Tsurezure Children

Other Name
Idle Children
Translator Name unknown
Category Manga
Author wakabayashi toshiya
Status Ongoing

Tsurezure Children

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
392458
local_library
126 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện tình yêu đậm chất rom-com của những cô cậu học trò tuổi mới lớn. Biết tại sao không? Tôi cũng không biết....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
147 Chương 147 1329 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 511 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 447 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 390 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 367 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 445 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2415 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 746 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 700 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 682 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chương 137.5 2915 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1620 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1035 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 888 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 829 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 907 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 926 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 3211 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1371 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1186 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1014 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2522 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 2291 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1838 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1292 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2284 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1162 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1806 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1477 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1955 29/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2382 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1978 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2247 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1636 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3532 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 3138 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 4153 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2072 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1605 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2885 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3230 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2183 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3467 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3291 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4469 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5097 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 4606 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5025 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3645 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5149 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5055 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3378 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3176 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3448 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5016 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3387 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3583 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2857 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2719 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3124 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2784 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2874 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2906 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3194 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2998 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3263 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3567 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.3 Chapter 80.3 2800 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2852 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2498 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2511 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2505 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2554 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2872 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2769 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3649 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2716 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 2699 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2776 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4306 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 3624 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5188 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3078 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3088 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3734 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3109 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4671 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4666 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2844 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 3821 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 2912 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3028 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 3667 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4306 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4204 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3558 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3065 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4850 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3624 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 4804 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4734 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5011 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3334 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4226 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2915 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5036 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3910 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2941 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3203 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3764 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5026 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4627 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3644 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3361 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3812 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5094 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4300 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3811 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 4839 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5034 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5246 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5080 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5247 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5664 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5525 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6046 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Idle Children
Translator Name unknown
Category Manga
Author wakabayashi toshiya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite