Himegoto Comic Rex

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done

Himegoto Comic Rex

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
119197
local_library
28 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện kể về một chàng trai trẻ tên là Hime Arikawa. Gia đình cậu mắc một món nợ lớn mà không thể trả nổi, thế nên Hội đồng học sinh trường Shimoshina trả dùm. Đổi lại, cậu phải tham gia vào Hội đồng học sinh và cross-dressing (trap).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
28 chap 28 - END - RAW 5133 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Tập 27 RAW 5044 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Tập 26 RAW 5370 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Tập 25 4375 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5123 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1940 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Tập 22 4501 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1645 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1425 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4978 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3754 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4375 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3408 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3309 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3748 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3821 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3833 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4417 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4529 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5074 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4888 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5113 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5034 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5031 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5043 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5224 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5491 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite