Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 22 votes
visibility
221534
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu


Chap Title Total Views Date Added Action
77 Chương 77 1218 18/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1562 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1322 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1175 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1534 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1817 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1567 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 1847 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 1506 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 759 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 694 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1922 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1122 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1499 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1478 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1716 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3232 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2576 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2739 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 2166 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 1514 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2509 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2856 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1521 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2497 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3089 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3135 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3582 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3156 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3593 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3809 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3891 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3877 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4302 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5038 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2877 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3013 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2718 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3361 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2903 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2715 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2876 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3057 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2717 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 2398 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2746 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3269 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2918 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2611 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2360 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2739 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2476 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2539 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2482 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2571 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 2933 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 2439 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 2415 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 2399 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 3946 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 3136 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 3457 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 3424 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 4341 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 3789 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 3475 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 3499 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3875 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 4048 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 4252 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 3803 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 3811 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 4064 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 4693 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 5033 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5299 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 6237 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite