Thần Ấn Vương Tọa

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing

Thần Ấn Vương Tọa

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
468199
local_library
213 Chaps

Genres

Summary

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

Chap Title Total Views Date Added Action
213 Chương 213 478 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 670 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 527 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 689 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 795 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 606 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 839 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 535 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 768 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 709 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 731 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 712 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 732 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 440 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 441 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 275 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 309 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 265 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 235 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chapter 194 560 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 814 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 710 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 690 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 807 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 645 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 437 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 373 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 395 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 408 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 369 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 495 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 481 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 399 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 441 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 632 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 546 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 546 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 270 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 165 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 171 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 143 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 182 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 187 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 233 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 449 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 468 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 784 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1164 31/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 787 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1121 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1013 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 795 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 679 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 852 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 654 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 799 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 888 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 902 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1030 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1275 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1167 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1415 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1254 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1449 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 836 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 1159 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 852 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 486 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 465 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 804 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 956 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1063 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1891 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2939 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 1870 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1965 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1600 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2092 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2074 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2131 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 hần Ấn Vương Tọa Chap 133Thần Ấn Vương Tọa Chap 133 2274 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2048 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 2929 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3422 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 2660 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2424 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2223 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2587 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2596 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2618 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 2782 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 2805 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2545 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3000 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2151 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3289 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2265 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2102 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2059 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1919 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1921 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2284 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2074 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2110 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1956 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2199 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2114 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1886 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2109 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1856 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2032 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2153 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1943 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 2492 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1861 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1863 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2173 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2163 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1902 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2039 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1795 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1897 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1877 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1919 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1764 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2040 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2200 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2046 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1994 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2106 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1941 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1980 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1970 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2115 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2173 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1982 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2031 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1969 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 2481 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2069 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2281 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1998 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2063 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2223 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2106 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2074 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2068 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2202 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2357 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2431 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2651 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3045 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2852 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2953 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3296 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3326 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3029 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3021 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3442 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3134 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3282 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3246 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3110 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3181 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3100 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2958 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3224 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3301 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3512 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3411 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3586 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3818 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3472 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3730 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3608 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3678 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3807 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3549 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3792 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3700 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3559 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3762 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3550 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3623 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3019 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3703 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3585 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3538 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3664 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3518 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3933 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4114 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4630 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5021 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4984 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5055 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5072 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5036 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5037 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5031 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5053 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5066 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5091 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5075 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5009 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5055 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5120 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5074 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5074 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5114 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5139 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5321 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5797 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite