Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 28 votes
visibility
362056
local_library
82 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
81 chap 81 4801 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 5159 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 chap 79.5 2630 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 2984 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 3599 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4325 18/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2708 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2841 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2762 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3936 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3651 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3494 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 3104 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 3712 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 2662 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 2377 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 5037 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3115 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3018 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2588 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2842 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5066 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5206 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5012 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 3734 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 3327 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5177 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3812 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2939 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4705 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5022 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4426 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5269 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4337 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4729 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5046 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4860 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5212 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5100 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5212 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4101 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4167 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4355 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4606 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5020 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4301 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4609 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4456 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4574 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 6086 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4303 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5011 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4546 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4691 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5311 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3801 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4452 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4314 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3787 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3774 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 4220 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 5045 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 5120 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 4058 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 5072 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 4270 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 4636 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 5044 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 5153 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 5004 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 5099 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 4682 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5188 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 5076 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 5081 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 5111 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 5220 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 5245 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 5340 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 5375 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5695 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 7521 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite