Ib - Instant Bullet

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing

Ib - Instant Bullet

favorite 8 / 10
person 6 votes
visibility
46456
local_library
21 Chaps

Genres

Summary

Tất cả trên thế giới này là kẻ thù của tôi. Thế giới này thật vô nghĩa. Một đứa con trai bị gọi là quái vật, hay là kẻ không có trái tim phải sống trong ảo tưởng của mình. Nhưng nhịp đập trong tim cậu ta vang lên khi cậu ta nghe được mình sẽ cứu lấy thế giới? Đó không phải điều cậu ta mong muốn, cho dù...

Chap Title Total Views Date Added Action
18 Chapter 18 3699 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1480 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 1381 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2017 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1405 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1158 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2499 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1835 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1143 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1174 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1103 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1287 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1661 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2125 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1457 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2086 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2988 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3867 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4383 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5361 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2347 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite