YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 9 / 10
person 44 votes
visibility
217428
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chap 34 5153 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4672 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5293 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5436 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5522 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5741 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5562 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5626 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6050 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5974 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6246 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6976 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6401 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6204 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6353 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6110 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6330 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7265 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7081 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5986 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6357 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6193 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6484 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6641 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5481 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 6875 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 6966 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6997 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 6925 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7126 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7123 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7283 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7760 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9236 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite