Tonari no Seki-kun

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing

Tonari no Seki-kun

favorite 10 / 10
person 16 votes
visibility
192782
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Đã là manga thì cần quái gì phải ngồi học, Seki luôn bày ra đủ trò quái đản trong lớp. Chỉ tội mỗi bé Yokoi ngồi bên cứ suốt ngày phải thốt lên: Dafuq!

Chap Title Total Views Date Added Action
74 Chapter 74 898 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 613 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 336 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1482 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 633 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1491 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1187 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1236 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1376 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1134 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1265 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1755 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1841 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1942 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2316 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1763 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1775 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3676 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2764 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2371 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3027 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3862 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2798 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3262 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2426 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2124 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2348 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2064 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2197 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2309 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 2236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2224 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2178 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2198 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1999 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2088 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2053 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2303 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1954 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2216 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2155 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2259 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2304 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 2523 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2355 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2567 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2657 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3029 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2731 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2738 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2807 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2903 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3059 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2989 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3047 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2812 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2663 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2989 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3031 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3482 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3593 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3542 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3464 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3587 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3914 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3737 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4306 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4575 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4595 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5063 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5313 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite