Atsumare! Fushigi Kenkyuubu

Other Name
Atsumare! Fushigi Kenkyuubu
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Atsumare! Fushigi Kenkyuubu

favorite 10 / 10
person 38 votes
visibility
183511
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Goryo Daisuke đang tìm một club để gia nhập và tình cờ bắt gặp một club kì lạ với 3 cô gái, họ tự nhận mình Club nghiên cứu những điều thần bí và thôi miên Daisuke gia nhập. Giờ đây thanh niên main nhà ta phải làm vật thí nghiệm cho các cô gái kia nghiên cứu, chuyện gì sẽ xảy đến với anh ấy đây. Mời các bạn đón đọc!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 681 05/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 469 05/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1622 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 937 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 838 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 756 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2606 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1251 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 758 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2130 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 793 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1890 11/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1332 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1078 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1174 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2448 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1377 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1905 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1910 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1578 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1074 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1144 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1688 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2718 25/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1264 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1302 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1448 20/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1162 20/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1741 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1239 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1400 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1082 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1474 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1064 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1323 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1166 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1665 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1144 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1330 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2150 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1510 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1349 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2125 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 2773 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1702 22/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1687 14/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1994 13/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2815 12/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2846 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3166 11/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4268 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4626 28/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5236 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5153 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5193 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4675 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5362 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5195 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5129 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3994 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5111 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5077 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4945 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5366 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5822 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6283 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5531 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5835 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6080 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6552 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Atsumare! Fushigi Kenkyuubu
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite