Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
412840
local_library
148 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chương 119 1231 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 409 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 463 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1154 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1334 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1059 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1865 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 986 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2365 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1969 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1579 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1810 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2155 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1174 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1886 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1248 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1306 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1661 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1826 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2017 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1630 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1633 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1534 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1780 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1814 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2115 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2053 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1569 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1684 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1839 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1647 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3341 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3794 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3525 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3575 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4376 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3543 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3230 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3010 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3438 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3345 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4776 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4955 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5027 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1183 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5017 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 395 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3653 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4424 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4991 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4512 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5014 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5027 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5099 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4347 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5200 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5075 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4922 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5021 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5004 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5006 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4728 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4517 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4477 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3914 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4080 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3957 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3592 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5234 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5280 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5214 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5214 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5226 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5276 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5233 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 576 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5292 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5249 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5343 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5298 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5298 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 537 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5342 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5324 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5307 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 571 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5329 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 639 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5332 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 622 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5250 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5352 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5269 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 567 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 645 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 645 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 746 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 640 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 702 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 813 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 721 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 768 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 838 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 878 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 894 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 876 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 900 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 925 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 1034 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 1101 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 999 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 1104 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 180 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 956 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 929 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 1142 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1097 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1347 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1302 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1458 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1468 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1371 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1573 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1486 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1668 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1675 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1563 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1608 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 2013 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2117 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1727 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1837 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1874 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1908 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2094 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2262 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2270 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2375 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2639 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3190 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3741 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite