YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 8 / 10
person 56 votes
visibility
270371
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chap 40 5508 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5621 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5679 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5610 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5847 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5914 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5815 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5360 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5797 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5848 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5932 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6081 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6012 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5990 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6588 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6372 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6562 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7444 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6799 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6602 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7435 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6692 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6702 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7767 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7619 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6616 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 7011 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6559 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6822 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7037 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5957 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 7359 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7408 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 7481 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 7675 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7672 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7799 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8031 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8498 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 10850 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite