The Wrong Way to use Healing Magic

Other Name
Kurokata
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kugayama reki
Status Ongoing

The Wrong Way to use Healing Magic

favorite 9 / 10
person 68 votes
visibility
310491
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Vào một ngày bão bùng, cậu học sinh bình thường như bao người - Usato Ken bị triệu hồi tới thế giới khác cùng 2 người cực kì tài năng Inukami Suzune và Ryuusen Kazuki. Cả 2 người kia đều sở hữu sức mạnh khủng nhưng anh main nhà ta thì lại có hàng khủng hơn - trị liệu thuật ... Liệu anh main có thể dùng năng lực của mình tung hoành trong thế giới mới này hay không đây?

Chap Title Total Views Date Added Action
39.5 Chương 39.5 4036 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.2 Chương 39.2 4621 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3705 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5282 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5247 07/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5263 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 Chương 35.5 3524 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5468 11/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5737 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5780 13/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5825 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5981 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5998 20/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chap 29.2 6052 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.1 Chap 29.1 5417 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.5 Chương 28.5 5696 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6061 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chapter 27.2 5450 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chapter 27.1 5648 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5457 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6444 11/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6266 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7137 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 5412 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5464 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6354 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6607 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5754 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 6385 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 6738 14/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7220 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6992 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7290 09/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chương 14.5 7033 05/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 8089 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8161 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7491 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7455 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7048 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 7981 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 7900 13/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8241 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7871 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8171 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8115 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8285 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8775 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9564 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kurokata
Translator Name LHManga
Category Manga
Author kugayama reki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite