Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 114 votes
visibility
577108
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chap 90 5302 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5202 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5538 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5137 15/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5234 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5399 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5309 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5464 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 5582 25/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5766 11/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5359 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5527 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5314 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5453 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5307 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5697 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5382 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5316 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5238 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 6029 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5493 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5424 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5452 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5442 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 5300 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5428 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5872 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6364 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5729 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5578 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5751 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5871 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6085 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 6086 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5999 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6045 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 6018 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5605 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5540 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6145 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5811 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6029 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5941 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 6096 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5662 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5952 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6532 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6501 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6586 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6530 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6483 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6438 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6360 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6307 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6454 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6363 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6435 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6472 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6288 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6581 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6511 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6656 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6595 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6614 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6555 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5824 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6833 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6649 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6714 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6874 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6927 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6931 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6919 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 7163 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 7136 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 7095 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 7196 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 7142 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 7210 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 7496 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 7872 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 7418 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 7719 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 7782 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 8144 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 8468 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7935 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 8521 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 8879 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 11446 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite