Otaku Sanctuary

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
311508
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chap 34 6145 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7287 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 7424 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 7478 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 8758 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 5734 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 8357 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 7553 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6000 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9349 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 8002 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8404 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8506 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7135 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 7518 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6843 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 8447 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 7741 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 8632 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8836 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8201 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8178 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 8982 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8876 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8479 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8598 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 8588 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10184 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 8350 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 8708 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 8749 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9544 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 9745 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 9762 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9716 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 9946 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 12753 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite