Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
145148
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
91 chap 91: Chế độ mặc định 3758 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90: Bão tố và sấp chớp 5016 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89: Cung đèo bão tố 2952 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chap 88.5 3048 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3186 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2745 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1282 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1203 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1080 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1169 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1357 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 860 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 991 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 762 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 735 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 809 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 785 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 838 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 884 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 783 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 882 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 921 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 975 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1176 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1223 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1080 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1098 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 527 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1009 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1072 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1092 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1061 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 850 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1010 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1075 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 738 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1120 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 862 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1260 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 761 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1330 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1155 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1279 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1253 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 1242 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 1158 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 556 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1122 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 990 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1049 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 710 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 918 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1214 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1151 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1155 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1160 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1322 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1042 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1080 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2744 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1029 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1300 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2054 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2090 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1168 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2268 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1990 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1823 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3438 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1095 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1500 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2614 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1192 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1199 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1468 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1249 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2131 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 765 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1209 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1720 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1589 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1194 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1700 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1356 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3032 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1181 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1932 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3030 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1330 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1282 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1614 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2383 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2184 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3164 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5575 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite