Thần Ấn Vương Tọa

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thần Ấn Vương Tọa

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
579051
local_library
258 Chaps

Genres

Summary

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
258 Chương 258 1874 11/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 553 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 633 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 704 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 1895 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 1460 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 868 07/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 640 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5023 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 586 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 1033 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 348 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 690 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 500 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 658 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 617 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 646 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 424 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 2784 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 656 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 620 04/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 628 28/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 624 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 695 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 655 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 736 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 842 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 868 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 786 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 851 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 961 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 2571 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 959 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 884 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 1211 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 902 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 978 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 1194 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1033 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 755 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1007 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 899 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chapter 216 1344 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 1047 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 1211 29/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 1142 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 1120 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1005 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1033 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 1111 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 886 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 1164 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 812 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 1044 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 1015 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 1038 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 1073 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 1099 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 805 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 734 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 489 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 477 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 405 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 407 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chapter 194 734 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 981 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 831 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 826 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 949 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 797 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 557 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 476 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 551 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 567 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 470 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 622 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 642 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 542 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 586 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 783 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 673 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 711 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 423 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 321 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 339 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 280 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 292 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 313 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 425 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 539 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 609 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 907 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1268 31/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 920 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1212 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1073 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 868 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 772 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 984 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 779 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 897 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 1016 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 1006 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1180 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1397 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1465 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1564 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1383 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1603 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 3550 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 1259 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 966 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 539 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 561 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 961 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1058 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1157 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2002 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 3069 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 1984 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2168 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1912 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2362 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2342 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2349 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 hần Ấn Vương Tọa Chap 133Thần Ấn Vương Tọa Chap 133 2491 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2325 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3186 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3680 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2940 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2681 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2475 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2895 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2857 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2897 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3537 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3043 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2836 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3388 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2433 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3546 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2599 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2445 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2344 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2188 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2173 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2529 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2365 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2382 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2192 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2455 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2427 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2259 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2433 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2151 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2322 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2420 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2251 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2912 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2120 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2140 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2473 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2508 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2244 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2323 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2072 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2155 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2374 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2136 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1984 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2279 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2488 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2306 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2252 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2348 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2171 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2261 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2266 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2406 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2446 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2628 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2343 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2257 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3109 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2352 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2541 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2298 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2376 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2838 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2415 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2341 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2352 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2582 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2724 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2712 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2978 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3430 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3195 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3446 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3707 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4330 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3550 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4753 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3901 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3666 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3745 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3782 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3603 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3768 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3633 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3480 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3719 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3835 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4019 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3960 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4150 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4349 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4040 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4310 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4139 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4155 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4266 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4017 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4267 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4179 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4092 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4243 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4089 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4142 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3484 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4272 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4021 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4038 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4175 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4018 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4433 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4565 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5024 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5097 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5068 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5125 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5132 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5090 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5115 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5091 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5111 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5124 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5153 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5133 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5061 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5137 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5184 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5142 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5140 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5190 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5231 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5453 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6545 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite