Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 8 votes
visibility
220562
local_library
99 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
94 chap 94: Kinh đô thất thủ 1079 07/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1122 04/04/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92: Kế thừa di nguyện 2479 23/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 chap 91: Chế độ mặc định 4982 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90: Bão tố và sấp chớp 5148 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89: Cung đèo bão tố 4346 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chap 88.5 3653 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3960 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3474 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1957 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2596 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3675 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1882 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2035 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1467 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2393 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2280 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1346 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1350 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1322 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1360 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1329 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1431 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1435 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1412 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1548 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1769 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1786 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1695 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1636 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1031 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1509 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1688 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1621 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1420 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1474 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1549 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1227 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1561 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1359 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1774 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 4197 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1868 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1706 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1851 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1834 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 1828 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 1669 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1080 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1633 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1510 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1597 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1294 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1443 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1796 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1777 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1735 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1758 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1978 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1767 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3353 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1787 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1952 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2682 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2778 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1825 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2912 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2720 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2361 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4011 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1950 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2080 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3196 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1852 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1792 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2676 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1891 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2749 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1352 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1874 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2353 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2370 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2245 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2315 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2434 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2104 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3775 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1933 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2752 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3779 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2708 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2075 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2680 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3422 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3220 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5013 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5891 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite