AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 9 / 10
person 16 votes
visibility
316806
local_library
168 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
161 Chapter 161 1867 05/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1866 10/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3462 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1630 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1759 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 4966 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1407 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1772 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1126 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1402 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 2047 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 2431 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2450 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1402 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1296 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1396 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1262 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1826 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1411 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1400 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1495 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1066 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1796 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4311 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 2061 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1422 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1392 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 1409 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1369 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1372 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1070 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1333 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1357 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1129 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1340 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1314 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1046 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1757 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1504 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1674 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1440 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1922 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1484 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1315 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1412 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1531 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1407 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1325 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1163 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1044 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1705 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1577 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1390 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1575 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1382 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1772 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1077 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1481 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1502 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1490 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1588 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1719 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1442 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1374 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1423 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1176 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1264 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1231 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1217 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1145 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1169 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1148 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1996 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1677 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1411 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1417 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1645 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1511 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1567 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1144 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1548 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1222 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1399 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1331 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1907 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1527 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1496 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1489 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1577 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1535 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1609 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1603 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1853 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1818 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3656 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2073 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1858 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1054 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3344 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1752 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1734 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1851 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1479 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1943 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 1671 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2551 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1558 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1095 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2020 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2061 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1918 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2364 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2712 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 1676 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2106 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1965 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1712 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1746 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1577 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1482 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1822 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1922 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1992 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1674 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1672 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2303 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1800 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5218 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2229 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1720 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2004 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2338 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2174 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2221 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2047 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2130 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2527 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1912 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2438 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1434 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1851 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2181 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1664 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1997 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2141 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3659 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2057 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2051 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4736 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2570 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2228 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2574 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2019 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2671 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2283 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2137 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2378 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2689 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2684 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1534 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1739 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1993 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4244 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3187 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1904 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 3384 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2819 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 6330 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite