Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 290 votes
visibility
593783
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chap 50.3 6649 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 5286 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 50.1 7790 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chương 49.4 5928 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chương 49.3 6045 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 49.2 5587 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 49.1 6762 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.3 Chap 48.3 8304 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 6239 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chap 48.1 6953 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7965 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6295 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 8372 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 7657 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7730 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 7917 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 7983 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8333 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7793 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 8126 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8380 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8402 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 8692 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8813 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9405 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9422 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 9260 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 10602 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 7764 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 10047 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 9541 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7878 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11221 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 10684 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 10544 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 10974 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9783 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 9678 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9321 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10973 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 9971 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 10978 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11638 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10967 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10658 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 11880 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11512 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11171 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11384 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 11438 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 13188 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 11224 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 11524 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 7287 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 6886 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 11585 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12682 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 13215 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 13164 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 13186 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 13880 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 19267 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite