Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga - Eng
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 290 votes
visibility
597451
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chap 50.3 6919 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 5326 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 50.1 7826 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chương 49.4 6148 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chương 49.3 6071 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 49.2 5631 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 49.1 6800 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.3 Chap 48.3 8326 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 6261 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chap 48.1 6987 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7991 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6327 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 8460 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 7685 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7770 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 7947 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 8013 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8389 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7817 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 8154 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8400 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8432 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 8738 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8911 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9425 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9472 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 9288 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 10620 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 7786 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 10069 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 9563 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7972 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11263 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 10708 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 10578 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 11024 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9817 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 9708 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9361 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 11001 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 10007 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 11016 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11672 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 11191 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10808 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 11916 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11546 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11259 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11416 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 11476 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 13224 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 11290 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 11572 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 7401 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 6992 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 11731 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12778 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 13277 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 13236 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 13252 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 14000 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 19407 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga - Eng
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite