Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 27 votes
visibility
312986
local_library
82 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
81 chap 81 3049 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chap 80 5107 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 chap 79.5 2231 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 chap 79 1807 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 chap 78 2974 08/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3512 18/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2511 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2174 02/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2052 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 3638 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2690 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2598 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 2791 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 2437 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 1640 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 1835 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 3404 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2065 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2332 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2382 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2644 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4253 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 4676 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 4702 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 2961 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 2640 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5151 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3517 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2358 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3298 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3987 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3959 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4749 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3981 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4429 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4488 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4536 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4618 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4967 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5150 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3738 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3839 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3575 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4306 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4709 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3616 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3601 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3808 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3576 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 4327 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3674 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4098 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3863 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3436 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5047 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3546 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3338 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3293 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3286 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3388 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 3890 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 3359 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 3285 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 3472 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 5036 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 3951 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 4249 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 4324 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 5035 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 4708 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 4398 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 4337 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4786 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 5006 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 5031 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 4736 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 5070 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 5103 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 5136 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 5235 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5561 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 6921 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite