Munou na Nana

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing

Munou na Nana

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
396776
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Đó là năm 20XX, trái đất bị xâm lăng bởi một loại quái vật đc biết đến như “thiên địch/kẻ thù của loài người”. Để đối phó với chuyện này, những ngôi trường đặc biệt chuyên dành cho những thanh thiếu niên có năng lực siêu nhiên đã đc thành lập. những người này- những “thiên tài”, có khả năng để thách thức đc cả quy luật của tạo hóa. một trong số những ngôi trường đó, có một người ko có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào. Đây là câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta, một người cố gắng đánh bại “thiên địch/kẻ thù của loài người” bằng trí tuệ của chính mình

TRANS: PURURIN

PROOF-READER: PURURIN

EDIT: CUONGMB

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chuong 88 3830 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chuong 87 3612 27/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chuong 86 5277 26/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5018 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3855 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2469 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2652 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4100 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5488 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2947 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3044 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2737 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5190 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3475 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3135 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5156 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3278 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2648 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3360 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 - Trại quản lý 5408 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5332 20/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5179 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5172 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5243 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5144 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3582 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3311 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4044 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3756 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4004 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3666 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3170 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3653 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3608 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3677 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3135 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3366 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4361 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3648 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3300 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 4370 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3516 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3999 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3896 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3232 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3879 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3354 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2993 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3373 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5027 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5111 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5117 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5001 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 - Chi phối trọng lực - Phần 2 4600 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 - Chi phối trọng lực - Phần 1 4600 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 - Chọn lọc tự nhiên - Phần 4 5097 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 - Tẩy não VS Chọn lọc tự nhiên 4334 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 - Tẩy não 5191 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 9 5567 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5058 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 - Hồi sinh 4798 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5042 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5030 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 5 5023 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4547 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4679 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4929 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4932 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5093 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4739 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5043 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5023 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4972 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5013 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5034 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5108 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12: kẻ gọi hồn (phần 3) 5625 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5847 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 unou na Nana Chap 010Munou na Nana Chap 010 5790 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9: Người có năng lực vs. kẻ bất tài phần 3 5745 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8: Giấc mơ tiên tri phần 3 6031 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7: Giấc mơ tiên tri (P2) 5841 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6: Giấc mơ tiên tri (P1) 6035 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6030 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 6173 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6420 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6447 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7442 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite