SOMALI TO MORI NO KAMI-SAMA

Other Name
SOMALI TO MORI NO KAMI-SAMA
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Done

SOMALI TO MORI NO KAMI-SAMA

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
77786
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Chưa cập nhập

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chương 34 956 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33: Tận cùng của lò đất xanh tre 664 09/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32: Những ngôn từ ma thuật ấy làm phù thủy đắm say 608 07/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Tò mò về điều trái tự nhiên 679 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5: Măng non vươn cao hơn tre già 713 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30: Chuyện kể "Quái Thai" 658 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29: Xiềng xích và ròng rọc quay tròn 711 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28: Dây tết Kumihimo 868 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27: Từ biệt vùng đất ngát xanh 239 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26: Đứa trẻ cùng thành lũy xanh rêu 238 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5: Ngoại truyện các chap 20, 22, 23 214 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25: Nốt lặng giữa những xô bồ và tuyết trắng 189 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1106 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1468 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 575 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 1110 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 458 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 1244 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 491 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17 689 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16 2635 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3286 19/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3320 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4836 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5030 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4143 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4070 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4359 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5130 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5104 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5139 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5186 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5448 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6222 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
SOMALI TO MORI NO KAMI-SAMA
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite