Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 18 votes
visibility
869525
local_library
260 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5949 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5398 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5670 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 7060 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5239 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5064 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5379 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4414 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 5012 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5193 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 5027 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5051 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5428 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5145 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5711 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 5003 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5726 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5739 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5539 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5642 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5648 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5969 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5070 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 4562 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 4385 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 4720 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 4873 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.2 Chapter 210.2 2054 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.1 Chapter 210.1 295 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 4578 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 5049 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 5011 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 4682 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 5038 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5197 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5133 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5133 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 4419 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5363 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5100 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5036 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5222 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 4102 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 4681 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3141 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 4154 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3431 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3414 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3520 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3903 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3496 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3751 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3334 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 3319 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3658 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 4594 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3410 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3764 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4613 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3579 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.3 Chapter 180.3 129 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.2 Chapter 180.2 342 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 4410 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3551 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3592 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3833 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 4288 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 3163 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3738 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3858 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4100 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3730 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 4191 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4721 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 4743 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 5170 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 5192 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 5059 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 4026 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 5371 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 4811 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 5023 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 4870 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4994 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 4124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 4648 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 4797 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4814 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 4894 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 5086 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 4930 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 4161 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 4154 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 4190 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 4289 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3945 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4384 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 4526 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 4377 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4266 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 4137 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3664 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 4671 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 4873 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4636 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 4995 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 4654 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5032 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 3718 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 4230 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3906 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 4220 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3940 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 4755 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3651 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3841 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3491 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 3987 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3405 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2970 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3164 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 3030 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 4304 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3660 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2832 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2944 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 4367 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3827 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3259 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3961 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3852 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3015 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 3551 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 4020 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3093 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2896 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3811 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3174 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3137 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5413 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 2196 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 2682 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 2499 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2232 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 2601 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 2130 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2318 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2785 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 2260 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 2635 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 3440 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2523 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1823 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2129 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2282 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1985 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3236 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2099 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2208 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2076 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 1908 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2662 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3598 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2303 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2201 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1923 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2978 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 2418 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1935 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2342 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2113 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1913 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1809 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1757 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1766 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1808 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1910 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2139 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2002 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2576 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2118 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1833 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1712 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1772 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1888 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2006 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1875 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2420 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1904 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1830 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1831 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1963 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1717 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1742 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1861 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1866 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2037 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1857 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1899 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2031 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2137 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1873 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 3008 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2000 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2106 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1929 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1829 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1901 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1823 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1875 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1798 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1879 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1792 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1917 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1632 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1770 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1719 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1727 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1738 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1990 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 1030 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1644 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1882 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1744 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1889 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1734 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1725 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1707 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1720 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1798 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1779 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1687 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1726 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1802 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1778 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1762 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1963 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3682 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 2026 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 2051 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2985 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3207 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 1282 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 3707 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1603 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4481 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 4856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3187 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite