Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 1 votes
visibility
59336
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

Chap Title Total Views Date Added Action
88.5 Chap 88.5 2539 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2488 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2304 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 559 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 768 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 549 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 699 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 627 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 518 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 369 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 333 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 411 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 330 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 347 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 414 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 371 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 436 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 464 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 657 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 684 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 672 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 685 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 591 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 653 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 307 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 516 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 541 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 207 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 652 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 407 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 838 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 698 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 687 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 753 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 678 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 727 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 579 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 632 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 514 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 564 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 252 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 293 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 712 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 590 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 586 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 604 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 674 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 566 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 537 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 486 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 508 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 613 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 538 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 628 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 563 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 540 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 582 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 563 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 569 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 497 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 528 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 556 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 530 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 493 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 659 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 547 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 516 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 153 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 640 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 659 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 221 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 272 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 602 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 614 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 651 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 227 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 346 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 561 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 652 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 592 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 506 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 612 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1253 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5121 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite