Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
477082
local_library
214 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
213 Chapter 213 5361 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5118 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1916 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1981 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 3506 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 1700 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1756 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 3892 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 3640 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4349 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3127 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3456 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 4293 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 2840 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 2308 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 3525 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2751 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 3094 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 2433 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 2455 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 2102 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 2158 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 1950 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 2539 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 2420 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 1073 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 2979 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 1863 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3184 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 3023 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1895 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 825 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 2260 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 2277 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 2746 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2628 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 2359 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 2626 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 2300 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 1982 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 1724 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 2873 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 1699 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 2817 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 1721 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 2153 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 2300 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 1768 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 2804 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 1524 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 1743 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 1973 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3280 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 2852 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 2060 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1892 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 1912 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 2308 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 1571 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1522 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2488 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3089 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1677 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 1495 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1794 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 1623 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 2511 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 3201 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 2697 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1694 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 1844 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1958 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 1697 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 1628 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 1591 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 1497 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 1600 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 1673 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 1639 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 1728 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 1588 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 1512 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 1506 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 1705 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1560 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 1406 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 1381 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2083 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 1420 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 1434 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1507 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 1346 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 1599 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1341 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1359 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 1337 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1439 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1373 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1618 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1416 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1547 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 2295 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1285 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1447 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1276 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2184 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1177 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1408 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1825 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1491 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1652 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1787 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1283 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1164 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1554 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1521 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1308 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 2617 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1386 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1643 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1300 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1686 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1285 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1823 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1673 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2354 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 3380 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1477 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1446 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1131 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1217 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1254 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1536 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1243 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1384 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1383 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1517 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1547 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1435 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1421 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1405 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1470 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1464 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1346 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1736 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1920 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1875 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1939 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2223 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1726 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2266 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2529 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2555 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1820 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1873 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1998 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1995 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3024 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1966 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2032 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2513 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1878 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2574 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3875 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2718 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2070 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4448 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4458 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4492 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2517 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2296 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2228 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2145 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2563 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2898 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2979 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2603 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4523 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3328 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3110 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4755 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1922 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2432 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2687 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2591 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2434 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2286 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3638 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2661 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3393 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2400 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3169 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3476 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2872 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2081 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3401 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3443 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4371 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3116 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2987 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3257 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3524 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3918 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3481 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1009 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 4126 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite