Fate/Grand Order

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 9 / 10
person 42 votes
visibility
199548
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chương 31 5232 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5402 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5649 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5466 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5544 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5970 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5900 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6182 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6914 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6341 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6140 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6163 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6044 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6252 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7203 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7015 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5918 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6295 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6129 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6424 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6571 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5417 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 6799 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 6896 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 6907 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 6841 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7042 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7037 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7183 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7640 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9032 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite