Devil's Line

Other Name
魔性之线
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author hanada ryou
Status Ongoing

Devil's Line

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
85146
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Anzai làm việc trong một tổ chức đặc biệt chuyên điều tra về ma cà rồng , Tsukasa một cô bé học sinh bình thường một chuỗi sự kiện xảy ra liệu hai người có đến được với nhau khi Anzai lại mang trong mình dòng máu lai…Ma cà rồng có tồn tại trong thế giới của chúng ta ? chúng có cần uống máu để duy trì sự sống ? liệu chúng có phải loài máu lạnh ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chap 31 656 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 415 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 503 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 580 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 695 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 803 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 627 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 1385 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 539 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 314 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 chap 22.5 4570 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 471 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1842 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2340 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4315 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2989 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3618 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2234 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2421 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3274 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2935 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3099 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3442 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3781 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3637 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3835 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4074 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5053 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4814 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5007 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5250 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chapter 1 5628 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔性之线
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author hanada ryou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite