Ragna Crimson

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing

Ragna Crimson

favorite 9 / 10
person 132 votes
visibility
424695
local_library
53 Chaps

Genres

Summary

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chương 50 5660 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5612 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5130 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chương 47.5 5232 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5564 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5786 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5173 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5206 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 6290 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6791 24/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6630 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 7629 28/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 7761 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6584 12/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 6741 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6035 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 6037 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 6895 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7210 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 7320 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 7485 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 8037 03/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 7281 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 7360 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 7388 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 7701 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6980 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7722 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7808 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 8394 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21: Lời trăn trối 8853 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20: Tên rác rưởi và nàng tsundere 8851 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 9222 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18: Mối tình đầu 9560 10/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8484 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Đòn chí mạng 8931 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8665 14/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8591 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9248 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8541 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8710 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10: Cuộc hội ngộ ở Thủ Đô 8796 14/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8546 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.6 Chapter 8.6: Điều quan trọng đã mất 8691 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5: Có không giữ, mất đừng tìm 8872 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 9294 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Thợ săn rồng 10064 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Tiến hành kế hoạch 9609 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Mài Giũa 10849 07/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Đêm náo loạn 10998 29/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Câu chuyện bắt đầu 11722 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chia cắt và gặp gỡ 12646 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Ragna 15510 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ragna Crimson
Translator Name Oz Team
Category Manga
Author kobayashi daiki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite