Himegoto Comic Rex

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done

Himegoto Comic Rex

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
112940
local_library
28 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện kể về một chàng trai trẻ tên là Hime Arikawa. Gia đình cậu mắc một món nợ lớn mà không thể trả nổi, thế nên Hội đồng học sinh trường Shimoshina trả dùm. Đổi lại, cậu phải tham gia vào Hội đồng học sinh và cross-dressing (trap).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
28 chap 28 - END - RAW 4498 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Tập 27 RAW 5022 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Tập 26 RAW 5348 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Tập 25 4228 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5105 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1783 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Tập 22 4367 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1471 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1264 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4827 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3598 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4214 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3278 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3449 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3193 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3602 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3672 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3705 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4152 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4003 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3968 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4207 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5023 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4859 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4536 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4933 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5196 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5439 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite