Ragna Crimson

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing

Ragna Crimson

favorite 9 / 10
person 133 votes
visibility
512005
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
57 Chương 57 6014 07/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chương 56.5 5749 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 6031 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5344 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 6929 16/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 6808 13/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 7013 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 5877 08/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7105 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 7048 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6484 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5884 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 5876 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 6118 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6434 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5831 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5678 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6758 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7283 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 7120 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8183 28/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 8453 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 7008 12/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 7093 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6437 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6427 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 7405 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7700 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 7904 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7967 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 8407 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 7929 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 7856 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7912 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 8227 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7438 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 8268 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8398 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 8782 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Lời trăn trối 9237 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Tên rác rưởi và nàng tsundere 9395 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 9874 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Mối tình đầu 10198 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8876 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Đòn chí mạng 9401 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 9121 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9081 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9668 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8917 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9146 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Cuộc hội ngộ ở Thủ Đô 9302 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8928 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.6 Chapter 8.6: Điều quan trọng đã mất 9095 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5: Có không giữ, mất đừng tìm 9282 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 10338 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Thợ săn rồng 10612 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Tiến hành kế hoạch 10067 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Mài Giũa 11329 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm náo loạn 11988 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Câu chuyện bắt đầu 12416 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chia cắt và gặp gỡ 13632 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Ragna 16924 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite