Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
67657
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 325 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 270 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 353 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 149 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 161 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 299 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 120 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 259 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 250 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 280 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 298 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 502 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 448 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 321 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 216 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 681 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 354 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 437 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 614 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 381 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 731 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 467 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 785 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 506 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 630 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 905 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 755 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 858 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2384 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1814 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1452 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1654 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2695 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2603 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2568 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2601 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2738 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3059 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3090 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2700 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3020 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2630 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2767 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2603 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2870 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3267 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3607 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5180 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite