Goblin Slayer

Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 17 votes
visibility
646690
local_library
255 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5591 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5178 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5524 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 6908 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5093 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3822 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5065 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3529 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 3592 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5033 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 4005 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3824 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5150 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5033 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5255 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 3915 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5578 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5583 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5401 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5510 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5504 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5795 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 4489 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 3488 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 3511 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 3656 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 3769 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 3848 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 4633 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 3817 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 3898 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 4586 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5081 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4031 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5021 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3632 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5043 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4729 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 4222 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 4443 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 3387 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 2608 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 3654 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 2930 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3023 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3106 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3410 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3082 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 2864 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 2870 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3166 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 2797 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 2875 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3357 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 3946 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 3856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 2930 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2957 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3040 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 3673 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 2647 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3225 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3234 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 3281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3159 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3276 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3673 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3325 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3525 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 3331 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 3577 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 3258 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3354 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 3642 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 3333 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3386 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4102 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 3292 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3257 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3212 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3450 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3560 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3550 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 3115 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3217 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3279 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3166 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 3197 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3128 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3160 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 3344 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 3001 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 3201 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3138 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2890 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 3403 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 3638 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 2797 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 3154 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 3508 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 4389 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 4023 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 2839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 3256 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3252 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 3334 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3048 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 3114 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2841 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3126 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 3150 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2871 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2490 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2527 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2524 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 2164 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 2460 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2266 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2350 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3533 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2553 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3167 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2334 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3245 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3220 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3217 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2291 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2868 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3168 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2399 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2246 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 2738 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2458 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2273 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 2545 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5255 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 1342 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1272 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1562 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1510 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1592 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1451 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1622 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1622 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1606 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 2621 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1479 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1190 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1573 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1342 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1278 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1207 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 425 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1196 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 458 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1234 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1527 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1244 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1399 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1282 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 310 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1502 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 1523 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1272 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1383 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1340 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1409 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1353 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1232 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1166 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1114 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1115 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1083 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1118 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1119 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1223 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1545 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1136 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 971 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1003 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1090 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1045 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1080 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1416 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1170 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1060 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1051 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1115 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1023 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1084 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1154 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1215 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1289 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1240 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1211 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1257 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1259 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 2145 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1301 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1435 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1142 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1228 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1145 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1231 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1170 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1280 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1051 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1241 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1053 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1123 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1093 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1113 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1155 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 417 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1082 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1170 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1182 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1103 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1118 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1072 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1095 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1185 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1162 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1194 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1253 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1188 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1130 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1244 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1356 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 1272 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 1325 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1385 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1580 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 495 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 525 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 479 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2788 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 3734 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5187 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 975 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite