Tonari no Seki-kun

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing

Tonari no Seki-kun

favorite 10 / 10
person 16 votes
visibility
191492
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Đã là manga thì cần quái gì phải ngồi học, Seki luôn bày ra đủ trò quái đản trong lớp. Chỉ tội mỗi bé Yokoi ngồi bên cứ suốt ngày phải thốt lên: Dafuq!

Chap Title Total Views Date Added Action
74 Chapter 74 898 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 600 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 306 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1470 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 614 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1475 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1169 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1216 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1363 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1120 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1253 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1742 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1821 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1924 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2316 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1763 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1775 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3663 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2747 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2359 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2993 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3849 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2780 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3172 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2411 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2200 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2124 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2327 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2333 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2051 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2181 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2297 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 2219 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2162 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2161 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1986 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2049 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2033 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2285 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2177 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1942 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2205 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2244 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2142 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2245 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2286 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 2505 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2335 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2549 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2645 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3014 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2718 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2718 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2794 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2888 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3044 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2975 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2794 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2644 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2970 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3019 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3214 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3470 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3576 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3525 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3444 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3573 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3884 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3724 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4555 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4564 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5061 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5309 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite