Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

Other Name
The Abandoned Sacred Beasts
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author maybe
Status Ongoing

Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

favorite 8 / 10
person 11 votes
visibility
146319
local_library
43 Chaps

Genres

Summary

Trong chiến tranh, con người đã biến đổi thành những "chiến binh thần thánh" có hình dáng ghê sợ !! Khi chiến tranh kết thúc ... nơi nào dành các chiến binh này ? Họ có thể nghỉ ngơi ở nơi đâu khi họ mệt mỏi?

Trong tuyệt vọng, hoang tàn đau thương, chìm trong biển cay đắng, giữa đêm đen và ánh sáng. Hank tới để giết những người là từng bạn bè của anh ... "Tại sao lại giết chúng tôi ? Hãy tha cho chúng tôi được ko ?"

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chương 42 5089 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2307 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1678 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1128 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 1222 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2671 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2439 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1384 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34: - École (1) 1365 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - Bản Sao Của Sự Lãng Quên 2519 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 - Bản Sao Của Sự Lãng Quên (1) 2278 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 - Giây Phút Bình Yên 1934 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 - Tòa Thành Chết Chóc (2) 2014 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 - Tòa Thành Chết Chóc (1) 1758 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 - Quái Vật Bất Tử (5) 2806 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 - Quái Vật Bất Tử (4) 1921 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 - Quái Vật Bất Tử (3) 2101 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 - Quái Vật Bất Tử (2) 1407 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 - Quái Vật Bất Tử (1) 1729 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1745 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 - Đoàn Tụ (3) 3772 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1341 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2015 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 - Chó săn của cổng địa ngục (2) 4081 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 - Chó săn của cổng địa ngục (1) 3924 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 - Săn Đêm 4425 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1358 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 Nữ ca sĩ hát ru (2) 5326 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 Nữ ca sĩ hát ru (1) 4121 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 Tiếp tục hành trình 3801 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 Coup de Grace 5081 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 Con gái của rồng 5098 19/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5122 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5335 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5210 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5050 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5115 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5414 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5453 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5443 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5519 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chương 2 5301 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7519 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Abandoned Sacred Beasts
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author maybe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite