Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 290 votes
visibility
595787
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chap 50.3 6831 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chap 50.2 5308 07/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chương 50.1 7810 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.4 Chương 49.4 6134 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.3 Chương 49.3 6057 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.2 Chương 49.2 5599 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.1 Chương 49.1 6776 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.3 Chap 48.3 8316 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.2 Chapter 48.2 6247 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chap 48.1 6967 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 7977 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 6307 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 8438 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 7667 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7746 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 7927 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 7993 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8359 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7799 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 8140 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8390 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 8412 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 8716 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 8829 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 9413 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9458 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 9270 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 10610 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 7772 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 10055 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 9553 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7886 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11231 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 10694 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 10558 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 10988 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9799 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 9690 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9343 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10985 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 9987 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 10996 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 11650 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 11001 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10790 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 11894 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 11526 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 11239 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11398 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 11456 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 13204 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 11272 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 11552 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 7379 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 6968 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 11687 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 12754 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 13245 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 13204 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 13218 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 13962 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 19355 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite