Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 253 votes
visibility
405585
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42 6309 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6415 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 6873 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6679 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6824 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 7062 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 7094 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7428 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7703 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8065 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 8238 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 8106 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 9418 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 6272 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 8921 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 8165 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6564 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9927 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 8606 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 9054 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9178 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7769 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 8114 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7521 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 9125 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8413 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 9312 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9562 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8975 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8914 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 9690 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9626 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9227 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9366 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 9436 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10972 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 9160 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 9546 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5413 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5022 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 9569 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 10418 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 10667 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 10708 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 10680 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10998 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14481 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite