Otaku Sanctuary

Monkey Peak

Other Name
Monkey Peak
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Monkey Peak

favorite 10 / 10
person 92 votes
visibility
181207
local_library
95 Chaps

Genres

Summary

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé

Chap Title Total Views Date Added Action
101 Chương 101 674 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 330 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 283 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 690 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 541 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 573 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 622 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 820 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 965 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 795 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 755 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1191 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1045 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 580 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1163 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1229 09/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1104 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1002 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1025 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1088 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1071 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1150 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 944 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 958 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1025 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1107 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1102 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1049 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1048 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 770 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 935 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Hành Trình Thứ 70 839 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Hành Trình Thứ 69 816 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1049 15/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1460 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 868 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1191 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2272 06/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1536 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1145 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 1567 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 869 02/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1217 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1083 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1227 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1118 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1176 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1305 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1262 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1456 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1011 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 931 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3253 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1300 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 945 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 988 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3287 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1359 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1182 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2005 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1253 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1041 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 927 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 830 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 830 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 830 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 874 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 913 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1079 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1529 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1582 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1596 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5067 19/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 4929 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3361 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4506 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3177 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2981 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3511 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3267 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3049 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3057 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4266 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3822 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4025 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4941 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5065 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5033 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5072 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5098 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5119 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5114 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5165 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5158 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5789 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Monkey Peak
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite