Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
303258
local_library
220 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

Chap Title Total Views Date Added Action
213 Chapter 213 2085 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 2908 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1148 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 912 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 665 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 669 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1169 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2894 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2221 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 2447 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 2681 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 1552 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 2177 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 1994 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 1805 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 2153 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2165 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2193 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 2090 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 2089 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 1658 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 1532 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 1606 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 1349 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 1363 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 832 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1443 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 1293 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 1724 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 1910 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1376 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 69 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 1639 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1922 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 1483 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 1044 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 1199 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 1206 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 1533 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 1389 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 1206 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 1144 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 1140 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 1194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 1185 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 1183 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 1038 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 1156 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 1173 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 1029 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 1107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 1073 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 1176 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 1421 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1123 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1133 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 982 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 1036 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 1134 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1103 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 1815 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1206 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1180 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 1350 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 1063 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1118 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 1167 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1267 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1315 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1367 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1267 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 1394 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1499 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 1263 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 1180 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 1191 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 1032 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 1210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 1257 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 1244 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 1299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 1118 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 1144 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 1109 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 1278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 1057 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 977 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 994 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 1102 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 1052 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 1065 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1138 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 975 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 1153 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 981 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 972 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 930 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1037 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 940 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1051 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 973 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 838 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 955 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 875 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1071 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 890 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 894 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 790 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1033 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 998 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1159 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1251 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1192 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 936 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 773 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1028 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 758 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 838 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 892 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 952 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1001 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 979 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1253 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 889 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 965 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 923 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1106 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1466 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1242 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 996 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1043 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1019 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 822 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 879 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 928 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1100 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 904 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1048 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 931 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1050 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1081 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 982 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1006 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 973 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1062 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1033 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 891 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 962 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1350 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1518 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1461 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1507 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1843 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1297 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1635 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1556 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1352 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1345 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1477 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1557 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1583 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1664 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1557 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1620 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1269 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1498 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1430 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1396 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1419 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1543 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1562 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1284 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1518 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1587 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1550 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1490 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1656 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1487 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1536 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1489 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1629 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1571 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1539 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1795 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1657 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1632 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1364 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1352 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1881 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1382 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1500 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1646 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1595 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1507 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1535 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1753 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1530 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1510 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1678 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1500 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1670 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1598 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1862 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1819 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1934 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1878 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2069 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1998 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1978 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2178 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3246 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.6 Chap 0.6 2046 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chap 0.5 2200 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.4 Chap 0.4 2257 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.3 Chap 0.3 2450 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 2354 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.1 Chap 0.1 2489 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2545 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite