Ragna Crimson

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing

Ragna Crimson

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
296634
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 4707 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5559 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 3679 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3497 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5685 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5946 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6094 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6459 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 7019 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6383 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6290 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6370 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6839 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5742 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6520 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6900 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7474 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Lời trăn trối 7889 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Tên rác rưởi và nàng tsundere 7777 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 8272 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Mối tình đầu 8372 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7370 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Đòn chí mạng 7875 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 7645 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7503 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8300 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7537 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7512 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Cuộc hội ngộ ở Thủ Đô 7606 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 7468 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.6 Chapter 8.6: Điều quan trọng đã mất 7689 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5: Có không giữ, mất đừng tìm 7796 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 8192 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Thợ săn rồng 8860 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Tiến hành kế hoạch 8407 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Mài Giũa 9439 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm náo loạn 9638 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Câu chuyện bắt đầu 10258 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chia cắt và gặp gỡ 10970 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Ragna 13096 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite