Original

Infection

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing

Infection

favorite 6 / 10
person 8 votes
visibility
120709
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh trong trường 1 trường trung học, nơi mà một nhóm nững người bạn thân thiết cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngoi trường bị nhiễm dịch bệnh ( na ná như zombie ấy ). Truyện hành động, lãng mạn và có những cảnh quay HOT nhé :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
47 Chương 47 1686 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 527 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 320 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 322 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 218 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 329 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 404 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 337 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 478 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 327 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 469 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 400 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 596 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 716 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 893 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1145 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1047 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1869 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1761 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1506 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1916 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1975 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5468 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5516 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5304 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5619 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5993 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5479 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1299 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1294 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1159 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1256 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1399 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5313 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3329 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4299 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3718 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3987 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3564 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3859 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4239 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4693 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5030 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5230 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5463 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite