YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 9 / 10
person 45 votes
visibility
231819
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chap 36 5337 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5278 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5353 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5076 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5401 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5540 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5644 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5805 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5638 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5698 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6126 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6044 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6326 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7046 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6465 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6286 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6601 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6174 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6398 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7349 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7161 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6066 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6435 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6291 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6562 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6717 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5589 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 6983 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7064 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 7091 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 7027 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7226 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7237 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7415 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7898 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9472 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite