Tonari no Seki-kun

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing

Tonari no Seki-kun

favorite 10 / 10
person 16 votes
visibility
195472
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Đã là manga thì cần quái gì phải ngồi học, Seki luôn bày ra đủ trò quái đản trong lớp. Chỉ tội mỗi bé Yokoi ngồi bên cứ suốt ngày phải thốt lên: Dafuq!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
74 Chapter 74 1468 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 841 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 936 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1526 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 648 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1491 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1187 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1236 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1376 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1146 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1282 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1770 22/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1860 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1971 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2327 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1796 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1814 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3676 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2775 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2405 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3027 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4111 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2798 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3442 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2426 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2137 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2367 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2064 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2197 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2329 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 2236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2224 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2178 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2198 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1999 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2134 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2066 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2303 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1965 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2216 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2155 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2259 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chap 28.5 2523 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2386 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2579 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2657 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3045 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2731 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2752 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2851 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2936 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3076 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2989 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3047 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2829 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2693 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2989 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3047 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3482 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3626 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3542 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3480 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3587 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3949 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3754 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4322 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4586 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4627 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5075 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5359 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tonari no Seki-kun
Translator Name LVC Team
Category Manga
Author morishige takuma
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite