Ib - Instant Bullet

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing

Ib - Instant Bullet

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
81013
local_library
25 Chaps

Genres

Summary

Tất cả trên thế giới này là kẻ thù của tôi. Thế giới này thật vô nghĩa. Một đứa con trai bị gọi là quái vật, hay là kẻ không có trái tim phải sống trong ảo tưởng của mình. Nhưng nhịp đập trong tim cậu ta vang lên khi cậu ta nghe được mình sẽ cứu lấy thế giới? Đó không phải điều cậu ta mong muốn, cho dù...


fanpage: https://www.facebook.com/skynootaku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chapter 22 5116 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2737 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1118 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1874 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5097 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3027 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 2408 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2781 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3094 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3652 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1932 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2003 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1997 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1905 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3708 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3697 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2410 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2784 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3945 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4731 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5086 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5723 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5162 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite