Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 113 votes
visibility
574462
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chap 90 5228 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5186 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5524 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5123 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5222 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5389 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5295 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5452 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5576 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5760 11/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5349 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5517 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5304 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5437 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5293 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5685 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5370 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5300 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5212 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 6017 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5477 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5412 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5438 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5430 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 5288 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5418 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5856 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6346 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5711 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5564 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5733 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5853 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6067 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 6066 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5973 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6027 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 6008 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5593 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5522 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6131 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5795 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6013 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5927 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 6082 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5648 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5922 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6496 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6473 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6558 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6504 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6451 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6414 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6336 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6283 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6430 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6345 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6257 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6409 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6444 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6254 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6555 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6485 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6628 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6561 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6586 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6529 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5798 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6805 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6623 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6688 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6844 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6897 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6901 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6891 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 7135 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 7106 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 7065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 7162 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 7108 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 7176 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 7464 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7840 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 7386 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 7691 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 7752 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 8106 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 8328 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7849 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 8471 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 8819 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 11020 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite