Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
433471
local_library
148 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chương 119 1568 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 585 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 642 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1294 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1432 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1253 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2019 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1115 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2488 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2078 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1767 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1976 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2288 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1283 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2052 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1375 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1454 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1758 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1955 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2133 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1765 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1744 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1652 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1893 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2022 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2315 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2202 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1685 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1787 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2001 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1795 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3473 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3928 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4065 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3694 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4561 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3664 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3393 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3164 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4221 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3480 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4916 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5021 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5045 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1353 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5057 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 592 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3891 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4608 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5025 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4684 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5034 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5045 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5117 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4512 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5224 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5097 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5023 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5035 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5020 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5020 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4859 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4764 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4572 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4114 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4013 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4178 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4073 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3693 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5220 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5250 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5294 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5220 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5228 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5226 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5238 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5245 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5330 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 667 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5315 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5308 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5263 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5357 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5312 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5312 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5352 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 624 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5356 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5336 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5745 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 649 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5341 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 738 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5348 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 748 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5262 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5364 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5302 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5283 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 682 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 763 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 782 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 852 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 767 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 810 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 955 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 875 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 895 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 938 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1225 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 1003 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1002 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 1007 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1051 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 1201 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 1243 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2502 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 1426 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 207 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 1083 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1040 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 1292 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1232 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1502 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1494 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1614 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1639 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1493 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1711 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1635 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1836 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1812 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1761 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1798 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 2245 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2322 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1929 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1975 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2035 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2099 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2283 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2575 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2471 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2597 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3137 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3443 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4105 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite