Goblin Slayer

Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 70 votes
visibility
354313
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

Chap Title Total Views Date Added Action
113 Chương 113 1242 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 444 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1879 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1566 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 704 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1374 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1824 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 740 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1601 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1005 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 984 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1302 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1495 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1559 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1298 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1362 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1288 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1547 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1520 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1730 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1726 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1309 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1406 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1350 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1434 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3055 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3407 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3241 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3195 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4054 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3146 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2917 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2580 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3026 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3133 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4527 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4783 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4845 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 917 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4692 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 175 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3370 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4087 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4685 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4235 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 4656 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 4931 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5071 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4148 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5156 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5023 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4540 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 4908 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 4778 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4783 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4407 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4189 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4211 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3810 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3665 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3847 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3713 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3366 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5148 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5204 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5240 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5178 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5184 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5182 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5240 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5197 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5282 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 256 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5249 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5244 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5211 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5260 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5262 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5298 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 233 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5304 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5284 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5271 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 271 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5289 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 347 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5282 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 351 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5210 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5312 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5248 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5229 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 237 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 305 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 313 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 430 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 297 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 292 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 460 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 355 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 413 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 459 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 455 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 463 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 370 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 446 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 386 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 500 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 544 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 438 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 537 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 508 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 507 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 585 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 557 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 697 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 675 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 821 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 819 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 700 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 884 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 791 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1068 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1017 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 829 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 911 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 1124 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1296 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 956 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1000 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1056 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1072 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1185 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1197 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1329 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1354 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1488 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1564 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 1903 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite