Otaku Sanctuary

Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 98 votes
visibility
445962
local_library
78 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

Chap Title Total Views Date Added Action
77 Chap 77 3185 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3560 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5213 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3824 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3861 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2094 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5519 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5053 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4613 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4924 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4892 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 4370 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5058 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5406 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5952 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5267 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5202 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5361 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5445 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5597 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 5454 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5495 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5643 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 5618 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5125 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5094 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5457 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5237 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5531 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5451 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 5456 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5168 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5248 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5996 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5897 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5936 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5932 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5947 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5918 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5800 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5729 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5826 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5783 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5791 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5793 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5734 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5750 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5919 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6023 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5988 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5939 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5936 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6009 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5196 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6193 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6135 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6150 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6188 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6277 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6177 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6209 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6253 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 6404 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6407 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 6350 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 6350 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 6394 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 6402 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 6764 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 6616 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6695 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 6694 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6824 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 6941 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 7137 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 7579 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 8752 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite