Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
186690
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
92 chap 92: Kế thừa di nguyện 2131 23/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91: Chế độ mặc định 4659 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90: Bão tố và sấp chớp 5116 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89: Cung đèo bão tố 3454 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chap 88.5 3446 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3740 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3261 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1699 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2290 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3476 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1650 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1824 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1291 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2184 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2067 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1026 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1109 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1105 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1174 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1149 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1085 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1265 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1260 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1353 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1568 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1597 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1463 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1442 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 832 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1346 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1391 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1456 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1439 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1211 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1264 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1360 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1048 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1378 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1149 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1562 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 1035 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1693 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1478 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1611 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1586 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 1599 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 1440 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 830 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1396 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1286 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1011 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1182 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1537 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1490 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1496 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1481 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1680 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1379 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1395 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3055 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1361 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1633 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2351 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2408 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1511 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2582 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2317 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2092 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3735 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1429 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1771 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2929 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1526 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1513 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1823 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1565 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2430 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1032 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1559 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2011 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1933 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1541 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1966 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2047 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1714 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1540 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2318 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3412 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1778 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1717 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2215 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3008 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2823 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4633 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5743 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite