AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 9 / 10
person 15 votes
visibility
265284
local_library
166 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
159 Chapter 159 3035 04/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1397 15/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 1574 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 4382 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1197 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1619 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 978 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1244 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 1905 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 2255 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2317 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1259 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 1159 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1252 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1126 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1650 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1282 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1268 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1343 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 929 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1657 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 3708 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1872 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 1217 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1243 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 1242 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1206 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1199 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 930 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1166 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1155 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 847 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1150 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1083 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 846 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1569 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 1326 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1494 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 1208 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1698 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1243 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1104 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1134 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1072 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 1223 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1122 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 899 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 838 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1484 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 1369 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1180 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1354 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1147 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1582 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 833 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1218 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1256 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1241 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1336 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1475 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1120 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1135 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1159 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 933 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 992 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 978 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 951 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 905 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 907 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 904 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1766 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1409 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1178 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 1182 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1400 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1274 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1342 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 897 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1277 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 944 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1105 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1031 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1643 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1286 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1270 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1241 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1325 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1293 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1318 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1321 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1575 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1571 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3336 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1812 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1581 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 764 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3024 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1512 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1459 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1584 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1224 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1716 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 1454 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2303 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1318 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 896 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1817 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1636 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1614 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2094 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2418 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 1382 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1826 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1649 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1433 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1457 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 1260 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1200 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1520 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1633 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1391 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1381 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2030 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1501 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5178 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1912 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1407 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1690 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2031 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1892 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1922 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1760 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1811 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2190 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1599 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2127 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1131 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1457 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1889 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1357 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1672 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1840 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3315 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1730 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1743 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4418 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2138 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1848 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2150 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1638 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2231 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1853 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1749 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1943 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2250 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2244 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1123 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1331 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1511 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3750 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1580 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.3 Chapter 1.3 1404 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1568 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 2160 09/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 6096 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite