Munou na Nana

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing

Munou na Nana

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
293414
local_library
80 Chaps

Genres

Summary

Đó là năm 20XX, trái đất bị xâm lăng bởi một loại quái vật đc biết đến như “thiên địch/kẻ thù của loài người”. Để đối phó với chuyện này, những ngôi trường đặc biệt chuyên dành cho những thanh thiếu niên có năng lực siêu nhiên đã đc thành lập. những người này- những “thiên tài”, có khả năng để thách thức đc cả quy luật của tạo hóa. một trong số những ngôi trường đó, có một người ko có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào. Đây là câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta, một người cố gắng đánh bại “thiên địch/kẻ thù của loài người” bằng trí tuệ của chính mình

TRANS: PURURIN

PROOF-READER: PURURIN

EDIT: CUONGMB

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
80 Chương 80 5104 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1204 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1744 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1409 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5038 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1646 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1922 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2636 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1467 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1553 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2084 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 - Trại quản lý 5196 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5144 20/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5031 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4732 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5061 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4703 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2760 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2457 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2390 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2861 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2474 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2327 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2286 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2365 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2454 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2374 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2248 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2198 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2500 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2364 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2253 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2344 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2468 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2028 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1936 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1875 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1781 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1858 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2262 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2377 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4467 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4276 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4122 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 4120 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 - Chi phối trọng lực - Phần 2 3786 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 - Chi phối trọng lực - Phần 1 3908 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 - Chọn lọc tự nhiên - Phần 4 4281 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 - Tẩy não VS Chọn lọc tự nhiên 3443 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 - Tẩy não 4812 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 9 5277 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4859 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 - Hồi sinh 4039 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4084 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3584 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 5 4394 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3484 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3955 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3698 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3837 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4628 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3662 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3907 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3736 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3770 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 4451 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4573 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4647 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12: kẻ gọi hồn (phần 3) 5483 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5735 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 unou na Nana Chap 010Munou na Nana Chap 010 5670 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9: Người có năng lực vs. kẻ bất tài phần 3 5563 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8: Giấc mơ tiên tri phần 3 5697 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7: Giấc mơ tiên tri (P2) 5691 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6: Giấc mơ tiên tri (P1) 5853 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5866 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 5983 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5974 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6261 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6924 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite