Huyết Tộc Cấm Vực

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done

Huyết Tộc Cấm Vực

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
152613
local_library
164 Chaps

Genres

Summary

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Chap Title Total Views Date Added Action
152.2 Chapter 152.2 633 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.2 Chương 125.2 320 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.1 Chương 125.1 277 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.4 Chương 124.4 217 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.3 Chương 124.3 222 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.2 Chương 124.2 197 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.1 Chương 124.1 256 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.4 Chương 123.4 304 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.3 Chương 123.3 184 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.2 Chương 123.2 353 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.1 Chapter 123.1 102 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 349 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.2 Chương 122.2 338 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.1 Chương 122.1 101 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 234 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.2 Chương 121.2 290 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.1 Chương 121.1 290 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 326 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.3 Chương 120.3 342 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.2 Chapter 120.2 259 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.1 chap 120.1 267 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.4 Chương 119.4 238 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chương 119.3 342 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chương 119.2 178 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chương 119.1 216 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 437 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.7 Chương 118.7 190 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.6 Chương 118.6 247 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 235 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.1 Chương 118.1 126 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 285 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chương 117.5 358 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 244 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.6 Chương 116.6 163 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 230 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.2 Chương 116.2 168 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 Chương 116.1 161 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 267 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.6 Chapter 115.6 427 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 156 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 379 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1482 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 698 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 695 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 778 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 308 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1327 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1359 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1024 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 483 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 495 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 734 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 853 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 893 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 328 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 536 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 496 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 353 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 760 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 299 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 580 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 270 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 534 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 684 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 595 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 319 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 560 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 446 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 281 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 570 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 559 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 570 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 191 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 567 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 590 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 281 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chap 83.2 639 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 564 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chap 82.5 583 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 605 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 232 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 635 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 584 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 630 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 602 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 622 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 671 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 586 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 594 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 333 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 672 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 759 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 762 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 727 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 807 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 837 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 760 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 779 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 771 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 748 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 657 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 762 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 788 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 622 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 409 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 740 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 719 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 703 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 407 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 453 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 878 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1081 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1057 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1021 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1109 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1288 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 811 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1286 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1181 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1303 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1300 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1257 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1372 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1357 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1322 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1275 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1628 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1478 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1404 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1351 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1818 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1687 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1882 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2217 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2011 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1922 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2000 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1637 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1976 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1944 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2181 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1602 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2027 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1893 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2037 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1985 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1960 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1654 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2397 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2156 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2160 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2393 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2522 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2343 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2736 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2426 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2241 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2304 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2438 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2959 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3779 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5103 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite