Need A Girl

Other Name
Tôi muốn có bạn gái
Translator Name Sun King Team
Category Manhwa
Author rue byung-min
Artist park hyeong-jun
Status Ongoing

Need A Girl

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
36364
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Một Manhwa học đường hài hước nói về 3 thằng bựa cùng 1 thằng nghiêm túc trong quá trình kiếm bạn gái =))

Chap Title Total Views Date Added Action
56 Chapter 56 944 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 633 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 667 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 411 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 551 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 743 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 720 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 581 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 456 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 438 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 394 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 364 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 384 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 430 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 429 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 353 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 401 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 556 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 038.5 563 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 473 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 454 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 462 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 433 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 507 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 507 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 513 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 483 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 582 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 538 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 431 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 527 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 508 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 590 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 476 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 488 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 577 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 574 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 553 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 568 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 593 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 570 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 544 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 616 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 574 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 543 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 653 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 570 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 615 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 733 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 673 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 682 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 751 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 751 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 928 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1182 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1893 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3231 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tôi muốn có bạn gái
Translator Name Sun King Team
Category Manhwa
Author rue byung-min
Artist park hyeong-jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite