Otaku Sanctuary

Need A Girl

Other Name
Tôi muốn có bạn gái
Translator Name Sun King Team
Category Manhwa
Author rue byung-min
Artist park hyeong-jun
Status Ongoing

Need A Girl

favorite 6 / 10
person 3 votes
visibility
33317
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Một Manhwa học đường hài hước nói về 3 thằng bựa cùng 1 thằng nghiêm túc trong quá trình kiếm bạn gái =))

Chap Title Total Views Date Added Action
56 Chapter 56 863 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 605 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 605 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 374 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 508 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 682 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 687 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 552 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 425 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 387 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 367 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 335 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 354 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 390 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 397 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 334 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 381 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 545 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 038.5 509 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 446 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 391 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 443 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 407 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 442 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 458 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 470 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 447 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 496 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 489 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 406 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 491 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 468 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 502 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 415 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 443 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 530 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 496 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 483 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 466 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 500 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 526 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 488 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 564 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 501 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 490 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 505 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 520 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 577 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 647 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 609 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 652 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 666 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 707 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 841 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1108 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1764 04/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3163 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tôi muốn có bạn gái
Translator Name Sun King Team
Category Manhwa
Author rue byung-min
Artist park hyeong-jun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite