Ib - Instant Bullet

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing

Ib - Instant Bullet

favorite 9 / 10
person 9 votes
visibility
87312
local_library
25 Chaps

Genres

Summary

Tất cả trên thế giới này là kẻ thù của tôi. Thế giới này thật vô nghĩa. Một đứa con trai bị gọi là quái vật, hay là kẻ không có trái tim phải sống trong ảo tưởng của mình. Nhưng nhịp đập trong tim cậu ta vang lên khi cậu ta nghe được mình sẽ cứu lấy thế giới? Đó không phải điều cậu ta mong muốn, cho dù...


fanpage: https://www.facebook.com/skynootaku

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chapter 22 5298 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2936 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1274 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2259 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5111 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3216 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 3460 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3150 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3220 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2424 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3850 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2869 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2093 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2311 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2097 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2036 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3989 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3817 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3295 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2974 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5136 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 5112 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 5947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5282 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ib - インスタントバレット; ib - 速成的子弹; ib - 인스턴트 불렛
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author akasaka aka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite