Goblin Slayer

Jitsu wa Watashi wa

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing

Jitsu wa Watashi wa

favorite 9 / 10
person 19 votes
visibility
200867
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Một học sinh được mệnh danh là "túi thủng" do thành tích không thể nói dối, nay phải giữ bí mật cho một vampire, một alien, một người sói và một số (hoặc cả tá) thứ khác. Và thế là một câu chuyện học đường (éo) hài hước được bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
74 Chap 74 606 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1211 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1381 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1164 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 1519 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 1114 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 547 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 520 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 1687 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 928 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1301 13/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1306 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1365 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3060 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2409 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2566 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 itsu wa Watashi wa Chap 058Jitsu wa Watashi wa Chap 058 1999 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 itsu wa Watashi wa Chap 057Jitsu wa Watashi wa Chap 057 1175 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2194 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2693 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1344 28/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2322 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2909 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2957 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3377 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2976 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3399 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3596 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3696 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3603 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4107 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4837 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2681 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2769 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2519 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3151 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2678 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2488 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2675 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2900 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2523 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - 33.5 2230 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2541 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2901 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2717 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2413 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2202 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2577 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2299 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2373 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2301 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2372 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22: Hãy trò chuyện như đàn ông nào!! 2713 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Hãy lo lắng đi nào!! 2187 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Hãy thi cam đảm nào!! 2210 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19: Tớ chắc chắn sẽ bơi được! 2205 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Hãy cùng học bơi nào! 3695 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17: Hãy thành lập khế ước (tình bạn) nào! 2928 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Hãy trưởng thành hơn nào! 3248 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Hãy thử xác nhận nào! 3248 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14: Hãy cùng làm cà ri nào! 4123 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Hãy hạ hỏa đi nào! 3604 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12: Người sói (nữ) đã đến 3292 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11: Người sói xuất hiện 3298 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3707 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09: Hãy nghĩ về người bạn thuở nhỏ của anh ấy nào! 3851 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08: Hãy tìm giải pháp cho vấn đề xạm da của cô ấy nào! 4014 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 3592 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 06 3533 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 05 3781 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 04 4358 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 03 4842 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 02 5229 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 01 6031 17/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
実は私は; 実は私はI am...; Jitsu wa Watashi wa I am...; The Truth Is I am
Translator Name Unknown
Category Manga
Author masuda eiji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite