Ragna Crimson

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing

Ragna Crimson

favorite 9 / 10
person 133 votes
visibility
572097
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chapter 63 5175 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5459 21/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5719 04/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6204 26/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6948 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5679 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 6766 07/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chương 56.5 6367 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 6603 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5938 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7491 16/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 7322 13/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 7461 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 6305 08/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7543 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 7540 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6904 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6260 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 6334 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 6610 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6810 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6289 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5986 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7064 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7651 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 7438 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8581 28/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 8765 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 7308 12/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 7493 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6733 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6729 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 7727 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 8112 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 8240 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 8343 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 8809 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 8235 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 8260 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 8258 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 8519 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7718 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8652 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8758 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9068 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Lời trăn trối 9553 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Tên rác rưởi và nàng tsundere 9699 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 10168 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Mối tình đầu 10550 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9178 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Đòn chí mạng 9887 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 9447 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9489 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9980 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 9255 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9494 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Cuộc hội ngộ ở Thủ Đô 9656 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 9254 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.6 Chapter 8.6: Điều quan trọng đã mất 9443 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5: Có không giữ, mất đừng tìm 9622 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 10730 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Thợ săn rồng 10954 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Tiến hành kế hoạch 10423 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Mài Giũa 11857 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm náo loạn 12518 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Câu chuyện bắt đầu 12860 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chia cắt và gặp gỡ 14094 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Ragna 17812 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite