Ib - Instant Bullet

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing

Ib - Instant Bullet

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
89666
local_library
25 Chaps

Genres

Summary

Tất cả trên thế giới này là kẻ thù của tôi. Thế giới này thật vô nghĩa. Một đứa con trai bị gọi là quái vật, hay là kẻ không có trái tim phải sống trong ảo tưởng của mình. Nhưng nhịp đập trong tim cậu ta vang lên khi cậu ta nghe được mình sẽ cứu lấy thế giới? Đó không phải điều cậu ta mong muốn, cho dù...


fanpage: https://www.facebook.com/skynootaku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chapter 22 5328 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3026 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1374 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2336 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5125 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3320 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 3528 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3310 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2521 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3933 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2975 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2786 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2189 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2107 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3923 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3414 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3102 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4253 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5150 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5128 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5977 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5322 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite