Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 245 votes
visibility
391169
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chap 41 5959 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6697 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6543 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6674 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6946 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6988 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7290 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7587 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7929 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 7998 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 7994 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 9302 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 6166 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 8817 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 8043 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6460 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9811 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 8492 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8944 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9050 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7639 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 8006 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7357 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 8979 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8293 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 9186 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9414 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8789 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8772 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 9544 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9462 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9067 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9192 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 9250 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10808 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 9010 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 9406 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5249 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 3935 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 9415 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 10252 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 10483 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 10524 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 10490 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10786 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14171 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite