Ib - Instant Bullet

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing

Ib - Instant Bullet

favorite 6 / 10
person 5 votes
visibility
43966
local_library
21 Chaps

Genres

Summary

Tất cả trên thế giới này là kẻ thù của tôi. Thế giới này thật vô nghĩa. Một đứa con trai bị gọi là quái vật, hay là kẻ không có trái tim phải sống trong ảo tưởng của mình. Nhưng nhịp đập trong tim cậu ta vang lên khi cậu ta nghe được mình sẽ cứu lấy thế giới? Đó không phải điều cậu ta mong muốn, cho dù...

Chap Title Total Views Date Added Action
18 Chapter 18 3503 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1284 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 1311 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1957 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1098 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2353 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1773 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 994 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1109 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1030 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1203 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1588 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1970 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1280 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1983 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2890 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3719 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 4166 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5327 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 2083 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite