Infection

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing

Infection

favorite 6 / 10
person 8 votes
visibility
121379
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh trong trường 1 trường trung học, nơi mà một nhóm nững người bạn thân thiết cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngoi trường bị nhiễm dịch bệnh ( na ná như zombie ấy ). Truyện hành động, lãng mạn và có những cảnh quay HOT nhé :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
47 Chương 47 1735 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 568 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 360 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 339 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 218 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 329 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 439 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 367 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 478 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 327 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 481 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 412 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 596 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 716 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 893 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1145 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1047 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1869 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1851 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1506 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1950 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2020 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5470 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5518 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5306 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5621 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5995 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5481 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1319 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1308 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1179 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1273 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1399 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5315 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3342 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4318 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3718 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4007 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3580 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3975 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3859 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4272 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5015 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4726 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5032 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5234 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5471 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite