Infection

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing

Infection

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
325901
local_library
73 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh trong trường 1 trường trung học, nơi mà một nhóm nững người bạn thân thiết cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngoi trường bị nhiễm dịch bệnh ( na ná như zombie ấy ). Truyện hành động, lãng mạn và có những cảnh quay HOT nhé :v :v :v

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 2380 27/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2050 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2446 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 Bonus 2399 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2515 28/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2660 22/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2678 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5285 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3396 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2154 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2745 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3060 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1914 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3839 20/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2807 20/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3803 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4066 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4597 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3068 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1903 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3358 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4746 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2975 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2611 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2524 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4177 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5124 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3228 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3308 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3269 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3037 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4206 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4858 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5085 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4643 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4439 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4373 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3720 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4540 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5392 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4711 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5023 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5093 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5277 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5019 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5372 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5086 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5246 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5998 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6074 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5880 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6205 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6495 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6011 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5073 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5246 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5137 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4871 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5119 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5977 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5379 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5786 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5494 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5380 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5672 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5603 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5705 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6969 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6050 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6286 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6460 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7435 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite