Chap 0.3 2487 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 2400 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.1 Chap 0.1 2557 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2650 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite