Isekai wa Smartphone to Tomoni

Other Name
带著智慧型手机闯荡异世界; 异世界和智能手机在一起; 異世界はスマートフォンとともに。; 이세계는 스마트폰과 함께; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni
Translator Name Unknown
Category Manga
Author fuyuhara patora
Status Ongoing
Year Released 2017

Isekai wa Smartphone to Tomoni

favorite 10 / 10
person 8 votes
visibility
58759
local_library
25 Chaps

Genres

Summary

Touya Mochizuki, học sinh 15 tuổi, bất ngờ qua đời vì sơ suất của Chúa. Cậu được hồi sinh vào một thế giới khác cùng chiếc sờ mạt phôn của mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 1730 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 134 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 146 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 164 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 142 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 132 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 151 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 216 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2450 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 433 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 408 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 484 13/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1542 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 486 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5710 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2019 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1991 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5695 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4458 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5220 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Episode 4 5416 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Episode 3 6132 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5109 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 2447 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5944 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
带著智慧型手机闯荡异世界; 异世界和智能手机在一起; 異世界はスマートフォンとともに。; 이세계는 스마트폰과 함께; In Another World With My Smartphone!; Isekai wa Smartphone to Tomoni
Translator Name Unknown
Category Manga
Author fuyuhara patora
Status Ongoing
Year Released 2017
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite