Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 18 votes
visibility
895530
local_library
260 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5971 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5418 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5682 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 7064 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5251 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5076 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5391 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4469 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 5026 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5209 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 5043 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5067 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5440 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5159 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5721 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 5015 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5740 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5747 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5543 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5650 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5658 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5977 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5082 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 4649 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 4466 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 4830 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 4977 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.2 Chapter 210.2 3148 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210.1 Chapter 210.1 408 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 4662 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 5059 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 5019 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 4779 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 5048 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5211 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5145 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5149 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 4531 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5379 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5116 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5050 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5252 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 4188 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 4804 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3229 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 4246 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3565 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3553 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3628 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 4075 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3609 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3904 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3431 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 3478 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3741 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 4719 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3552 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3883 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3748 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.3 Chapter 180.3 217 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.2 Chapter 180.2 457 19/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 4463 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3643 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3659 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3958 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 4422 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 3268 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3832 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3941 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 4172 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3804 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 4341 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4831 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 4878 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 5190 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 5210 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 5079 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 4165 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 5393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 4961 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 5037 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 5009 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 5027 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 4241 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 4762 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 4915 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4952 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 5013 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 5100 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 5016 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 4283 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 4316 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 4325 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 4389 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 4075 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4519 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 4637 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 4506 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 4369 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 4260 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3818 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 4814 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 4995 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 4765 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 5029 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 4826 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5048 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 3858 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 4362 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 4036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 4316 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 4011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 4905 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3790 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3968 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3618 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 4057 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3530 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 3036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3273 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 3144 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 4429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2959 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 3085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 4475 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3257 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3928 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 3399 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 4037 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 4024 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3938 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3122 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 3664 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 4109 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 3157 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 3020 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3884 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 3296 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 3242 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 3166 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 3455 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 2284 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 2786 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 2623 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 2305 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 2682 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 2222 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 2421 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2869 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 2331 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 2742 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 3572 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 2636 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1916 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2229 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2343 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2092 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2206 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3331 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2170 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2336 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2189 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 2035 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2752 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3684 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2276 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2355 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2288 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2039 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 3073 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 2515 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2394 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2114 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2239 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2286 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2021 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1926 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1833 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1857 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1885 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2260 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2135 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2679 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2262 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2215 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1899 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1803 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1881 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1991 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2138 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1945 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2518 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2024 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1928 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1843 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1851 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1984 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1993 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2185 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1990 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2059 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2168 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2304 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1994 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 3147 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2117 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2285 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2079 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2011 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2016 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1958 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1978 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1946 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1983 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1755 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1900 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1863 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1860 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1881 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2117 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 1139 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1750 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2029 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1873 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2016 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1852 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1847 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1822 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1823 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1916 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1915 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1812 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1849 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1900 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1868 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1883 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2068 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3816 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 2141 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 2193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3078 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3334 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 1405 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 3817 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1716 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4612 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 4977 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5849 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3329 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite