Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 287 votes
visibility
561420
local_library
60 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50.1 Chương 50.1 7324 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chương 49.4 5446 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chương 49.3 5461 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 49.2 5379 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 49.1 6562 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.3 Chap 48.3 8010 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 6031 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chap 48.1 6689 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7745 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6133 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 8212 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 7465 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7544 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 7667 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 7821 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8151 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7641 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7818 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8124 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8140 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 8512 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8675 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9199 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9144 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 8976 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 10422 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 7364 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 9873 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 9285 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7642 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 10969 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 10284 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 10284 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 10582 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9559 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 9354 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9027 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10613 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 9721 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 10598 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11274 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10355 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10360 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 11260 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11210 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 10879 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11082 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 11058 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 12686 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 10808 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 11060 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 6837 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 6550 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 11215 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12190 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 12567 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 12494 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 12578 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 13354 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 18157 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite