Otaku Sanctuary

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

favorite 9 / 10
person 199 votes
visibility
342050
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

trong thế giới hiện tại, có 1 người đạt được đỉnh điểm của ma pháp chiến đấu , và mọi người gọi hắn là [ thánh nhân]. với mục đích tìm đến nghệ thuật chiến đấu mạnh nhất, hắn hiến dâng bản thân trong việc nghiên cứu mọi ma thuật và đấu kỹ đang tồn tại. nhưng đời éo như mơ [ cơ thể này ko thích hợp với ma thuật chiến đấu] đó là kết luận. nhưng anh ta vẫn ko bỏ cuộc và quyết định hiến linh hồn của mình để thực hiện 1 ma thuật sẽ giúp anh tái sinh trong một tương lai rất xa. và ngạc nhiên chưa... thế giới mà anh thấy có trình độ ma thuật tệ như vợ thằng đậu!

Chap Title Total Views Date Added Action
37 Chương 37 6370 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6660 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6986 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 7315 12/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 7673 23/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 7710 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chương 31 7752 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chương 30 9032 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 chương 29.2 5946 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chương 29.1 8577 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 7779 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6210 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9555 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 8212 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8630 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8744 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7355 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chapter 21.5 7728 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7053 24/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 8665 07/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 7985 25/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chap 18 8870 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9074 19/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8447 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8422 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 9206 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9114 29/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8713 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8834 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 8832 29/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10418 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 8590 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.5 Chương 7.5 8944 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 9011 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9834 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 10047 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 10060 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 10022 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10280 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 13395 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
The Strongest Sage of Disqualified Crest, 失格紋の最強賢者
Translator Name LHManga
Category Manga
Author shinko shoto
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite