Kengan Ashua

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done

Kengan Ashua

favorite 10 / 10
person 17 votes
visibility
719436
local_library
255 Chaps

Genres

Summary

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là “Ashura” tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki

Chap Title Total Views Date Added Action
236 Chương 236 fix (chaps) 5659 10/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5234 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5562 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 6946 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5123 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3969 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5085 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3727 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 chap 228 3832 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 chap 227 5085 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 chap 226 4355 27/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 4133 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 chap 224 5206 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 chap 223 5069 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 chap 222 5309 22/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221.5 chap 221.5 phụ chương 4227 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5614 14/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5633 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5451 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5540 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5538 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5837 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 4664 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 3721 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 3748 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 3953 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 3970 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 4066 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 4866 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 4210 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 4168 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 4818 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 5119 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 4269 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5053 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3801 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5083 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4990 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 4597 05/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 4647 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 3554 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 2853 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 3967 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 3177 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 3295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 3420 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 3723 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 3361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 3315 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 3156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 3173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3465 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 3117 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 3226 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 3596 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 4362 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180.5 Chap 180.5 3368 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 4227 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 3361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 3316 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 3393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 4010 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175.5 Chap 175.5 2918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 3513 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 3529 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 3660 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 3466 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 3550 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 4155 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 3730 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 4033 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 3790 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 4002 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 3583 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 3823 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 4092 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 3655 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 3701 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 4454 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 3551 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 3560 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 3467 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3885 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 3839 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3880 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 3499 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 3596 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 3611 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 3549 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 3584 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 3422 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3630 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 3689 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 3343 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 3559 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 3536 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 3203 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 3737 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 4204 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 3133 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 3443 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 3843 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 4808 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 4422 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134.5 Chap 134.5 3152 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 3573 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 3549 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 3695 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 3430 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 3489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 3187 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 3526 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 3143 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 2724 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2849 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 2796 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 2527 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 2851 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2513 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2577 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3916 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2844 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 3497 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 2634 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3559 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3602 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3557 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2607 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 3236 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 3556 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 2752 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 2521 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 3174 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 2761 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 2673 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 2669 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 2818 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5311 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.5 Chap 99.5 1653 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1578 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 1971 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 1772 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1954 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 1733 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1864 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 2191 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1873 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 1996 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.5 Chap 90.5 2952 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 1888 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 1438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 1668 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1814 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 1596 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1542 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 1710 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 1493 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 679 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1473 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 Chapter 81.2 748 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1572 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1905 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1511 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1675 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1543 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 630 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1806 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chap 74.5 1911 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1555 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1765 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1653 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1701 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1707 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1515 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1449 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1370 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1383 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65.5 Chap 65.5 1376 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1543 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1535 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1868 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1646 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1448 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1395 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1247 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 1290 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1397 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1408 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1353 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1771 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1380 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1347 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 1349 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1411 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1493 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1525 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1491 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1477 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1501 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1600 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1444 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chap 40.5 2495 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1544 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1682 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1411 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1456 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1355 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1445 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1387 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1505 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1283 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1493 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1285 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1357 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1321 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1325 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1599 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chapter 23.5 630 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1316 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1434 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1385 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1521 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1376 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1338 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1364 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 Chap 15.5 1460 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1421 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1362 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1452 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1497 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1459 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1443 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1525 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1660 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 1552 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 1592 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1663 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1995 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 836 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 852 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 916 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3189 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 4132 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chap 1.1 5243 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1457 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
unknown
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite