Tsuyokute New Saga

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing

Tsuyokute New Saga

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
459297
local_library
80 Chaps

Genres

Summary

Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 4598 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 3567 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 3977 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3889 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5251 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4072 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4069 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2350 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5543 19/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5073 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4735 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5010 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5008 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.2 Chương 66.2 4541 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.1 Chương 66.1 5078 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5426 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5980 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5285 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5232 03/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 5381 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5473 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5615 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 5476 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5521 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5665 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 5644 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 5145 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 5114 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5475 27/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5257 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5555 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5479 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 048 5478 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 047 5190 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5264 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6026 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5921 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5962 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5966 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6005 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5956 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5840 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5761 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5860 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5817 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5827 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5829 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5768 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5782 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5955 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6061 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6016 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5973 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5994 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6043 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5236 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6229 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6167 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 6222 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 6315 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 6213 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 6259 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6293 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 6458 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 6457 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 6390 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 6388 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 6444 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 6444 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 6856 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 6682 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6765 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 6766 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6910 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6934 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 7029 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 7243 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 7683 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 8950 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
強くてニューサーガ; Be Stronger! New Saga
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author abe masayuki
Artist miura jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite