Isekai wa Smartphone to Tomoni

Other Name
带著智慧型手机闯荡异世界; 异世界和智能手机在一起; 異世界はスマートフォンとともに。; 이세계는 스마트폰과 함께; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni
Translator Name Unknown
Category Manga
Author fuyuhara patora
Status Ongoing
Year Released 2017

Isekai wa Smartphone to Tomoni

favorite 10 / 10
person 9 votes
visibility
75414
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Touya Mochizuki, học sinh 15 tuổi, bất ngờ qua đời vì sơ suất của Chúa. Cậu được hồi sinh vào một thế giới khác cùng chiếc sờ mạt phôn của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
28 Chương 28 2005 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chương 27.5 714 03/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2595 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2615 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 730 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2532 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 590 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 549 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 531 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 547 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 557 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 493 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 576 06/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2834 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 744 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 756 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 833 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1912 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 856 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5764 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2421 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2413 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5739 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4829 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5270 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Episode 4 5462 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Episode 3 6214 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5227 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 3026 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6080 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
带著智慧型手机闯荡异世界; 异世界和智能手机在一起; 異世界はスマートフォンとともに。; 이세계는 스마트폰과 함께; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni
Translator Name Unknown
Category Manga
Author fuyuhara patora
Status Ongoing
Year Released 2017
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite