YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 9 / 10
person 72 votes
visibility
319842
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
43.2 Chap 43.2 4142 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 5039 29/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.2 Chương 42.2 4074 25/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.1 chapter 42.1 3875 25/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41.2 Chapter 41.2 5340 07/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5345 03/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 6586 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6257 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6347 04/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5982 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 6413 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 6336 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6259 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5808 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6251 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 6226 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6472 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6353 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 6304 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 6454 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6968 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6716 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7000 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7742 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 7303 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7094 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7817 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 7106 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7036 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8151 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8059 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7334 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 7455 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7083 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7268 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7575 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 6711 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 8079 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 8108 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 7979 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 8189 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8152 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8343 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8833 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 9674 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 12204 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite