Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 21 votes
visibility
210346
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
76 Chap 76 1270 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1146 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 961 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1429 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1588 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1368 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 1692 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 1250 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 592 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 579 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1802 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1000 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1373 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1349 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1444 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3128 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2448 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2626 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 2060 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 1311 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2333 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2743 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1436 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2413 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2992 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3022 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3447 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3054 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3489 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3694 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3784 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3685 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4191 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4987 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2765 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2868 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2612 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3255 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2787 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2598 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2745 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2961 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2576 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 2285 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2628 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3036 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2823 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2538 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2281 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2639 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2356 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2434 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2361 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2429 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 2800 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 2270 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 2297 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 2313 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 3772 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 2992 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 3316 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 3307 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 4195 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 3676 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 3350 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 3383 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3770 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 3942 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 4120 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 3671 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 3626 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 3913 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 4557 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 5011 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5277 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 6125 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite