Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

Other Name
The Abandoned Sacred Beasts
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author maybe
Status Ongoing

Katsute Kami Datta Kemono-tachi e

favorite 8 / 10
person 11 votes
visibility
128185
local_library
43 Chaps

Genres

Summary

Trong chiến tranh, con người đã biến đổi thành những "chiến binh thần thánh" có hình dáng ghê sợ !! Khi chiến tranh kết thúc ... nơi nào dành các chiến binh này ? Họ có thể nghỉ ngơi ở nơi đâu khi họ mệt mỏi?

Trong tuyệt vọng, hoang tàn đau thương, chìm trong biển cay đắng, giữa đêm đen và ánh sáng. Hank tới để giết những người là từng bạn bè của anh ... "Tại sao lại giết chúng tôi ? Hãy tha cho chúng tôi được ko ?"

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chương 42 2131 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2059 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1475 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1008 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 915 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2413 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2174 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 969 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34: - École (1) 1042 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 - Bản Sao Của Sự Lãng Quên 1960 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 - Bản Sao Của Sự Lãng Quên (1) 1805 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 - Giây Phút Bình Yên 1633 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 - Tòa Thành Chết Chóc (2) 1611 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 - Tòa Thành Chết Chóc (1) 1490 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 - Quái Vật Bất Tử (5) 1789 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 - Quái Vật Bất Tử (4) 1638 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 - Quái Vật Bất Tử (3) 1891 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 - Quái Vật Bất Tử (2) 1141 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 - Quái Vật Bất Tử (1) 1471 01/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1309 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 - Đoàn Tụ (3) 2813 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 968 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1015 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 - Chó săn của cổng địa ngục (2) 3612 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 - Chó săn của cổng địa ngục (1) 2955 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 - Săn Đêm 3670 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1023 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 Nữ ca sĩ hát ru (2) 4735 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 Nữ ca sĩ hát ru (1) 3802 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 Tiếp tục hành trình 3408 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 Coup de Grace 4611 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 Con gái của rồng 5050 19/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 5070 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 5219 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5138 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4938 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5049 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5220 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5325 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5327 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5455 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chương 2 5081 09/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6777 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Abandoned Sacred Beasts
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author maybe
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite