Munou na Nana

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing

Munou na Nana

favorite 9 / 10
person 14 votes
visibility
424120
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

Đó là năm 20XX, trái đất bị xâm lăng bởi một loại quái vật đc biết đến như “thiên địch/kẻ thù của loài người”. Để đối phó với chuyện này, những ngôi trường đặc biệt chuyên dành cho những thanh thiếu niên có năng lực siêu nhiên đã đc thành lập. những người này- những “thiên tài”, có khả năng để thách thức đc cả quy luật của tạo hóa. một trong số những ngôi trường đó, có một người ko có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào. Đây là câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta, một người cố gắng đánh bại “thiên địch/kẻ thù của loài người” bằng trí tuệ của chính mình

TRANS: PURURIN

PROOF-READER: PURURIN

EDIT: CUONGMB

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chuong 88 4632 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chuong 87 4153 27/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chuong 86 5465 26/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5060 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5014 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3340 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3425 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4331 19/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5570 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3456 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3440 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3042 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5334 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3840 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3331 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5286 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4001 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3267 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4669 25/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 - Trại quản lý 5580 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5396 20/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5239 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5226 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5527 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5226 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4169 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4141 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4245 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5053 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4746 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4523 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3531 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4135 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 4002 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4137 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3378 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4112 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4796 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4364 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3712 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5013 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3927 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 4653 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4080 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3581 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4538 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4105 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 3625 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 4002 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5083 29/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5543 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5291 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5069 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 - Chi phối trọng lực - Phần 2 5010 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 - Chi phối trọng lực - Phần 1 4806 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 - Chọn lọc tự nhiên - Phần 4 5407 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 - Tẩy não VS Chọn lọc tự nhiên 4983 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 - Tẩy não 5239 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 9 5635 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5086 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 - Hồi sinh 4985 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5058 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5150 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 - Lưỡi kiếm vô hình - Phần 5 5133 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 4613 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4729 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5073 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5009 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5103 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4799 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5063 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5033 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5011 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5021 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5040 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5134 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12: kẻ gọi hồn (phần 3) 5633 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5855 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 unou na Nana Chap 010Munou na Nana Chap 010 5798 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9: Người có năng lực vs. kẻ bất tài phần 3 5753 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8: Giấc mơ tiên tri phần 3 6085 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7: Giấc mơ tiên tri (P2) 5851 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6: Giấc mơ tiên tri (P1) 6045 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6040 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 6181 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6428 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6459 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7468 11/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
无能的奈奈; 無能なナナ; Munouna Nana; Talentless Nana
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author looseboy
Artist furuya iori
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite