YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 8 / 10
person 56 votes
visibility
278937
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chap 40 6114 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5853 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5985 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5766 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6139 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6128 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6055 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5478 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5967 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5984 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6112 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6175 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6134 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6246 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6718 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6516 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6696 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7562 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7071 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6816 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7587 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6884 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6822 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7893 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7797 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6818 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 7171 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6707 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6926 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7217 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 6217 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 7827 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7650 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 7655 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 7859 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7842 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7997 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8443 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8960 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 11150 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite