Infection

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing

Infection

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
331200
local_library
73 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh trong trường 1 trường trung học, nơi mà một nhóm nững người bạn thân thiết cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngoi trường bị nhiễm dịch bệnh ( na ná như zombie ấy ). Truyện hành động, lãng mạn và có những cảnh quay HOT nhé :v :v :v

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
72 Chương 72 3620 27/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2153 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2513 05/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chapter 69.5 Bonus 2513 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2581 28/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2745 22/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2763 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5293 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3444 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2214 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2787 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3108 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1960 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3907 20/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2875 20/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3881 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4152 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4677 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3163 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1967 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3457 02/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4821 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3059 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2693 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2566 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4248 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5140 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3348 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3342 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3372 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3102 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4293 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4952 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5105 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4809 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4577 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 4484 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3887 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 4636 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5404 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4793 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5037 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5103 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5295 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5027 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5382 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5096 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5260 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6008 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6092 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5986 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6217 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6509 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6025 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5085 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5258 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5151 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4967 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5125 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5995 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5397 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5802 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5407 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5508 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5396 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5726 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5701 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5725 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6166 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6318 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6480 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7487 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite