Devil's Line

Other Name
魔性之线
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author hanada ryou
Status Ongoing

Devil's Line

favorite 10 / 10
person 5 votes
visibility
77082
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Anzai làm việc trong một tổ chức đặc biệt chuyên điều tra về ma cà rồng , Tsukasa một cô bé học sinh bình thường một chuỗi sự kiện xảy ra liệu hai người có đến được với nhau khi Anzai lại mang trong mình dòng máu lai…Ma cà rồng có tồn tại trong thế giới của chúng ta ? chúng có cần uống máu để duy trì sự sống ? liệu chúng có phải loài máu lạnh ?

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chap 31 440 19/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 325 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 430 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 482 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 592 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 26.5 728 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 573 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 972 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 502 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 248 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 chap 22.5 242 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 347 12/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1382 04/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2248 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4069 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2866 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3399 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2190 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2387 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3192 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2816 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2960 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3372 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3646 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3546 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3778 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3817 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5043 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4725 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4937 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5236 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chapter 1 5592 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔性之线
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author hanada ryou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite