Những cô gái của Rokudou (Rokudou no Onna-tachi)

Other Name
Rokudou no Onna-tachi
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nakamura yuuji
Status Ongoing

Những cô gái của Rokudou (Rokudou no Onna-tachi)

favorite 9 / 10
person 264 votes
visibility
699062
local_library
161 Chaps

Genres

Summary

Ban đã chán dàn harem toàn là gái ngoan, bạn cũng chán cảnh chỉ mình main nam solo 1 mình? Mời bạn đọc Rokudou, nơi mà anh main bị một chiêu thức kì lạ sao mà chỉ toàn gái hư lẽo đẽo theo thôi, ngoài ra ảnh cũng còn có đám bạn phải nói là best support (mấy chap về sau là rõ). Cùng theo chân anh main để giành giật lại ước mơ cuộc sống lí tưởng ở trường học từ tay đám du côn nhé.TRANS: PURURIN

PROOF-READER: PURURIN

CLEANER: TIỂU DIỆP

EDIT: CUONGMB

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
155 Chương 155 869 25/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 340 25/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1954 13/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2115 06/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 2433 28/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 3664 21/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 2309 20/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4649 14/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3891 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 3391 27/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 3561 21/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 2430 21/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 4651 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 2770 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1798 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2231 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 962 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2821 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2479 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1939 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 4900 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 3428 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5270 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5341 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 4898 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5086 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 4431 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5348 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6041 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5325 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5568 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chương 124.5 5120 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3962 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 4686 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 3822 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5114 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 4016 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5143 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 4567 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3522 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5006 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4210 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3328 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 4162 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2670 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5088 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 4220 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3999 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 4465 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4361 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5004 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105: Định mệnh sẻ chia 4077 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104: Người bạn thân thứ 3 3997 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103: Nỗi buồn chán của Iinuma 5109 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102: Khi ma thuật biến mất 3978 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 4899 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100: Himawari Ranna 5060 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99: Kế hoạch điên rồ 5143 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98: Cuộc hẹn 5180 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97: Lời hứa hôm giáng sinh 5065 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96: Chuyến đi đến suối nước nóng!! 4818 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95: Sự ấm áp 3611 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94: Mượn và cho mượn 4877 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93: Nhà tài trợ Sakura 4335 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92: hàm răng hăm doạ 4094 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91: Vệ sĩ của Jin 4375 19/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90: Dịch vụ miễn phí 5109 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2913 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3258 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2708 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3100 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2326 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2600 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3131 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2957 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2808 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2812 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2595 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2907 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2731 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1926 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1921 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2056 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2636 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4336 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2309 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5 2732 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2788 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4122 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1874 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5026 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2647 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3277 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2585 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3631 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1974 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 2457 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4158 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3672 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4036 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2842 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2084 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2777 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2567 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2576 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2390 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 Chương 52.5 1896 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2099 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2714 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2881 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3125 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3353 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4749 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 4612 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45: Dồn vào thế chân tường 5747 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44: Sự xúi giục của Douji 5546 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43: Sự bình yên 5818 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42: Tình bằng hữu giữa những người đàn ông 5579 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Bằng chứng của tình bạn 5712 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40: Băng ryuugu 5966 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39: Lá thư tình 5938 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38: Chuẩn bị cho lễ hội trường 5871 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37: Gieo rắc nỗi sợ hãi 5840 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36: Đừng hoảng hốt 5978 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35: Đồng minh đáng sợ 5863 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Một cô gái với 1 trái tim khép kín 6049 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33: Gái hư vẫn chỉ là gái hư mà thôi 6344 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 Douji run rẩy 6321 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Mối đe dọa từ liên minh ONISHIMA 6208 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30: Đồ cột tóc 6541 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29: Ranna và Osanada 5998 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28: Biểu tượng của sự tự do 6077 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27: Phép màu của Rokudou 6300 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap: 26 Lời nguyền tử thần 5918 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 25.5 Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ CỦA LINUMA HARUYA 6264 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 5954 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 6477 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5921 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 6108 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 6013 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 6262 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 6143 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 6348 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 6295 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 CHAP 16 6363 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 CHAP 15.5 6179 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 CHAP 15 6308 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6309 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6581 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6393 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6472 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6360 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6477 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6796 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 6464 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6569 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6871 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 6780 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 6682 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7223 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chapter 1 8077 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rokudou no Onna-tachi
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nakamura yuuji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite