Otaku Sanctuary

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
110070
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

Chap Title Total Views Date Added Action
156 Chương 156 604 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 477 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1083 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 447 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 636 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 862 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 1920 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2010 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 848 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 922 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 988 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 815 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 963 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 852 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 863 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 825 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 534 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 786 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 777 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 811 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 763 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 745 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 725 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 793 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 711 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 423 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 679 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 713 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 375 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 747 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 384 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 798 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 724 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 786 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 743 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 909 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 677 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 650 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 632 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 608 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 803 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 347 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 366 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 376 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 698 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 624 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 891 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 694 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 855 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 376 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 714 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 773 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 723 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 854 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 916 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 529 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 388 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 403 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 421 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 407 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 420 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 434 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 410 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 412 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 391 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1244 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 723 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 658 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 768 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 671 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 783 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 327 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 675 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 369 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 528 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 359 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 797 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 776 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 709 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 663 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 756 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 762 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 752 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 767 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 702 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 717 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 693 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 789 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 753 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 66 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 39 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 476 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 750 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 848 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 385 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 705 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 693 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 705 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 699 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 84 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 751 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 726 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 348 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 739 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 792 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 372 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 902 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 794 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 431 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 673 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 288 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 378 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 676 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 472 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 424 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 496 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 456 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 602 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 473 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 524 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 535 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 499 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 547 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 973 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 951 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 999 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 950 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 980 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 525 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 842 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 836 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 42 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 553 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 791 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 438 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 424 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 443 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 597 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 755 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 771 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 776 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 572 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 497 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 566 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 647 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 595 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 617 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 914 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 928 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1082 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2092 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 5224 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite