Himegoto Comic Rex

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done

Himegoto Comic Rex

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
106854
local_library
28 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện kể về một chàng trai trẻ tên là Hime Arikawa. Gia đình cậu mắc một món nợ lớn mà không thể trả nổi, thế nên Hội đồng học sinh trường Shimoshina trả dùm. Đổi lại, cậu phải tham gia vào Hội đồng học sinh và cross-dressing (trap).


Chap Title Total Views Date Added Action
28 chap 28 - END - RAW 3701 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Tập 27 RAW 4930 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Tập 26 RAW 5324 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Tập 25 4019 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5077 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1607 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Tập 22 4146 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1247 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1045 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4614 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3301 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3999 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3060 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3246 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3005 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3406 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3456 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3397 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3936 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3750 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3730 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3954 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4840 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4600 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4313 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5150 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5353 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite