Ragna Crimson

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing

Ragna Crimson

favorite 9 / 10
person 135 votes
visibility
700340
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
69 Chương 69 7184 30/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chuong 68 6360 25/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chuong 67 6135 18/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66.5 Chuong 66.5 5988 13/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chuong 66 6657 08/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chuong 65 7211 20/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chuong 64 7528 28/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 7045 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 7139 21/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7135 04/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 8302 26/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 8702 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 6977 03/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 8516 07/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56.5 Chương 56.5 7667 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 8609 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7384 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8869 16/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 9142 13/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 8855 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chương 51.5 7831 08/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 9051 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 9220 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 8660 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 7322 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 7524 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 7808 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 8098 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7931 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 7212 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 8702 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 9051 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 8748 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 10499 28/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 10279 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 8474 12/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 9145 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 7653 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 7769 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 8881 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 9534 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 9336 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 9393 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 10411 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 9405 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 9408 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 9408 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 9335 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 8730 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 9780 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 9674 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 9870 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Lời trăn trối 10683 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Tên rác rưởi và nàng tsundere 11007 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 10928 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Mối tình đầu 11288 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 10002 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Đòn chí mạng 11237 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 10137 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 10267 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 10762 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 10189 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 10132 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Cuộc hội ngộ ở Thủ Đô 10354 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 9888 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.6 Chapter 8.6: Điều quan trọng đã mất 10101 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5: Có không giữ, mất đừng tìm 10452 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 11298 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Thợ săn rồng 11650 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Tiến hành kế hoạch 11233 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Mài Giũa 12607 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm náo loạn 13260 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Câu chuyện bắt đầu 13616 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chia cắt và gặp gỡ 14742 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Ragna 18960 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite