Huyết Tộc Cấm Vực

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Huyết Tộc Cấm Vực

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
171158
local_library
164 Chaps

Genres

Summary

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
152.2 Chapter 152.2 1112 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.2 Chương 125.2 564 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.1 Chương 125.1 401 11/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.4 Chương 124.4 315 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.3 Chương 124.3 334 02/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.2 Chương 124.2 353 27/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.1 Chương 124.1 357 23/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.4 Chương 123.4 402 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.3 Chương 123.3 281 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.2 Chương 123.2 415 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.1 Chapter 123.1 200 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 403 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.2 Chương 122.2 479 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.1 Chương 122.1 174 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 515 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.2 Chương 121.2 356 14/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.1 Chương 121.1 353 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 422 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.3 Chương 120.3 443 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.2 Chapter 120.2 314 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120.1 chap 120.1 324 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.4 Chương 119.4 331 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.3 Chương 119.3 618 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.2 Chương 119.2 281 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119.1 Chương 119.1 297 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 544 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.7 Chương 118.7 279 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.6 Chương 118.6 367 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 276 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.1 Chương 118.1 171 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 362 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117.5 Chương 117.5 446 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 377 01/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.6 Chương 116.6 294 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chapter 116.5 330 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.2 Chương 116.2 265 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.1 Chương 116.1 236 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 321 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.6 Chapter 115.6 514 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115.5 Chapter 115.5 292 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 443 24/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1599 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 chap 113 760 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 754 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 859 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 399 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1451 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1508 24/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1120 14/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 603 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 606 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 829 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 935 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 986 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 477 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 627 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 577 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 421 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 836 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2820 04/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 714 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 454 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 568 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 758 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 694 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 397 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 560 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 580 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 428 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 650 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 706 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 696 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 300 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 652 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 729 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 356 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chap 83.2 703 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 623 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chap 82.5 700 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 658 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.5 Chap 81.5 288 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 944 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chap 80.5 689 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 759 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 717 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 648 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 755 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 667 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 673 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 396 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 755 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 851 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 754 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 870 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 704 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 820 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 882 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 983 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 920 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 904 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 869 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 843 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 752 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 828 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 835 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 702 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 465 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 804 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 762 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 748 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 487 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 528 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 962 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1135 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1158 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1135 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1211 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1409 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 900 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1371 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1263 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1432 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1350 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1378 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1443 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1478 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1397 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1354 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1737 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1550 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1464 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1436 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1925 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1725 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1983 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2267 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2061 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2537 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2041 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1709 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2182 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2073 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2234 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1675 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2120 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1934 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2118 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2033 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2004 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1670 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2436 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2203 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2243 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2499 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2595 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2408 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2824 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2516 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2322 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2380 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2532 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3026 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3905 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5159 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Huyết Tộc Cấm Vực
Translator Name A3manga
Category Manhua
Author aki.7
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite