Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 288 votes
visibility
587445
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chap 50.3 6331 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 5234 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 50.1 7704 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chương 49.4 5672 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chương 49.3 5733 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 49.2 5555 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 49.1 6734 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.3 Chap 48.3 8216 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 6179 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chap 48.1 6921 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7907 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6255 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 8332 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 7607 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7664 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 7795 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 7939 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8297 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7765 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 8046 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8348 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8352 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 8660 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8779 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9343 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9294 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 9230 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 10560 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 7492 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 10015 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 9459 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7838 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11179 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 10530 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 10498 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 10928 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9751 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 9638 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9279 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10845 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 9919 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 10822 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11522 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10743 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10588 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 11514 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11462 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11101 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11308 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 11294 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 12954 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 11050 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 11308 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 7127 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 6800 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 11521 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12602 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 13059 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 13028 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 13098 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 13762 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 18959 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite