Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 17 votes
visibility
667619
local_library
255 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5611 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5188 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5532 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 6912 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5097 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3842 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5067 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3577 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 3642 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5043 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 4101 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3884 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5164 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5041 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5263 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 4001 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5586 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5591 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5407 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5516 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5510 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5803 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 4512 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 3562 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 3573 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 3702 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 3833 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 3896 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 4673 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 3870 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 3962 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 4636 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5087 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4097 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5029 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3658 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5049 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4761 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 4344 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 4532 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 3418 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 2747 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 3761 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3021 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3110 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3205 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3506 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3152 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 2981 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 2999 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3275 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 2904 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3017 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3435 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4050 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3172 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 3935 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3064 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3058 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3121 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 3753 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 2724 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3299 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3318 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 3364 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3249 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3344 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 3792 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3437 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3667 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 3464 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 3708 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 3370 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3472 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 3788 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 3427 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3486 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4217 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 3378 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3292 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3575 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3664 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3666 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 3212 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3332 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3394 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3288 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 3301 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3238 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3320 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 3431 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 3099 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 3281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3211 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2969 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 3489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 3725 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 2882 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 3244 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 3604 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 4495 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 4134 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 2943 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 3338 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3338 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 3415 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3133 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 3172 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2901 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3187 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 2989 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 3210 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 2951 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2555 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2584 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2595 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 2228 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 2537 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2337 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2424 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3628 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2645 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3267 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2444 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3344 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3313 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2398 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 2986 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3256 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2550 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2333 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 2855 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2574 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2396 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2486 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 2620 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5269 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 1442 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1370 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1646 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1585 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1669 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1540 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1706 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1921 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1689 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1685 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 2723 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1570 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1264 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1484 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1656 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1418 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1520 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1291 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 487 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1265 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 538 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1362 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1624 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1337 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1494 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1367 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 423 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1592 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 1618 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1368 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1472 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1497 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1471 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1309 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1241 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1185 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1197 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1168 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1208 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1223 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1331 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1635 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1419 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1211 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1052 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1079 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1176 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1114 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1488 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1242 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1131 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1201 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1097 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1162 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1222 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1296 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1355 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1272 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1325 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1314 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1231 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 2211 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1357 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1498 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1248 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1207 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1200 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1296 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1239 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1365 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1133 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1327 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1127 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1202 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1169 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1189 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1229 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 496 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1153 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1249 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1224 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1353 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1196 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1218 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1152 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1174 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1268 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1234 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1199 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1335 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1266 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1257 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1225 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1343 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1479 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 1369 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 1418 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1471 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1714 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 625 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 662 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 664 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2913 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 3877 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5205 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1154 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite