Atsumare! Fushigi Kenkyuubu

Other Name
Atsumare! Fushigi Kenkyuubu
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Atsumare! Fushigi Kenkyuubu

favorite 10 / 10
person 38 votes
visibility
175313
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Goryo Daisuke đang tìm một club để gia nhập và tình cờ bắt gặp một club kì lạ với 3 cô gái, họ tự nhận mình Club nghiên cứu những điều thần bí và thôi miên Daisuke gia nhập. Giờ đây thanh niên main nhà ta phải làm vật thí nghiệm cho các cô gái kia nghiên cứu, chuyện gì sẽ xảy đến với anh ấy đây. Mời các bạn đón đọc!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
70 Chương 70 1450 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 692 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 659 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 609 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2532 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1184 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 688 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1903 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 719 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1784 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1237 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 981 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1002 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2375 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1174 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1854 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1879 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1550 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1013 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1100 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1571 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1121 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1187 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1214 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1372 20/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1079 20/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1682 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1159 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1348 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1049 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1305 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1035 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1275 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1122 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1256 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1051 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1152 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2114 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1445 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1286 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2061 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2673 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1676 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1660 14/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1925 13/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2746 12/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2704 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3065 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4170 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4546 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5228 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5141 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5175 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4569 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5334 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5181 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5117 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3863 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5093 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5057 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4822 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5354 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5804 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6263 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5513 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5817 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6042 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6506 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Atsumare! Fushigi Kenkyuubu
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite