Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 28 votes
visibility
356627
local_library
82 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
81 chap 81 4600 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 5149 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 chap 79.5 2584 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 2943 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 3536 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4259 18/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2634 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2803 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2686 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3862 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3588 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3416 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 3024 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 3641 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 2598 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 2292 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 5027 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3030 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2896 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2506 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2758 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5058 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5198 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 4973 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 3608 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 3223 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5169 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3723 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2861 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4623 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5010 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4324 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5257 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4274 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4669 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5034 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4791 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5204 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5090 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5204 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4041 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4075 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4273 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4542 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5014 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4231 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4555 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4398 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4499 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 5944 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4234 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5001 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4459 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4614 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5303 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3753 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4399 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4265 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3741 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3691 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 4166 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 4108 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 5112 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 4034 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 5068 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 4218 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 4609 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 5038 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 5147 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 4972 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 5093 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 4605 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5138 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 5070 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 5073 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 5103 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 5172 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 5237 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 5298 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 5331 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5679 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 7199 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite