Ib - Instant Bullet

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing

Ib - Instant Bullet

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
61181
local_library
25 Chaps

Genres

Summary

Tất cả trên thế giới này là kẻ thù của tôi. Thế giới này thật vô nghĩa. Một đứa con trai bị gọi là quái vật, hay là kẻ không có trái tim phải sống trong ảo tưởng của mình. Nhưng nhịp đập trong tim cậu ta vang lên khi cậu ta nghe được mình sẽ cứu lấy thế giới? Đó không phải điều cậu ta mong muốn, cho dù...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chapter 22 1861 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 403 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 362 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 455 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4309 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2005 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 1718 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2364 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1737 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1486 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2974 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2154 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1589 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1477 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1398 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1589 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3403 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2737 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2062 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2445 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3348 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4304 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5032 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5557 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4412 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite