Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 17 votes
visibility
704222
local_library
255 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5641 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5210 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5552 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 6928 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5107 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3920 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5077 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3679 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 3790 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5067 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 4296 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 4075 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5190 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5063 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5291 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 4150 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5606 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5615 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5433 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5532 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5530 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5821 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 4630 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 3693 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 3720 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 3857 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 3941 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 4015 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 4835 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 4060 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 4110 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 4790 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5105 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4236 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5045 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3761 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5067 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4893 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 4546 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 4629 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 3535 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 2853 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 3967 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3164 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3685 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3326 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 3145 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3433 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 3065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3178 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3577 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4264 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3368 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 4200 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3260 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 3979 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 2898 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3481 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3498 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 3554 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3536 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3636 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 3906 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 3670 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 3941 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 3553 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3709 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 3973 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 3623 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3656 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4422 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 3527 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3546 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3450 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3785 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3828 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3867 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 3468 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3561 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3569 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3509 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 3464 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3526 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 3663 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 3292 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 3456 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3420 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3162 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 3674 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 4061 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 3073 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 3416 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 3786 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 4695 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 4327 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 3098 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 3522 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3502 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 3576 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3267 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 3369 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3089 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3365 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 3388 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3098 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2712 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2751 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2770 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 2427 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 2740 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2470 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2545 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3777 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2795 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3436 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2591 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3497 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3524 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3490 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2526 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 3164 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3406 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2692 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2467 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3050 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2701 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2542 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2611 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 2762 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 1602 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1513 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1812 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1730 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1817 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1667 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1821 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2061 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1829 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1840 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 2883 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1730 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1636 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1767 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1552 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1498 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1645 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1427 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 607 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1407 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 679 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1509 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1800 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1447 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1613 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1477 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 539 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1763 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 1768 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1623 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1566 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1645 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1651 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1446 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1320 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1333 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1338 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1390 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1472 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1800 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1583 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1323 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1332 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1180 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1227 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1339 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1261 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1289 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1626 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1366 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1323 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1286 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1381 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1241 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1288 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1359 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1440 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1490 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1453 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1430 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1459 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1481 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1373 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 2360 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1500 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1610 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1360 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1318 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1298 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1405 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1338 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1471 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1239 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1442 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1233 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1308 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1274 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1291 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1308 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1553 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 578 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1289 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1356 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1476 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1334 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1337 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1274 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1308 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1358 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1297 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1382 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1439 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1397 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1373 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1467 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1601 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 1492 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 1530 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1602 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1854 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 755 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 780 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 827 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3098 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 4039 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5229 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1278 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite