Break Blade

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing

Break Blade

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
148654
local_library
96 Chaps

Genres

Summary

Đứng giữa sự lựa chọn, bạn bè hay quê hương? “Đại lục Cruzon” 1 thế giới mà ở đó con người được sinh ra đã có phép thuật, nhưng Lygatto 1 người hiếm hoi sinh ra không có phép thuật, anh bị cuốn vào vòng xoáy của một cuộc chiến. Bốn người bạn thân, bốn số phận nghiệt ngã được gắn kết với nhau bởi cuộc chiến kỳ lạ này.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
91 chap 91: Chế độ mặc định 3950 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90: Bão tố và sấp chớp 5026 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 chap 89: Cung đèo bão tố 3034 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chap 88.5 3111 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 3242 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2808 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1353 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1277 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1168 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1239 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1406 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 895 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1032 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 799 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 774 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 836 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 837 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 898 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 918 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 812 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 928 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 976 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1038 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1270 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1303 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1153 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1166 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 592 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1068 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1116 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1139 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1106 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 921 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 1027 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1091 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 756 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1132 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 876 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1294 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 796 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1391 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1192 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1306 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1284 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 1267 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chap 50.1 1175 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 574 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1156 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1001 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1082 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 728 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 931 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1232 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1168 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1180 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1173 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1339 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1061 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1099 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2756 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1048 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1351 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2068 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2107 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1187 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2283 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2012 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1843 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3457 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1107 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1514 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1230 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1217 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1500 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1268 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2148 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 778 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1244 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1732 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1607 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1212 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1664 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1747 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1407 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3057 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1227 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1964 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3041 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1364 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1321 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1650 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2413 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2199 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3194 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5587 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Break Blade
Translator Name Lost Seraph Team
Category Manga
Author yoshinaga yunosuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite