Fate/Grand Order

Flow

Other Name
Flow
Translator Name inister
Category Manhwa
Author heo ni-bi
Status Ongoing

Flow

favorite 7 / 10
person 2 votes
visibility
106075
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Trên đời này, đứa trẻ nào sinh ra cũng có một vị thần bảo hộ. Và các vị thần này sẽ đáp ứng một điều ước của chúng. Đối với những đứa trẻ chưa đưa ra điều ước, các vị thần sẽ đội lốt những con thú và đi theo chúng. Đôi khi cũng có những người trưởng thành mà vẫn chưa hề nêu ra điều ước của mình. Và trong số tất cả các vị thần thì thần mèo là thần yếu ớt nhất. Nó chẳng thể ban điều ước gì hữu ích và lại còn cực kỳ lắm điều. Nhân vật chính của Flow, Leerang, là một người chưa đưa ra điều ước của mình, luôn phải chịu đựng vị thần mèo theo chân cậu trong mọi sinh hoạt hàng ngày của cậu.

Chap Title Total Views Date Added Action
67 Chương 67 698 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 141 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 131 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 941 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chap 63 1390 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 384 24/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1712 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2100 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1317 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1126 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1125 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1130 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1283 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1270 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1439 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1990 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1390 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1151 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1191 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1069 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1350 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1413 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1310 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1817 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1652 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1779 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1611 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1612 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1577 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1702 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1745 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1959 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1635 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1929 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chap 31.5 1423 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1831 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1829 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1782 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1937 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1860 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1922 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1851 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1883 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1988 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1791 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1711 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1624 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1589 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1541 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1549 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1398 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1290 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1452 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1314 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1590 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1592 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1556 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1648 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1706 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1473 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2135 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2299 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5090 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Flow
Translator Name inister
Category Manhwa
Author heo ni-bi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite