Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
835539
local_library
216 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
215 Chap 215 4791 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214a 5578 10/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 6275 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5282 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 2888 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 3433 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5152 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 2672 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 4374 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 4887 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 4976 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5292 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 4176 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5061 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5046 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4912 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3202 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 4589 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 4731 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 3782 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 3221 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 4272 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 5068 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3651 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 5068 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3691 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3319 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 4325 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3810 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 2707 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 4690 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 4472 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3770 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1867 11/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 3150 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 4751 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 4342 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 4262 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3807 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 5200 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3620 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 2934 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 5088 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3901 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 2856 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 5009 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3399 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3015 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 3923 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 2901 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 4466 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3423 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 2770 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 3120 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 4362 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4434 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 4315 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3520 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3486 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3282 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 4279 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3984 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 4240 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 5057 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3947 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3185 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2329 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3478 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 2380 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 3455 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 4532 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4463 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2793 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3554 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5054 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 3467 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 3749 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 3933 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 3329 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 3064 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 2682 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 2364 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3472 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 2795 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3591 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 2812 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2785 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2627 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2661 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 2471 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2890 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2398 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2553 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2594 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 3591 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3400 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2232 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2392 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3760 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 4225 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3307 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3660 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 2302 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 4105 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 2242 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3075 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2031 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 4728 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3054 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2884 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 2314 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2544 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2534 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3052 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3714 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5060 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 2318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 2862 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2201 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 2207 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 2046 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2463 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2792 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 4443 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 2727 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2639 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3642 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2535 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2849 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2618 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 4200 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5121 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5039 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3217 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 3338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5190 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2340 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2482 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2313 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3166 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2330 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2605 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2490 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3020 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3846 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 4188 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2793 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5129 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3071 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 4169 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2507 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5061 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 4263 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 4582 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4018 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3070 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3799 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3426 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4456 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3933 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4401 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3351 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3719 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4604 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4492 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4563 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3237 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3704 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4535 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5135 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3951 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4382 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5140 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4967 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4122 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5605 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5107 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3894 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4376 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4824 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3708 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4574 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5016 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4312 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3967 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5118 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5017 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5494 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5225 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3713 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3737 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4761 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4410 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4111 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4538 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5104 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5023 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5048 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4902 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5073 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5079 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5179 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3743 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5117 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4749 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4863 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5238 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5187 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5126 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5138 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5380 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5241 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5193 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3819 18/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5209 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite