Huyết Tộc Cấm Vực

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Huyết Tộc Cấm Vực

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
163641
local_library
164 Chaps

Genres

Summary

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
152.2 Chapter 152.2 1010 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.2 Chương 125.2 515 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.1 Chương 125.1 401 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.4 Chương 124.4 301 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.3 Chương 124.3 299 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.2 Chương 124.2 311 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.1 Chương 124.1 345 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.4 Chương 123.4 358 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.3 Chương 123.3 250 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.2 Chương 123.2 380 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.1 Chapter 123.1 166 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 381 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.2 Chương 122.2 465 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.1 Chương 122.1 160 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 497 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.2 Chương 121.2 339 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.1 Chương 121.1 336 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 408 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.3 Chương 120.3 390 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.2 Chapter 120.2 287 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.1 chap 120.1 311 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.4 Chương 119.4 287 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chương 119.3 560 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chương 119.2 265 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chương 119.1 257 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 492 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.7 Chương 118.7 238 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.6 Chương 118.6 310 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 265 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.1 Chương 118.1 157 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 316 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chương 117.5 416 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 340 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.6 Chương 116.6 260 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 298 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.2 Chương 116.2 232 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 Chương 116.1 207 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 309 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.6 Chapter 115.6 498 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 254 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 414 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1584 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 741 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 725 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 840 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 360 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1415 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1433 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1089 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 562 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 589 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 797 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 908 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 957 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 387 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 583 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 542 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 405 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 802 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 344 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 682 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 402 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 549 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 729 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 665 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 366 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 560 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 541 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 383 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 617 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 647 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 652 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 261 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 625 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 642 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 328 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chap 83.2 703 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 623 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chap 82.5 668 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 624 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 269 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 921 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 658 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 722 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 680 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 723 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 651 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 636 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 377 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 718 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 827 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 695 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 856 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 687 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 804 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 858 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 919 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 868 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 858 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 822 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 807 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 722 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 813 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 817 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 676 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 435 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 786 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 734 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 734 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 471 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 496 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 945 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1118 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1125 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1085 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1155 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1346 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 853 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1338 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1228 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1374 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1350 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1307 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1432 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1439 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1369 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1354 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1708 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1522 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1432 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1381 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1867 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1698 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1949 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2231 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2042 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2506 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2029 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1671 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2131 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2015 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2192 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1637 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2078 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1918 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2089 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2018 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2004 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1670 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2417 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2184 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2198 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2467 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2568 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2376 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2808 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2496 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2305 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2360 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2506 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3013 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3879 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5155 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite