Thần Ấn Vương Tọa

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing

Thần Ấn Vương Tọa

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
492122
local_library
230 Chaps

Genres

Summary

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

Chap Title Total Views Date Added Action
230 Chapter 230 525 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 613 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 766 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 717 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 757 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 671 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 988 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 690 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 727 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 914 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 798 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 573 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 848 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 716 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chapter 216 1131 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 803 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 840 29/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 883 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 897 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 733 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 853 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 912 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 733 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 966 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 633 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 879 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 807 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 858 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 873 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 881 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 563 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 597 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 363 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 369 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 339 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 324 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chapter 194 612 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 878 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 769 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 769 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 866 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 724 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 485 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 415 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 480 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 494 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 413 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 553 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 531 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 465 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 505 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 705 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 597 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 610 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 329 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 242 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 270 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 219 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 245 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 256 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 358 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 505 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 548 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 887 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1208 31/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 840 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1178 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1058 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 842 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 739 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 929 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 720 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 848 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 965 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 949 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1122 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1321 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1214 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1521 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1335 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1556 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 871 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 1219 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 897 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 519 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 530 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 894 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1011 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1124 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1959 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 3000 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 1920 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2013 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1651 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2160 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2122 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2178 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 hần Ấn Vương Tọa Chap 133Thần Ấn Vương Tọa Chap 133 2313 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2096 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 2992 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3468 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2705 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2476 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2275 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2654 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2635 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2661 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2848 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2848 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2598 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3040 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2183 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3315 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2304 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2155 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2101 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1954 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1957 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2332 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2121 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2139 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1988 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2236 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2156 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1910 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2140 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1889 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2056 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2185 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1972 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2523 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1879 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1879 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2211 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2197 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1914 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2050 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1824 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1914 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1998 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1938 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1801 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2071 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2234 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2065 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2006 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2131 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1956 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2000 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1988 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2144 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2184 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1993 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2050 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2005 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2609 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2088 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2307 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2011 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2112 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2373 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2134 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2103 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2098 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2282 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2393 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2464 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2683 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3094 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2881 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2981 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3328 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3351 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3058 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3065 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3478 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3170 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3319 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3282 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3144 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3212 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3198 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2988 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3261 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3332 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3525 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3464 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3597 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3837 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3507 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3741 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3627 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3724 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3818 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3564 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3811 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3743 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3574 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3776 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3569 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3638 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3035 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3721 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3597 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3554 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3714 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3553 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3970 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4141 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4654 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5031 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4995 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5059 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5074 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5040 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5039 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5033 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5057 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5068 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5095 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5079 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5011 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5057 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5124 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5084 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5082 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5126 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5157 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5355 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5963 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite