Himegoto Comic Rex

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done

Himegoto Comic Rex

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
101213
local_library
28 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện kể về một chàng trai trẻ tên là Hime Arikawa. Gia đình cậu mắc một món nợ lớn mà không thể trả nổi, thế nên Hội đồng học sinh trường Shimoshina trả dùm. Đổi lại, cậu phải tham gia vào Hội đồng học sinh và cross-dressing (trap).

Chap Title Total Views Date Added Action
28 chap 28 - END - RAW 3414 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Tập 27 RAW 4534 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Tập 26 RAW 5272 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Tập 25 3775 12/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5053 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1388 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Tập 22 3940 16/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1002 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 863 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4375 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3151 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3623 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2909 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3004 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2841 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3237 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3294 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3238 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3617 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3574 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3562 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3779 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4366 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4388 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4140 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4473 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5092 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5309 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Himegoto
Translator Name Comicvn.net
Category Manga
Author tsukudani norio
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite