Infection

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing

Infection

favorite 6 / 10
person 8 votes
visibility
122951
local_library
47 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh trong trường 1 trường trung học, nơi mà một nhóm nững người bạn thân thiết cùng nhau cố gắng sinh tồn trong ngoi trường bị nhiễm dịch bệnh ( na ná như zombie ấy ). Truyện hành động, lãng mạn và có những cảnh quay HOT nhé :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
47 Chương 47 1817 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 610 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 374 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 384 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 249 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 364 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 473 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 413 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 510 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 380 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 534 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 449 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 624 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 744 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 921 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1187 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1081 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1896 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1896 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1569 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1985 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2070 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5474 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5532 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5310 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5625 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6009 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5495 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1333 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1320 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1201 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1286 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1433 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5329 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3443 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3747 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4042 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3613 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3990 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3910 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4363 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5019 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4841 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5238 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5487 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
インフェクション ; 인펙션
Translator Name HamTruyen
Category Manga
Author oikawa tooru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite