Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
61989
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

Chap Title Total Views Date Added Action
88.5 Chap 88.5 2553 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2576 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2324 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 781 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 568 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 715 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 728 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 404 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 535 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 381 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 362 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 431 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 349 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 360 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 432 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 387 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 411 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 452 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 478 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 670 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 701 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 686 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 703 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 605 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 668 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 653 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 587 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 321 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 536 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 560 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 225 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 680 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 437 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 866 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 725 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 715 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 772 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 732 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 761 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 663 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 544 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 599 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 287 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 321 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 747 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 623 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 614 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 721 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 622 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 587 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 515 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 551 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 645 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 580 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 651 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 594 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 588 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 629 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 608 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 619 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 523 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 568 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 591 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 583 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 527 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 707 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 580 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 541 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 177 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 602 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 671 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 679 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 237 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 298 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 615 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 628 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 678 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 246 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 362 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 592 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 663 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 606 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 731 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 523 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 631 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1320 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5131 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite