Original

Infection

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing

Infection

favorite 2 / 10
person 7 votes
visibility
116514
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh trong trường 1 trường trung học, nơi mà một nhóm nững người bạn thân thiết cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngoi trường bị nhiễm dịch bệnh ( na ná như zombie ấy ). Truyện hành động, lãng mạn và có những cảnh quay HOT nhé :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
47 Chương 47 1541 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 378 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 286 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 291 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 198 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 283 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 321 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 270 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 334 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 242 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 375 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 337 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 504 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 525 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 782 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1032 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 906 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1666 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1551 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1382 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1788 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1851 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5454 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5496 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5288 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5591 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5983 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5469 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1215 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1213 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1068 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1175 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1302 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5295 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3171 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4197 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3636 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3859 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3486 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3818 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3728 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4114 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4915 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4550 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4997 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5210 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite