Gochuumon wa Usagi Desu ka?

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
105868
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…

Chap Title Total Views Date Added Action
156 Chương 156 457 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 432 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1014 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 423 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 586 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 843 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 1879 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1997 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 799 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 876 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 971 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 804 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 944 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 815 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 831 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 811 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 490 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 752 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 761 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 786 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 751 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 732 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 714 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 778 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 681 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 384 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 662 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 681 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 357 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 720 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 680 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 341 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 710 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 679 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 764 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 729 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 898 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 589 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 604 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 600 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 582 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 769 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 653 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 333 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 347 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 358 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 683 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 607 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 873 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 656 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 843 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 340 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 702 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 736 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 688 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 843 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 881 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 513 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 377 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 362 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 410 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 391 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 404 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 420 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 351 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 379 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 373 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1215 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 704 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 643 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 676 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 738 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 653 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 752 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 314 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 659 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 355 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 495 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 342 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 782 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 762 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 649 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 720 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 751 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 735 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 754 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 686 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 705 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 679 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 777 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 741 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 37 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 0 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 456 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 739 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 805 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 368 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 690 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 652 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 692 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 665 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 15 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 702 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 708 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 332 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 697 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 779 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 341 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 872 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 748 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 418 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 645 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 270 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 364 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 644 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 438 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 409 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 479 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 422 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 588 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 440 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 511 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 523 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 482 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 505 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 958 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 918 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 979 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 921 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 954 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 487 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 803 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 794 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 15 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 521 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 755 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 419 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 379 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 415 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 552 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 700 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 744 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 764 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 547 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 477 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 534 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 622 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 584 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 669 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 592 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 900 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 914 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1082 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2057 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 5198 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite