Otaku Sanctuary

Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 15 votes
visibility
181536
local_library
71 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
71 Chap 71 726 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 1230 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 917 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 360 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 333 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1500 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 762 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1084 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1137 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1127 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2894 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2189 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2393 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 1826 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 999 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2012 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2450 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1139 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2102 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2726 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2729 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3164 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2754 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3193 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3434 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3528 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3389 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3926 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4613 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2494 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2563 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2330 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2971 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2414 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2257 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2483 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2726 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2334 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 2017 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2361 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2720 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2548 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2218 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1980 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2336 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2059 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2085 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1962 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2033 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 2346 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 1938 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 1938 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 1935 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 3384 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 2682 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 2965 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 2989 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 3866 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 3393 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 3068 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 3057 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3401 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 3590 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 3706 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 3341 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 3260 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 3531 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 4031 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 4466 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5167 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 5955 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite