Otaku Sanctuary

Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 17 votes
visibility
623498
local_library
255 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5563 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5156 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5508 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 6894 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5083 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3718 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5055 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3426 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 3460 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5005 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 3889 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3697 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5132 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5023 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5239 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 3774 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5562 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5569 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5379 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5492 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5494 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5779 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 4342 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 3361 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 3411 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 3520 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 3670 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 3683 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 4525 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 3741 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 3795 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 4215 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5069 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3910 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 4943 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3517 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5033 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4593 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 4091 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 4337 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 3274 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 2548 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 3555 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 2810 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 2927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 2896 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3270 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 2867 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 2873 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 2723 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 2731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 2904 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 2688 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 2707 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3240 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 3799 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 2963 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 3707 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 2761 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 2825 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 2898 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 3542 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 2498 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3042 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3053 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 3123 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 2934 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3083 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3482 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3368 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 3162 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 3422 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 3138 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3180 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 3488 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 3189 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3212 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 3836 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 3155 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3147 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3062 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3301 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3181 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3414 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2929 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3120 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3125 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2999 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 3048 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3021 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3030 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 3218 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 2869 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 3056 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2957 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2705 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 3281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 3498 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 2650 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 2981 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 3317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 4214 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 3841 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 2695 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 3134 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3194 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 3254 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 2959 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 3003 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2728 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 2996 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2818 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 2513 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2741 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2418 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2463 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2460 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 2092 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 2371 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2183 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2250 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3381 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2446 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 2985 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2271 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3188 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3116 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3096 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2096 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2795 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3096 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2326 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2168 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 2692 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2397 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 2467 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5245 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 1287 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1221 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1508 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1451 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1525 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1390 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1560 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1764 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1532 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1526 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 2500 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1107 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1308 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1492 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1266 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1199 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1321 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1133 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 325 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1144 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 381 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1190 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1481 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1195 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1342 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1228 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 265 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1453 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 1478 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1225 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1322 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1291 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1355 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1305 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1181 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1102 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1046 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1069 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1076 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1070 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1171 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1519 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1268 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1051 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1100 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 935 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 969 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1059 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1017 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1030 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1138 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1027 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1084 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1000 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1056 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1102 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1163 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1206 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1209 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1183 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1215 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1218 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1096 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 2100 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1233 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1332 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1084 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1039 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1143 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1077 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1178 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1109 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1184 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1005 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1130 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1009 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1024 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1038 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1050 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1090 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1276 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 349 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1041 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1051 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1014 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1130 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1086 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1077 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1038 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1063 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1148 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1143 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1111 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1175 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1233 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1175 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1119 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1111 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1229 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1329 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 1252 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 1311 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1370 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1561 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 459 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 495 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 437 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2738 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 3682 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5177 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 841 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite