Otaku Sanctuary

Tsurezure Children

Other Name
Idle Children
Translator Name unknown
Category Manga
Author wakabayashi toshiya
Status Ongoing

Tsurezure Children

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
65722
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện tình yêu đậm chất rom-com của những cô cậu học trò tuổi mới lớn. Biết tại sao không? Tôi cũng không biết....

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 955 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 889 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 790 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1011 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 987 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1058 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 911 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 769 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 949 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 913 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1061 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 677 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 979 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1015 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1132 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1116 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1246 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1542 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.3 Chapter 80.3 991 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 789 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 738 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 748 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 742 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 738 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 766 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 760 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 720 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 700 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 748 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 769 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 756 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 725 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 739 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 726 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 613 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 606 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 615 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 628 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 621 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 617 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 610 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 638 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 580 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 571 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 662 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 705 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 638 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 627 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 651 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 678 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 615 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 632 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 663 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 645 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 683 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 620 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 730 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 555 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 590 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 587 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 682 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 681 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 755 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 730 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 831 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 700 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 757 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 756 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 951 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 1177 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1296 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1194 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1274 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1246 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1672 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1940 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2545 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Idle Children
Translator Name unknown
Category Manga
Author wakabayashi toshiya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite