Tonari no Seki-kun

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing

Tonari no Seki-kun

favorite 10 / 10
person 16 votes
visibility
190150
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Đã là manga thì cần quái gì phải ngồi học, Seki luôn bày ra đủ trò quái đản trong lớp. Chỉ tội mỗi bé Yokoi ngồi bên cứ suốt ngày phải thốt lên: Dafuq!

Chap Title Total Views Date Added Action
74 Chapter 74 845 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 527 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 280 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1445 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 580 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1435 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1158 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1203 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1347 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1105 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1237 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1725 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1801 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1924 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2301 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1750 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1756 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3649 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2727 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2346 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2980 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3833 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2764 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3136 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2400 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2185 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2110 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2316 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2302 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2167 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2279 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 2206 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2193 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2144 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2145 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1970 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2016 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2157 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1927 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2193 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2231 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2131 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2232 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 2489 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2315 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2536 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2625 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2981 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2703 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2700 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2775 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2869 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3024 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2962 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3017 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2778 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2630 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2953 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3004 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3203 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3457 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3559 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3505 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3427 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3560 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3865 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3713 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4543 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4544 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5059 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5307 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite