AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
309800
local_library
168 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 1661 05/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1321 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3445 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1618 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1727 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 4950 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1391 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1759 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1113 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1382 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 2021 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 2418 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2435 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1389 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1276 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1379 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1243 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1771 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1379 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1371 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1466 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1030 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1770 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4284 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2032 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1384 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1355 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 1377 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1338 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1343 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1047 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1300 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1325 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1058 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1303 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1255 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1020 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1722 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1479 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1644 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1403 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1888 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1454 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1280 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1338 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1497 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1375 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1298 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1134 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1015 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1674 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1544 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1364 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1545 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1346 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1742 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1052 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1449 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1470 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1465 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1563 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1687 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1411 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1345 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1392 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1147 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1239 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1205 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1188 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1120 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1139 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1112 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1971 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1642 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1379 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1386 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1615 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1476 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1537 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1119 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1529 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1208 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1382 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1318 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1891 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1508 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1482 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1471 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1566 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1524 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1597 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1586 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1840 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1798 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3645 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2062 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1844 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1040 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3308 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1741 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1714 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1838 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1463 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1928 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 1652 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2537 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1539 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1084 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2007 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2041 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1885 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2339 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2681 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 1650 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2063 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1916 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1675 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1690 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1526 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1439 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1767 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1881 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1951 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1628 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1625 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2259 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1746 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5212 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2187 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1670 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1956 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2288 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2137 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2177 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1998 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2081 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2484 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1862 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2375 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1382 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1762 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2133 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1612 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1953 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2095 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3601 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1994 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2003 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4684 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2520 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2160 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2498 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1954 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2517 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2204 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2059 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2294 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2609 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2597 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1467 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1656 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1895 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4149 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3093 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1815 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 3246 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2710 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 6260 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite