Terra Formars

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing

Terra Formars

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
285485
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Terra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

Chap Title Total Views Date Added Action
212 Chương 212 2278 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 857 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 729 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 550 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 542 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 1050 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2795 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2107 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 2384 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 2601 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 1480 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 2103 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 1917 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 1741 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 2031 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 2078 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 2129 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 2025 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 2032 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 1616 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 1467 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 1505 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 1263 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 1300 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 767 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 1371 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 1226 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 1661 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 1843 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1273 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 1512 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1858 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 1425 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 965 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 1131 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 1060 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 1425 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 1290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 1100 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 1031 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 1046 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 1095 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 977 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 1044 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 928 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 1029 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 1063 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 860 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 1001 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 929 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 1035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 1281 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 1025 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 1016 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 879 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 886 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 1032 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1002 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 1550 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1050 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1086 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 1256 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 971 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1024 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 1072 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1167 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1219 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1263 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1159 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 1298 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1412 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 1170 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 1087 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 1118 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 952 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 1129 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 1205 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 1176 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 1219 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 1066 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 1092 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 1044 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 1116 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 991 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 913 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 926 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 1044 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 992 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 1017 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 1085 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 936 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 1100 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 934 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 940 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 872 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 983 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 892 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 1266 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1017 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 863 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 820 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 912 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 847 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1057 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 859 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 847 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 764 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1006 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 951 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1116 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1225 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1141 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 908 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 745 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1005 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 732 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 765 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 856 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 914 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 982 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 949 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1202 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 870 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 938 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 905 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1090 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1051 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1353 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 899 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 933 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 967 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 787 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 861 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 908 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 983 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 874 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1014 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 913 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1016 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1049 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 920 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 971 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 944 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1031 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1001 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 854 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 930 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1484 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1426 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1468 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1768 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1230 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1543 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1529 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1311 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1317 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1447 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1522 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1556 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1596 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1529 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1584 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1257 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1470 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1403 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1362 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1393 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1511 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1516 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1239 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1458 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1538 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1499 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1389 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1604 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1395 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1487 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1424 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1529 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1527 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1472 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1682 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1544 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1575 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1302 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1295 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1827 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1337 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1450 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1594 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1541 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1440 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1510 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1699 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1465 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1480 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1622 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1459 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1621 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1532 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1787 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1760 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1818 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1816 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1992 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1947 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1901 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2102 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3098 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.6 Chap 0.6 1900 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chap 0.5 2144 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.4 Chap 0.4 2245 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.3 Chap 0.3 2433 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.2 Chap 0.2 2336 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.1 Chap 0.1 2465 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 2474 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Terra Formars
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author sagusa yu
Artist tachibana kenichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite