YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
246184
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Anh main nhà ta là top game thủ bị dịch chuyển vào game và trở thành nhân vật của mình. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật của anh không phải là nữ và còn là kẻ thống trị tối cao

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 5161 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5390 06/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5541 15/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5430 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5471 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5182 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5509 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5638 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5736 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5907 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5736 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5796 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6240 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6144 30/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6410 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7126 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6553 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6374 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6795 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6276 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6492 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7437 22/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7249 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6152 29/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 6517 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6373 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6640 19/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6813 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chap 10 5681 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 7069 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7160 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 7193 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 7123 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7330 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7343 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7525 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8026 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9646 05/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
YASEI NO LAST BOSS GA ARAWARETA
Translator Name Yuntanda
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite