Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
408620
local_library
148 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chương 119 1154 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 365 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 422 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1106 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1302 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1036 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1835 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 935 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2318 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1940 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1211 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1747 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2123 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1122 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1866 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1211 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1294 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1631 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1812 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1971 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1611 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1600 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1509 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1751 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1794 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2069 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2024 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1558 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1671 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1825 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1630 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3297 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3776 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3508 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3538 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4342 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3526 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3202 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2959 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3379 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3299 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4745 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4933 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5021 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1166 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5011 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 375 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3604 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4396 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4953 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4500 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5006 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5025 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5095 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4314 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5065 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4860 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5019 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 4993 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5004 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4694 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4462 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4442 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4003 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3882 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4062 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3928 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3581 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5188 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5230 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5276 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5204 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5222 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5229 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5314 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 547 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5295 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5286 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5247 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5341 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5296 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5296 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5336 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 504 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5340 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5322 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5305 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 542 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5325 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 625 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5328 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 610 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5248 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5350 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5286 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5265 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 534 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 630 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 619 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 727 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 629 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 684 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 800 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 702 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 752 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 826 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 862 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 874 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 865 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 882 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 891 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 1002 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 1028 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 932 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 1072 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 166 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 924 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 902 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 1089 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1066 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1302 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1239 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1428 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1444 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1335 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1544 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1435 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1638 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1648 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1512 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1578 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 1965 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2028 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1692 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1798 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1842 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1880 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2047 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2214 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2215 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2346 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2554 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3138 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3689 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite