Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 73 votes
visibility
374977
local_library
144 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

Chap Title Total Views Date Added Action
115 Chương 115 821 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 749 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1573 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 667 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2051 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1717 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 797 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1475 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1928 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 886 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1684 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1072 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1063 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1401 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1614 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1713 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1402 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1424 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1343 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1610 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1600 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1810 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1864 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1384 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1509 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1501 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1494 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3134 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3577 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3347 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3360 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4177 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3343 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2997 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2737 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3165 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3198 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 4615 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4840 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 4959 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1032 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 4768 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 270 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3463 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4200 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4758 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4300 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 4839 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5009 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5081 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4213 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5170 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5039 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4670 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 4978 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 4860 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4904 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4547 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4275 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4291 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3864 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3725 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3929 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3808 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3441 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5162 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5214 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5256 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5188 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5194 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5192 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5204 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5254 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5209 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5294 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 347 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5263 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5262 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5227 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5319 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5312 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 326 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5316 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5294 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5281 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 373 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5299 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 427 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5298 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 444 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5222 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5326 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5260 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5239 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 314 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 387 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 398 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 503 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 377 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 374 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 535 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 433 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 496 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 591 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 602 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 572 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 510 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 560 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 564 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 623 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 674 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 614 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 676 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 138 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 630 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 618 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 769 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 721 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 931 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 901 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1089 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1073 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 964 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1178 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1096 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1318 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1294 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1142 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1214 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 1491 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1642 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1292 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1362 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1448 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1489 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1563 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1597 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1734 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1803 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1984 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2324 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2788 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite