Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 105 votes
visibility
489835
local_library
83 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

Chap Title Total Views Date Added Action
82 chap 82 5086 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5288 11/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4277 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5095 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4609 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 4959 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 4860 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5375 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4957 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4840 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3187 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5633 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5177 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5070 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5106 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5094 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 5024 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5158 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5524 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6064 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5375 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5326 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5479 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5585 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5717 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 5578 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5623 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5771 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 5746 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5247 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5218 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5585 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5361 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5671 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5585 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 5584 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5292 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5370 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6136 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6041 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6076 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6082 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6123 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6060 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5948 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5871 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5970 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5939 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5945 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5880 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5894 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6065 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6173 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6132 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6085 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6110 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6161 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5352 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6363 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6297 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6318 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6352 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6443 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6341 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6393 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6429 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 6596 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6605 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 6540 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 6532 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 6590 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 6598 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7020 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 6836 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6939 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 6930 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7088 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 7110 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7219 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 7481 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 7967 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 9382 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite