Fate Grand Order

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 9 / 10
person 42 votes
visibility
192530
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 5270 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5581 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5414 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5488 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5912 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5842 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6126 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6868 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6295 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6086 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5979 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5998 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6204 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7165 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6967 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5876 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6255 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6087 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6384 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6531 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5375 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 6757 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 6860 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6853 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 6791 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6990 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6993 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7123 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7580 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8880 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite