Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 155 votes
visibility
314212
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83.1 Chương 83.1 5023 22/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chapter 83 4483 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chapter 82 2474 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chapter 81 3275 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chapter 80 2493 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1848 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1931 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chapter 77 1761 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chapter 76 1227 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chapter 75 1598 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chapter 74 1236 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chapter 73 1405 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chapter 72 1678 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chapter 71 2406 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1732 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3243 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2293 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1495 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1483 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2735 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chapter 64 2584 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4237 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chapter 62 1399 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chapter 61 2436 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chapter 60 3614 31/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chapter 59 3468 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 58 2291 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3570 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2017 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2988 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5041 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3950 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2281 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4708 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4325 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2265 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3103 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2098 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3755 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3864 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1944 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2647 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1981 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2646 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 4162 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4192 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3446 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3435 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2297 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2819 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 4533 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 2852 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4865 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4055 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 4955 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 5182 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4263 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4644 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4120 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3515 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5039 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3622 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5127 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4552 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5036 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5550 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4849 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5293 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5004 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5151 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5321 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5852 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5132 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5330 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5388 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5390 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5226 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5545 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5362 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5391 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5416 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5499 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5641 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5682 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6448 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite