Huyết Tộc Cấm Vực

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done

Huyết Tộc Cấm Vực

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
154357
local_library
164 Chaps

Genres

Summary

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Chap Title Total Views Date Added Action
152.2 Chapter 152.2 682 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.2 Chương 125.2 350 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.1 Chương 125.1 292 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.4 Chương 124.4 230 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.3 Chương 124.3 237 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.2 Chương 124.2 197 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.1 Chương 124.1 269 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.4 Chương 123.4 304 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.3 Chương 123.3 203 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.2 Chương 123.2 368 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.1 Chapter 123.1 122 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 369 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.2 Chương 122.2 403 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.1 Chương 122.1 119 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 266 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.2 Chương 121.2 325 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.1 Chương 121.1 301 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 346 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.3 Chương 120.3 354 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.2 Chapter 120.2 273 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.1 chap 120.1 279 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.4 Chương 119.4 249 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chương 119.3 342 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chương 119.2 178 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chương 119.1 216 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 437 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.7 Chương 118.7 201 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.6 Chương 118.6 263 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 248 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.1 Chương 118.1 142 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 296 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chương 117.5 358 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 261 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.6 Chương 116.6 163 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 230 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.2 Chương 116.2 168 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 Chương 116.1 161 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 281 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.6 Chapter 115.6 438 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 169 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 394 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1502 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 713 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 695 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 778 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 320 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1343 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1359 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1024 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 483 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 495 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 734 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 853 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 893 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 328 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 536 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 496 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 353 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 760 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 299 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 580 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 270 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 534 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 697 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 595 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 335 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 560 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 446 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 281 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 570 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 559 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 587 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 210 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 567 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 590 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 281 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chap 83.2 639 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 582 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chap 82.5 599 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 624 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 250 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 732 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 601 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 630 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 602 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 622 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 687 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 606 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 610 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 352 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 672 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 759 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 762 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 727 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 807 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 837 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 760 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 779 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 771 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 748 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 657 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 762 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 802 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 642 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 409 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 759 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 734 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 716 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 407 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 453 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 878 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1081 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1057 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1021 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1120 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1288 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 811 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1286 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1181 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1303 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1300 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1257 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1357 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1338 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1275 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1628 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1478 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1418 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1369 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1837 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1698 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1882 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2231 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2024 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2210 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2016 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1651 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2056 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1962 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2192 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1617 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2039 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1904 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2057 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1999 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1976 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1670 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2417 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2156 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2160 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2393 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2522 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2343 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2736 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2426 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2241 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2304 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2438 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2978 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3794 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5105 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite