Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 262 votes
visibility
428800
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chương 44 6169 02/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6418 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 6609 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6645 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 7073 17/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 6841 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6982 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 7202 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 7246 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 7574 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7833 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 8297 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 8424 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 8250 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 9590 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 6428 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 9087 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 8333 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6752 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 10121 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 8824 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 9262 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9392 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7983 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 8324 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7731 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 9335 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8629 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 9582 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9796 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9209 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9132 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 9912 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9868 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9457 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9602 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 9688 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 11204 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 9400 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 9772 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chapter 7.2 5655 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 5266 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 9823 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 10724 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 10969 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 11008 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 11004 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 11332 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 15043 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite