Huyết Tộc Cấm Vực

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done

Huyết Tộc Cấm Vực

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
149842
local_library
164 Chaps

Genres

Summary

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Chap Title Total Views Date Added Action
152.2 Chapter 152.2 559 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.2 Chương 125.2 302 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.1 Chương 125.1 261 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.4 Chương 124.4 200 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.3 Chương 124.3 222 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.2 Chương 124.2 179 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.1 Chương 124.1 224 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.4 Chương 123.4 286 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.3 Chương 123.3 166 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.2 Chương 123.2 353 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.1 Chapter 123.1 102 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 349 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.2 Chương 122.2 291 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.1 Chương 122.1 89 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 234 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.2 Chương 121.2 290 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.1 Chương 121.1 290 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 326 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.3 Chương 120.3 342 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.2 Chapter 120.2 259 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.1 chap 120.1 254 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.4 Chương 119.4 238 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chương 119.3 325 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chương 119.2 167 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chương 119.1 179 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 388 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.7 Chương 118.7 171 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.6 Chương 118.6 236 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 221 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.1 Chương 118.1 111 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 267 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chương 117.5 346 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 229 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.6 Chương 116.6 149 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 211 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.2 Chương 116.2 153 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 Chương 116.1 146 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 247 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.6 Chapter 115.6 410 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 156 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 365 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1466 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 698 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 680 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 766 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 289 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1327 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1323 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1009 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 464 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 484 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 716 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 840 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 881 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 313 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 506 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 483 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 339 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 741 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 287 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 566 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 254 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 517 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 684 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 576 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 319 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 560 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 426 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 261 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 555 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 547 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 557 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 172 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 551 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 266 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chap 83.2 625 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 564 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chap 82.5 572 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 588 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 216 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 595 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 570 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 611 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 588 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 603 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 658 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 569 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 576 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 333 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 659 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 746 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 633 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 735 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 712 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 792 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 826 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 749 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 766 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 755 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 728 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 637 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 750 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 773 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 609 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 394 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 721 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 708 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 683 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 388 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 441 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 865 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1081 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1044 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 982 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1095 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1274 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 791 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1273 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1163 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1283 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1286 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1240 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1335 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1338 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1309 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1259 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1610 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1460 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1386 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1340 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1803 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1673 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1849 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2201 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1993 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1759 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2000 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1617 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1946 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1932 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2170 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1582 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1991 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1879 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2024 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1973 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1948 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1641 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2381 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2128 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2131 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2373 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2483 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2318 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2705 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2396 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2214 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2292 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2425 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2942 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3761 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5103 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite