Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 106 votes
visibility
503834
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

Chap Title Total Views Date Added Action
84 Chap 84 3770 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4695 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5180 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5352 11/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 4719 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5145 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 4962 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5037 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5043 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5423 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5046 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5038 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3662 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5679 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5225 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5106 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5140 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5136 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 5062 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5192 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5556 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6100 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5409 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5362 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5513 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5621 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5751 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 5608 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5663 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5805 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 5772 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5279 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5250 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5613 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5401 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5715 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5611 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 5614 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5320 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5408 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6168 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6071 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6104 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6110 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6153 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6094 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6022 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5903 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5998 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5961 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5969 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5971 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5910 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5920 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6101 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6197 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6174 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6121 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6142 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5390 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6407 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6331 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6356 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6396 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6485 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6391 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6441 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 6668 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6655 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 6590 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 6586 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 6664 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 6664 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7124 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 6908 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 7019 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 7020 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7172 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 7202 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7311 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 7595 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 8093 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 9612 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite