Otaku Sanctuary

Monkey Peak

Other Name
Monkey Peak
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Monkey Peak

favorite 10 / 10
person 107 votes
visibility
195378
local_library
107 Chaps

Genres

Summary

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé

Chap Title Total Views Date Added Action
113 Chương 113 762 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 613 30/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 537 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 640 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 768 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 644 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 362 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 786 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 705 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 809 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 795 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 843 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 940 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 548 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 502 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 866 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 674 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 683 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 724 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 888 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1072 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 896 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 834 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1301 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1213 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 643 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1354 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1314 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1256 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1057 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1124 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1177 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1208 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1214 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 992 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 991 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1070 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1235 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1145 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1069 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1114 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 812 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 981 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Hành Trình Thứ 70 869 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Hành Trình Thứ 69 829 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1089 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1491 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 882 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1243 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2289 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1554 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1164 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1641 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 898 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1237 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1098 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1240 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1152 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1187 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1323 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1273 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1471 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1031 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 959 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3271 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1313 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 962 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1003 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3301 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1379 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1209 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2016 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1273 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1056 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 939 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 861 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 876 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 881 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 898 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 967 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1180 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1624 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1663 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1716 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5085 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5010 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3459 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4592 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3272 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3065 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3598 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3352 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3145 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3141 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4363 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3908 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4125 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4941 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5089 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5053 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5096 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5120 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5143 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5140 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5189 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5184 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5839 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Monkey Peak
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite