Thần Ấn Vương Tọa

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Thần Ấn Vương Tọa

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
596068
local_library
258 Chaps

Genres

Summary

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
258 Chương 258 2136 11/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 649 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 779 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 833 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 1952 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 1489 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 915 07/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 677 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5031 10/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 628 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 1076 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 397 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 727 27/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 547 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 697 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 676 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 694 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 499 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 2844 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 741 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 702 04/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 685 28/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 703 21/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 752 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 736 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 794 01/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 890 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 936 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 857 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 927 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 1014 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 2601 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chương 226 1026 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 942 27/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 1252 22/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 955 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 1026 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 1251 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 1099 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 850 27/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 1079 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 979 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 chapter 216 1390 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 1089 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 1251 29/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 1204 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 1168 10/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 1062 06/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 1058 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 1135 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 919 28/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 1198 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 839 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 1079 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 1048 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 1110 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 1102 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 1123 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 845 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 752 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 520 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 511 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 438 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 436 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 chapter 194 769 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 1017 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 856 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 873 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 994 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 839 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 606 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 539 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 575 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 607 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 512 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 646 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 689 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 590 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 619 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 826 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 710 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 738 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 452 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 351 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 368 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 313 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 349 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 326 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 442 05/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 569 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 649 28/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 935 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1322 31/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 950 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1238 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1104 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 918 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 815 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1018 29/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 826 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 919 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 1051 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 1026 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1232 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1424 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1506 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1614 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 1424 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1658 01/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 3599 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 1289 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1010 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 574 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 598 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 1015 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1110 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 1193 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2036 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 3121 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 chap 139 2004 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2227 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1984 25/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2443 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2440 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2443 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 hần Ấn Vương Tọa Chap 133Thần Ấn Vương Tọa Chap 133 2602 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2427 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 3284 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 3770 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 3042 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 2774 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 2571 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2994 02/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2962 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 2977 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3618 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3136 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2964 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3495 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2532 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3615 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 2676 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 2542 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 2449 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2301 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2274 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 2664 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2470 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 2523 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2287 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 2522 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 2507 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2331 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 2493 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2238 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 2398 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2494 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2352 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 3014 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 2234 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 2216 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2540 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2557 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 2327 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 2414 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2164 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 2236 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 2486 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2257 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2108 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2383 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2571 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2413 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 2349 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2452 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2340 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2528 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2415 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 2583 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2502 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2691 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 2471 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2338 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3239 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 2472 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2632 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2455 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2527 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2988 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2553 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2503 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2697 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2798 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2990 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2891 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3112 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3582 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3393 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3693 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3853 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4472 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3716 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4850 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3990 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3758 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3832 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3812 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3696 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3881 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3743 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3527 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3769 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3854 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4033 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3999 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4184 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4386 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4069 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4382 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4165 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4181 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4295 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4045 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4298 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4215 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4118 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4279 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4114 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4176 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3517 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4298 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4068 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4068 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4203 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4051 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4459 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4594 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5030 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5103 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5074 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5131 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5138 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5092 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5123 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5099 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5117 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5132 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5159 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5139 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5065 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5141 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5190 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5148 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5146 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5200 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5247 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5465 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6571 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Thần Ấn Vương Tọa
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author đường gia tam thiếu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite