Tonari no Seki-kun

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing

Tonari no Seki-kun

favorite 10 / 10
person 16 votes
visibility
198562
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Đã là manga thì cần quái gì phải ngồi học, Seki luôn bày ra đủ trò quái đản trong lớp. Chỉ tội mỗi bé Yokoi ngồi bên cứ suốt ngày phải thốt lên: Dafuq!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
74 Chapter 74 1844 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 922 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1036 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1560 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 666 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1536 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1235 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1250 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1407 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1191 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1328 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1784 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1906 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2030 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2361 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1848 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1814 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3723 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2840 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2422 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3040 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4131 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2847 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3486 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2457 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2274 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2164 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2395 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2078 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2216 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2345 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 2236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2252 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2266 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2267 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2041 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2150 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2115 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2348 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2234 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2009 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2269 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2317 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2184 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2325 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2381 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 2560 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2438 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2609 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2669 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3080 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2775 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2768 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2868 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2966 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3076 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3024 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3102 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2864 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2738 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3079 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3249 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3498 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3657 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3580 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3534 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3631 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3949 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3813 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4339 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4617 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4692 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5083 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5371 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite