Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 18 votes
visibility
890117
local_library
260 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5961 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5412 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5678 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 7064 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5251 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5076 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5391 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4469 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 5022 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5209 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 5043 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5067 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5438 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5159 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5721 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 5015 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5738 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5747 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5543 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5648 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5658 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5975 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5080 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 4649 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 4466 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 4811 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 4957 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.2 Chapter 210.2 2272 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.1 Chapter 210.1 390 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 4662 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 5057 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 5015 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 4761 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 5044 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5209 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5143 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5147 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 4516 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5377 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5114 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5048 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5248 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 4173 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 4788 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3210 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 4202 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3525 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3515 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3593 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 4025 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3580 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3886 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3414 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 3411 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3721 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 4700 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3518 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3871 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4701 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3713 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.3 Chapter 180.3 217 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.2 Chapter 180.2 444 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 4463 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3623 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3659 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3958 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 4410 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 3268 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3832 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3941 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4155 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3804 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 4313 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4813 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 4849 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 5186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 5206 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 5075 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 4151 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 5387 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 4915 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 5033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 4948 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5021 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 4230 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 4728 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 4886 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4938 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 5011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 5096 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 5014 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 4267 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 4283 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 4309 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 4377 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 4057 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4502 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 4622 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 4490 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4354 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 4233 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3805 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 4800 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 4983 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4736 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 5027 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 4797 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5169 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5046 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 3813 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 4342 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 4022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 4284 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3997 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 4880 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3772 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3938 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3605 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 4033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3500 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 3011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3262 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 3119 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 4418 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3714 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 3033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 4462 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3213 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3913 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3364 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 4003 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 4013 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3078 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 3629 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 4098 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3121 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 3006 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3870 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3277 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3210 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3147 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5427 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 2271 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 2766 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 2611 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 2668 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 2210 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2401 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2842 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 2319 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 2731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 3555 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2617 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1898 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2215 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2313 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2074 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2187 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3315 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2158 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2305 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 2015 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2725 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3664 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2244 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2344 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2272 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1993 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3060 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 2500 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2009 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2375 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2103 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2225 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2266 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2006 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1910 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1815 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1832 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1868 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2003 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2245 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2103 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2660 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2250 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2185 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1882 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1783 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1866 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1974 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2126 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1933 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2503 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1914 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1932 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2034 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1824 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1832 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1973 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1959 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1972 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2026 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2128 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2287 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1983 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 3118 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2087 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2233 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2041 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1962 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2013 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1901 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2002 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1926 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1949 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1930 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1972 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1722 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1885 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1831 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1841 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1868 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2102 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 1107 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1737 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2010 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1847 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1997 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1836 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1828 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1810 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1799 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1886 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1897 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1799 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1811 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1888 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1872 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2035 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1900 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3801 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 2128 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 2157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3058 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3307 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 1387 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 3800 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1701 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4598 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 4958 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5847 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3288 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite