AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
395904
local_library
172 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
165 Chương 165 1245 17/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1448 14/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 204 14/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 190 14/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2106 05/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1985 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3540 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1707 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1842 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5018 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1558 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1873 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1208 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1511 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 2152 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 2514 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2559 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1636 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1491 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1510 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1370 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1917 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1518 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1535 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1572 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1160 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1917 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4433 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2157 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1583 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1551 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 1586 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1504 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1512 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1166 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1459 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1515 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1267 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1452 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1430 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1173 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1886 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1629 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1776 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1552 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 2016 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1584 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1468 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1530 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1680 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1542 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1456 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1243 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 2660 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1949 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 2684 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1677 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2044 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1525 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3913 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1349 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1825 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1792 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1985 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3605 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 2803 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1714 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1755 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1773 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2661 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2178 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1867 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1481 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1413 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3610 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4283 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2377 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1977 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1559 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1933 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2071 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1675 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1773 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1433 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2278 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1708 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1559 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1576 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2213 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1858 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1857 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1782 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1728 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5296 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1866 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1749 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2162 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2232 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 4049 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2379 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3231 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1398 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4495 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4635 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2152 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2589 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1836 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2291 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 1810 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2855 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1855 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1347 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2319 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2804 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2293 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2669 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3995 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 1836 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2683 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2611 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2366 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1914 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1721 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1640 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1959 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2220 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2181 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1923 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2080 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2693 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2021 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5236 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2561 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2662 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2839 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2495 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2854 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5030 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2483 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2440 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2870 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2207 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2578 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1614 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1974 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2654 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1910 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3961 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3108 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5118 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2249 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2228 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4929 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2824 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2455 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3041 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2754 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2882 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2500 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2353 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2626 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2911 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2927 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1746 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2590 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2601 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5046 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4223 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 3072 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 3903 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 3508 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 6448 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite