Otaku Sanctuary

The Wrong Way to use Healing Magic

Other Name
Kurokata
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kugayama reki
Status Ongoing

The Wrong Way to use Healing Magic

favorite 9 / 10
person 54 votes
visibility
261016
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Vào một ngày bão bùng, cậu học sinh bình thường như bao người - Usato Ken bị triệu hồi tới thế giới khác cùng 2 người cực kì tài năng Inukami Suzune và Ryuusen Kazuki. Cả 2 người kia đều sở hữu sức mạnh khủng nhưng anh main nhà ta thì lại có hàng khủng hơn - trị liệu thuật ... Liệu anh main có thể dùng năng lực của mình tung hoành trong thế giới mới này hay không đây?

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chap 33 5502 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5619 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5813 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5814 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 5908 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5277 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5562 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5919 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 5308 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 5464 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5303 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6306 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6130 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7011 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 5288 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5338 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6210 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6463 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5574 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 6251 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 6602 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7084 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6832 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7128 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 6867 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 7941 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7991 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7333 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7297 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6888 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 7807 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7734 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8043 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7687 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7987 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7929 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8103 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8439 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9264 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kurokata
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kugayama reki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite