Devil's Line

Other Name
魔性之线
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author hanada ryou
Status Ongoing

Devil's Line

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
83621
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Anzai làm việc trong một tổ chức đặc biệt chuyên điều tra về ma cà rồng , Tsukasa một cô bé học sinh bình thường một chuỗi sự kiện xảy ra liệu hai người có đến được với nhau khi Anzai lại mang trong mình dòng máu lai…Ma cà rồng có tồn tại trong thế giới của chúng ta ? chúng có cần uống máu để duy trì sự sống ? liệu chúng có phải loài máu lạnh ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chap 31 608 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 353 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 453 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 545 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 630 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 774 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 585 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 1320 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 502 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 268 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 chap 22.5 4527 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 410 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1813 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2323 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4209 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2944 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3573 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2218 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2387 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3212 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2849 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3019 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3429 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3690 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3572 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3778 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4022 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5043 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4743 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4966 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5244 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chapter 1 5612 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔性之线
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author hanada ryou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite