Những cô gái của Rokudou (Rokudou no Onna-tachi)

Other Name
Rokudou no Onna-tachi
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nakamura yuuji
Status Ongoing

Những cô gái của Rokudou (Rokudou no Onna-tachi)

favorite 9 / 10
person 257 votes
visibility
624592
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Ban đã chán dàn harem toàn là gái ngoan, bạn cũng chán cảnh chỉ mình main nam solo 1 mình? Mời bạn đọc Rokudou, nơi mà anh main bị một chiêu thức kì lạ sao mà chỉ toàn gái hư lẽo đẽo theo thôi, ngoài ra ảnh cũng còn có đám bạn phải nói là best support (mấy chap về sau là rõ). Cùng theo chân anh main để giành giật lại ước mơ cuộc sống lí tưởng ở trường học từ tay đám du côn nhé.TRANS: PURURIN

PROOF-READER: PURURIN

CLEANER: TIỂU DIỆP

EDIT: CUONGMB

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
150 Chương 150 2796 21/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1798 20/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 3299 14/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3514 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 3024 27/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2705 21/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 2144 21/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 3252 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1916 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 887 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 1842 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 719 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1516 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2209 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1707 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2466 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2409 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5218 08/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5221 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 4608 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5056 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 4207 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5068 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5423 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5053 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5274 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chương 124.5 5052 03/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3373 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 4475 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 3302 27/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3262 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3360 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3020 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3481 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3299 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 4369 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3766 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2902 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2762 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2422 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5064 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2888 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3859 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3828 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4085 19/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 4392 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105: Định mệnh sẻ chia 3900 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104: Người bạn thân thứ 3 3303 23/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103: Nỗi buồn chán của Iinuma 5029 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102: Khi ma thuật biến mất 3771 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 4332 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100: Himawari Ranna 5040 06/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99: Kế hoạch điên rồ 5075 04/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98: Cuộc hẹn 5062 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97: Lời hứa hôm giáng sinh 5025 31/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96: Chuyến đi đến suối nước nóng!! 3941 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95: Sự ấm áp 3428 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94: Mượn và cho mượn 4480 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93: Nhà tài trợ Sakura 4157 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92: hàm răng hăm doạ 3702 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91: Vệ sĩ của Jin 4189 19/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90: Dịch vụ miễn phí 5027 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1809 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2710 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2379 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2377 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2127 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2410 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2506 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1729 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1752 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2428 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2163 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2319 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2573 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1744 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1745 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1888 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2447 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2511 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1586 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5 2547 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 2339 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2385 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1723 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2315 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1830 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2529 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2445 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3359 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1757 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 1645 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2483 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2693 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3266 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2719 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 1966 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2670 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2194 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2509 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2259 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.5 Chương 52.5 1817 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2044 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2604 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2390 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2586 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2344 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4306 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 4369 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45: Dồn vào thế chân tường 5707 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44: Sự xúi giục của Douji 5490 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43: Sự bình yên 5598 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42: Tình bằng hữu giữa những người đàn ông 5559 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41: Bằng chứng của tình bạn 5586 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40: Băng ryuugu 5932 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39: Lá thư tình 5786 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38: Chuẩn bị cho lễ hội trường 5729 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37: Gieo rắc nỗi sợ hãi 5772 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36: Đừng hoảng hốt 5776 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35: Đồng minh đáng sợ 5783 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34: Một cô gái với 1 trái tim khép kín 5975 23/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33: Gái hư vẫn chỉ là gái hư mà thôi 6298 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 Douji run rẩy 6277 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31: Mối đe dọa từ liên minh ONISHIMA 6150 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30: Đồ cột tóc 6367 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 CHAP 29: Ranna và Osanada 5954 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 CHAP 28: Biểu tượng của sự tự do 6023 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 CHAP 27: Phép màu của Rokudou 6050 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap: 26 Lời nguyền tử thần 5858 18/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 25.5 Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ CỦA LINUMA HARUYA 6168 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 CHAP 25 5890 08/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 6401 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5865 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 5910 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 5943 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 CHAP 20 6164 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 5961 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 5932 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 CHAP 17 6059 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 CHAP 16 6075 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.5 CHAP 15.5 6081 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 CHAP 15 6228 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6107 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6167 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6251 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6206 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6292 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6243 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6582 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 6262 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6463 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6559 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 6518 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 6602 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7065 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chapter 1 7879 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rokudou no Onna-tachi
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author nakamura yuuji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite