Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 155 votes
visibility
317576
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83.1 Chương 83.1 5039 22/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chapter 83 4599 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chapter 82 2540 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chapter 81 3323 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chapter 80 2549 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1908 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1994 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chapter 77 1814 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chapter 76 1281 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chapter 75 1638 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chapter 74 1278 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chapter 73 1460 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chapter 72 1737 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chapter 71 2468 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1799 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3454 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2324 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1525 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1511 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2754 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chapter 64 2624 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4286 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chapter 62 1442 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chapter 61 2488 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chapter 60 3675 31/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chapter 59 3504 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 58 2302 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3608 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2049 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3202 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5043 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3965 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2281 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4708 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4340 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2276 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3134 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2098 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3791 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3928 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1995 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2661 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1997 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 2679 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 4192 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4230 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3465 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3452 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2309 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2837 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 4533 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 2879 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4900 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4088 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 4969 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 5184 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4292 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5073 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4163 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3577 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5043 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3696 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5131 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4646 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5046 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5562 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4931 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5301 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5006 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5155 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5327 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5856 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5138 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5334 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5396 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5396 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5230 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5561 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5398 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5407 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5432 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5521 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5657 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5710 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6482 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite