AKB49 - Renai Kinshi Jourei

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

AKB49 - Renai Kinshi Jourei

favorite 6 / 10
person 4 votes
visibility
121080
local_library
156 Chaps

Genres

Summary

Bộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.
Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.
Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…


Chap Title Total Views Date Added Action
156 Chương 156 834 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 494 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 fix chaps 1097 04/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 488 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 651 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.1 Chương 151.1 912 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 2026 25/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 2048 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1068 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 948 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1017 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 846 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1283 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 885 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 898 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 858 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 560 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 819 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 817 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 880 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 797 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 784 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 756 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 825 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 765 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 459 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 728 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 751 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 404 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 781 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 733 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 432 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1089 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 937 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 1096 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 783 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1223 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 714 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 674 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 672 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 639 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 834 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 725 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 398 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 412 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 400 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 932 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 675 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 924 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 743 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 1134 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 422 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 756 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 808 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 762 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 896 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 955 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 579 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 599 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 624 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 453 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 443 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 449 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 466 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 444 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 443 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 433 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 1282 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 961 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 717 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 742 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 817 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 715 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 813 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 352 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 727 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 393 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 574 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 407 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1165 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 802 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 738 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 688 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 782 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 787 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 789 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 803 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 986 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 927 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 992 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1119 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 784 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 83 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 70 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 804 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 779 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 873 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 456 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 731 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chapter 58.5 739 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 735 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 746 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 100 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 785 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 765 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 643 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 770 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 825 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 Extra 419 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 934 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 823 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 463 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 705 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chapter 46.5 320 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 410 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 737 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 507 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 458 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 536 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 492 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 647 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 504 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 554 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 561 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 528 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 792 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1211 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 996 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1037 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 981 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1008 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 557 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 871 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1031 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 53 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 604 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 846 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 514 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 457 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 496 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 643 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 803 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 799 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 811 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 621 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 535 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 624 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 681 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 635 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 715 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 683 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 961 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 988 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1136 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2191 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1C 5256 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
AKB49 - Renai Kinshi Jourei
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite