Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 18 votes
visibility
899711
local_library
260 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5975 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5424 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5684 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 7068 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5253 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5078 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5393 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4469 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 5028 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5211 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 5045 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5071 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5442 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5161 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5727 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 5017 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5742 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5751 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5543 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5654 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5660 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5979 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5084 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 4667 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 4501 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 4844 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 4993 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.2 Chapter 210.2 3192 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.1 Chapter 210.1 444 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 4699 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 5061 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 5021 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 4794 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 5050 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5213 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5151 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5155 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 4570 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5381 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5118 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5056 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5256 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 4248 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 4828 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3241 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 4276 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3595 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3590 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3675 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 4091 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3637 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3937 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3460 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 3492 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3754 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 4731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3571 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3895 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4747 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3765 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.3 Chapter 180.3 254 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.2 Chapter 180.2 487 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 4513 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3688 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3688 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3988 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 4450 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 3294 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3907 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3959 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4216 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 4361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 4911 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 5194 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 5212 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 5083 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 4193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 5395 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 4989 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 5041 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 5011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5031 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 4268 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 4773 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 4952 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4963 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 5015 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 5104 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 5018 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 4294 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 4335 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 4340 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 4429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 4105 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4537 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 4666 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 4521 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4385 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 4290 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3838 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 4838 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 5014 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4816 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 5033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 4839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5177 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5050 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 3892 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 4377 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 4065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 4336 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 4022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 4940 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3823 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 4000 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3637 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 4069 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3563 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 3063 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3289 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 3162 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 4441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3776 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2970 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 3104 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 4488 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3280 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3966 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3436 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 4067 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 4078 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3967 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3135 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 3690 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 4136 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 3049 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3914 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3315 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3253 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3490 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5431 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 2314 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 2803 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 2623 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2305 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 2698 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 2238 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2421 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2902 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 2349 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 2742 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 3572 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2647 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1916 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2245 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2343 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2110 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2206 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3331 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2187 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2347 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2189 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 2035 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2752 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3719 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2276 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2355 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2308 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2039 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3090 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 2515 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2394 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2127 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2239 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2286 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2021 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1926 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1846 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1857 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2260 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2135 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2679 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2262 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2233 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1919 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1816 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1881 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2004 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2138 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1956 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2536 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2024 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1959 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1859 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1862 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1984 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2009 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2185 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1990 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2059 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2168 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2304 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2013 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 3147 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2132 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2093 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2053 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1950 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1977 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2009 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1980 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2039 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1755 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1960 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1863 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1860 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1881 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2132 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 1154 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1766 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2029 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1873 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2016 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1882 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1858 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1822 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1823 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1916 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1915 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1812 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1849 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1900 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1868 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1883 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2087 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3816 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 2141 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 2207 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3125 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 1437 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 3850 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1748 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4695 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 4996 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5861 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3494 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite