Nukoduke!

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing

Nukoduke!

favorite 9 / 10
person 77 votes
visibility
442116
local_library
148 Chaps

Genres

Summary

Bạn yêu động vật?
Bạn thích moe, cute?
Bạn mong chờ những tình huống hài hước nhẹ nhàng?
Bạn muốn những câu chuyện ấm áp, đầy tình cảm?
… Đây chính là bộ truyện mà bạn đang chờ đợi, Nukoduke, nyan!!!
P/s: Người yêu bạn không có, chó mèo bạn cũng chưa nuôi, hãy đọc Nukoduke!! Và đem về 1 con ngay lập tức <3

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chương 119 1701 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 601 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 692 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1320 21/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1458 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1280 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2070 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1166 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2537 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2126 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1815 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2024 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2332 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1324 25/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2080 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1436 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1510 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1809 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2029 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2166 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1825 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1784 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1735 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1940 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2051 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2343 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2280 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1765 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1870 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2111 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1875 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3538 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4003 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4114 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3766 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4604 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3702 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3441 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3221 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4275 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3538 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5013 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5035 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5055 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1451 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5065 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.2 Chương 73.2 646 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.1 Chapter 73.1 3976 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4673 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5037 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4727 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5044 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5057 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5129 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4586 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5232 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5103 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5027 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5043 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5028 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5030 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4899 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4811 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4772 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4179 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4076 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4311 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4158 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3745 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5226 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5258 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5302 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5228 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5236 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5234 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5244 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5298 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5255 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5340 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 740 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5323 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5318 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5271 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5367 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5320 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5322 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5358 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 697 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5346 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5755 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 726 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5351 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 819 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5358 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 814 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5272 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5372 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chap 28.2 5316 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chap 28.1 5293 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 799 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 812 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.2 Chương 26.2 842 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.1 Chương 26.1 911 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 839 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 913 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 1025 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 951 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 972 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 1028 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1301 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 1091 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1091 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chương 21.1 1072 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1123 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chương 20.2 1280 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chương 20.1 1328 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2598 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chương 19.1 1524 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 220 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chương 18.1 1187 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1150 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.1 Chương 17.1 1398 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1352 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chương 16.1 1598 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1587 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chương 15.2 1714 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chương 15.1 1734 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1577 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chương 14.1 1778 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1705 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chương 13.2 1941 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chương 13.1 1900 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1897 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1884 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 2345 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2440 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2065 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2085 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2125 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2220 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2395 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2675 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2569 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2694 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3236 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3593 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4260 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Nukoduke!
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author yugi iro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite