Thần Ấn Vương Tọa

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thần Ấn Vương Tọa

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
630842
local_library
269 Chaps

Genres

Summary

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
269 Chương 269 472 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 191 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 138 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 123 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 99 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 106 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 122 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 1969 16/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 1422 17/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chapter 260 1015 12/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 857 08/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 2677 11/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 743 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 899 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 933 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 2045 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 1591 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 1007 07/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 758 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5041 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 716 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 1141 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 482 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 784 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 598 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 767 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 737 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 795 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 590 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 2939 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 831 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 767 04/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 793 28/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 766 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 841 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 803 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 872 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 967 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 994 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 961 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 997 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1102 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 2681 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 1122 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 998 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 4320 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 1024 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 1111 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 1316 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1178 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 946 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1171 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 1058 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chapter 216 1488 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 1196 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 1327 29/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 1280 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 1235 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1111 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1148 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 1208 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 1010 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 1245 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 888 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 1174 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 1102 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 1156 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 1143 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 1193 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 935 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 803 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 554 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 595 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 501 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 513 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chapter 194 854 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 1073 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 904 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 950 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1039 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 890 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 650 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 588 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 608 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 660 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 560 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 703 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 735 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 648 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 679 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 879 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 742 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 782 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 504 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 422 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 430 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 400 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 410 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 391 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 467 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 602 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 702 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 968 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3249 31/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1001 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1270 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1135 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 972 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 848 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1084 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 853 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 977 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 1077 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 1059 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1270 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1451 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1580 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1630 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1466 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1728 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 3659 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 1340 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1064 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 621 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 652 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1070 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1157 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1244 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2113 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 3182 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 2067 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2290 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2042 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2504 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2510 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2566 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 hần Ấn Vương Tọa Chap 133Thần Ấn Vương Tọa Chap 133 2708 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2505 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3374 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3880 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3136 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2871 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2684 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3137 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3066 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3106 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3743 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3227 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3074 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3594 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2618 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3723 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2771 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2662 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2575 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2407 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2418 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2756 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2586 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2635 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2406 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2683 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2642 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2462 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2626 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2357 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2544 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2664 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2525 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 3235 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2419 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2437 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2759 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2721 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2497 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2558 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2314 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2357 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2616 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2371 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2260 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2542 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2759 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2621 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2580 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2571 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2418 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2815 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3709 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2910 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2572 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2779 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2775 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2408 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3291 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2563 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2659 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2507 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3921 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3065 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2594 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2546 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2751 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2862 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3086 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2934 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3139 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3602 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3452 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3770 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3918 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4542 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3794 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4910 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4034 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3812 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3881 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3862 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3765 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3945 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3812 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3571 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3865 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3929 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4084 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4043 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4241 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4447 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4132 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4460 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4225 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4265 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4379 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4096 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4386 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4285 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4198 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4358 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4217 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4279 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3582 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4363 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4134 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4157 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4307 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4131 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4579 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4720 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5052 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5125 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5098 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5153 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5160 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5114 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5145 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5121 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5135 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5152 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5181 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5157 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5085 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5159 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5210 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5164 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5168 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5226 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5277 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5503 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6687 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite