Need A Girl

Other Name
Tôi muốn có bạn gái
Translator Name Sun King Team
Category Manhwa
Author rue byung-min
Artist park hyeong-jun
Status Ongoing

Need A Girl

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
34927
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Một Manhwa học đường hài hước nói về 3 thằng bựa cùng 1 thằng nghiêm túc trong quá trình kiếm bạn gái =))

Chap Title Total Views Date Added Action
56 Chapter 56 927 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 621 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 623 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 394 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 538 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 727 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 687 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 564 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 425 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 419 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 382 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 351 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 365 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 410 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 413 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 334 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 381 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 545 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 038.5 547 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 446 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 440 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 443 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 422 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 475 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 475 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 482 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 459 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 552 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 519 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 417 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 516 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 468 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 537 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 447 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 471 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 541 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 547 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 541 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 550 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 574 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 557 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 513 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 591 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 560 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 506 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 551 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 538 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 590 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 700 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 656 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 652 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 740 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 735 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 883 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1170 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1790 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3220 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tôi muốn có bạn gái
Translator Name Sun King Team
Category Manhwa
Author rue byung-min
Artist park hyeong-jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite