Munou na Nana

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing

Munou na Nana

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
230615
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Đó là năm 20XX, trái đất bị xâm lăng bởi một loại quái vật đc biết đến như “thiên địch/kẻ thù của loài người”. Để đối phó với chuyện này, những ngôi trường đặc biệt chuyên dành cho những thanh thiếu niên có năng lực siêu nhiên đã đc thành lập. những người này- những “thiên tài”, có khả năng để thách thức đc cả quy luật của tạo hóa. một trong số những ngôi trường đó, có một người ko có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào. Đây là câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta, một người cố gắng đánh bại “thiên địch/kẻ thù của loài người” bằng trí tuệ của chính mình

TRANS: PURURIN

PROOF-READER: PURURIN

EDIT: CUONGMB

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
69 Chap 69 - Trại quản lý 4687 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4260 20/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4152 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3814 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 4659 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3945 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1967 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1717 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1601 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2048 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1709 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1535 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1531 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1616 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1615 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1527 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1532 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1467 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1521 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1533 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1524 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1573 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1732 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1399 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1320 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1267 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1212 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1302 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1510 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1582 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3828 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3641 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3447 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3469 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 - Chi phối trọng lực - Phần 2 3153 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 - Chi phối trọng lực - Phần 1 3269 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 - Chọn lọc tự nhiên - Phần 4 3631 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 - Tẩy não VS Chọn lọc tự nhiên 2780 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 - Tẩy não 4156 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 9 5169 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4350 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 - Hồi sinh 3523 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 3690 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3174 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 5 3826 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3087 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 3584 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3336 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3424 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4182 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3236 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3538 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3332 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3377 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3975 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4069 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4122 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12: kẻ gọi hồn (phần 3) 5411 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5657 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 unou na Nana Chap 010Munou na Nana Chap 010 5590 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9: Người có năng lực vs. kẻ bất tài phần 3 5485 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8: Giấc mơ tiên tri phần 3 5617 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7: Giấc mơ tiên tri (P2) 5611 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6: Giấc mơ tiên tri (P1) 5753 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5768 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 5831 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5866 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6093 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6708 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite