Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
402588
local_library
148 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chương 119 1028 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 324 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 389 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1063 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1269 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1005 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1818 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 854 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2244 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1913 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 976 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1700 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2090 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1076 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1819 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1182 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1250 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1577 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1773 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1931 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1557 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1589 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1483 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1737 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1742 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1962 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1988 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1542 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1658 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1731 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1615 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3297 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3745 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3492 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3509 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4310 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3495 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3169 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2908 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3354 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3299 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4733 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4913 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5019 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1115 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4873 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 346 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3563 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4353 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4883 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4486 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5002 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5023 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5093 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4297 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5190 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5061 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4828 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5017 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 4975 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4990 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4675 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4387 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4403 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3975 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3843 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4029 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3894 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3550 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5176 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5226 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5200 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5206 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5208 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5218 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5270 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5227 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5312 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 501 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5283 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5278 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5241 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5335 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5290 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5330 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 455 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5334 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5314 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 504 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5321 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 579 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5324 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 570 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5242 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5344 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5280 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5261 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 470 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 562 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 574 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 680 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 589 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 632 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 759 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 664 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 690 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 780 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 814 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 819 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 785 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 838 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 834 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 914 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 953 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 888 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 931 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 149 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 885 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 843 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 1025 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1001 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1243 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1193 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1364 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1392 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1292 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1479 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1401 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1606 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1577 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1473 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1521 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 1859 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1940 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1626 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1738 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1784 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1810 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1950 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2138 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2143 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2255 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2455 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3069 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3532 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite