Tsurezure Children

Other Name
Idle Children
Translator Name unknown
Category Manga
Author wakabayashi toshiya
Status Ongoing

Tsurezure Children

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
431647
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện tình yêu đậm chất rom-com của những cô cậu học trò tuổi mới lớn. Biết tại sao không? Tôi cũng không biết....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
156 Chương 156 2995 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1847 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 493 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 442 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 479 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 509 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 552 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 490 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 509 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1802 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 770 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 669 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 605 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 560 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 683 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2748 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 951 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 902 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 993 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137.5 Chương 137.5 3209 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1868 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1243 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1069 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1042 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1121 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1125 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 3412 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1639 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1419 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1231 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2737 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 2557 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2043 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1507 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2520 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1371 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2004 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1672 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2205 29/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2638 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2225 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2492 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1860 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3763 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 3412 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 4451 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2288 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1872 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3660 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3455 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2439 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3865 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3570 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5014 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5125 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 4880 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5059 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3961 23/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5187 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5095 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3652 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3426 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3676 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5048 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3680 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3885 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3143 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2991 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3392 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3182 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3174 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3219 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3638 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3271 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3536 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3798 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.3 Chapter 80.3 3060 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 3060 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2707 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2727 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2697 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2756 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3076 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2954 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3862 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2946 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chapter 53.1 2941 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3015 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4589 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45.1 Chapter 45.1 3926 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5226 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3376 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3379 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3999 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3388 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4962 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5137 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3092 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 4110 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.1 Chapter 32.1 3179 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3299 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 3909 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4541 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4478 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3833 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3336 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5039 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3875 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 5021 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5220 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5047 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3628 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4521 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3167 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5086 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4235 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3228 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3479 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4076 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5066 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4978 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3946 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3682 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4132 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5132 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4613 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4157 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chapter 7.5 5042 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5090 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5352 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5258 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5307 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5738 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5639 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6318 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Idle Children
Translator Name unknown
Category Manga
Author wakabayashi toshiya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite