Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 111 votes
visibility
556821
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chap 90 3431 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 4343 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5448 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 4949 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5052 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4704 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5179 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5210 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5382 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5598 11/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5193 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5389 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5178 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5255 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5215 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5607 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5256 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5238 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5058 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5949 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5413 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5308 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5376 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5378 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 5220 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5368 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5718 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6284 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5653 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5508 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5671 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5785 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6005 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 5846 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5889 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5955 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 5930 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5519 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5406 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5917 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5725 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5917 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5787 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 5898 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5486 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5702 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6372 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6393 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6470 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6414 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6351 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6278 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6258 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6095 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6338 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6175 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6147 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6323 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6296 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6156 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6313 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6389 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6388 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6313 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6426 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6419 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5650 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6615 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6523 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6588 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6726 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6709 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6785 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6679 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6933 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 6962 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6921 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 6846 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 6960 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 6984 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 7064 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7424 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 7198 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 7473 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 7322 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 7606 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 7708 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7637 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 7987 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 8507 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 10402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite