Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
271951
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83.1 Chương 83.1 4296 22/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chapter 83 3703 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chapter 82 1996 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chapter 81 2938 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chapter 80 2074 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1511 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1400 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chapter 77 1474 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chapter 76 1002 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chapter 75 1346 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chapter 74 1025 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chapter 73 1148 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chapter 72 1447 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chapter 71 2124 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1511 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2665 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1953 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1315 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1248 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2455 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chapter 64 2346 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4072 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chapter 62 1207 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chapter 61 2228 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chapter 60 3257 31/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chapter 59 3236 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 58 2025 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3328 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1629 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1889 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4424 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3388 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1847 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4342 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3731 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1919 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2750 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1711 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3395 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2112 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1590 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2221 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1560 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2011 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3513 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 2094 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2960 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2132 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1592 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2239 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 2721 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 2486 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4345 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3575 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 4299 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 3167 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3415 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4031 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3633 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2987 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4282 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2909 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4395 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4015 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4490 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5150 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4352 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3854 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3820 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5085 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5241 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5282 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4982 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5150 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5286 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5264 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5072 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5295 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5192 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5285 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5176 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5195 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5433 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5496 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6212 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite