Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
162954
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
91 chap 91: Chế độ mặc định 4237 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90: Bão tố và sấp chớp 5050 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89: Cung đèo bão tố 3152 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chap 88.5 3196 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3418 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2995 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1428 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1959 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2953 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1354 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1533 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1029 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1954 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1871 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 846 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 894 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 907 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 985 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 974 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 878 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 997 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1059 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1112 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1324 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1385 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1233 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1259 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 650 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1134 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1174 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1201 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1246 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1008 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1099 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1171 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 849 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1207 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 958 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 886 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1505 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1306 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1410 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1380 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 1420 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 1276 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 675 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1258 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1120 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1200 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 823 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1012 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1322 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1258 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1273 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1263 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1468 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1136 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1183 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2836 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1139 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1439 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2176 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2208 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1286 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2387 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2094 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1917 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3554 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1237 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1620 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2759 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1342 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1328 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1610 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1394 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2255 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 863 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1346 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1808 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1717 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1306 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1745 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1831 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1491 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3144 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1295 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2062 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3131 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1458 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1437 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1899 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2532 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2342 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4132 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5609 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite