The Wrong Way to use Healing Magic

Other Name
Kurokata
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kugayama reki
Status Ongoing

The Wrong Way to use Healing Magic

favorite 9 / 10
person 69 votes
visibility
328633
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Vào một ngày bão bùng, cậu học sinh bình thường như bao người - Usato Ken bị triệu hồi tới thế giới khác cùng 2 người cực kì tài năng Inukami Suzune và Ryuusen Kazuki. Cả 2 người kia đều sở hữu sức mạnh khủng nhưng anh main nhà ta thì lại có hàng khủng hơn - trị liệu thuật ... Liệu anh main có thể dùng năng lực của mình tung hoành trong thế giới mới này hay không đây?


Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chap 41 5074 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5399 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 Chương 39.5 5118 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chương 39.2 5111 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4882 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5396 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5347 07/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5341 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chương 35.5 4156 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5542 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5885 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5852 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5891 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6043 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6084 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 6104 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5467 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5756 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6205 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 5542 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 5742 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5545 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6520 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6342 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7217 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 5492 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5556 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6438 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6703 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5836 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 6453 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 6810 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7308 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7098 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7392 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 7119 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 8187 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8283 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7591 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7551 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7162 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 8125 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 8016 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8375 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7987 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8287 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8251 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8395 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8905 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9752 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kurokata
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kugayama reki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite