Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 114 votes
visibility
578066
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chap 90 5318 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5206 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5542 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5141 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5238 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5403 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5313 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5468 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5588 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5772 11/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5367 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5535 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5320 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5459 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5313 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5703 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5388 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5322 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5248 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 6035 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5499 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5432 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5460 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5448 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 5308 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5436 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5880 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6372 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5739 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5584 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5757 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5877 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6091 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 6092 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6007 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6051 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 6024 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5611 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5548 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6151 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5817 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6037 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5947 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 6104 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5668 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5962 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6538 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6507 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6592 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6536 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6444 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6366 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6313 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6460 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6369 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6287 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6478 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6294 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6589 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6517 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6662 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6601 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6620 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6561 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5830 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6841 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6655 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6720 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6880 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6933 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6937 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 7169 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 7142 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 7101 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 7202 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 7148 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 7216 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 7502 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7880 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 7426 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 7727 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 7790 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 8158 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 8478 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 8537 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 8967 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 11708 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite