rem (re zero)

Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
66503
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 312 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 248 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 333 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 132 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 150 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 283 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 108 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 247 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 238 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 254 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 287 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 489 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 429 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 283 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 187 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 578 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 338 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 425 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 579 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 368 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 692 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 452 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 753 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 441 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 588 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 892 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 737 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 842 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2336 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1781 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1440 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1636 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2656 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2577 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2543 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2571 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2720 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3026 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3072 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2700 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2989 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2616 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2731 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2583 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2858 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3234 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3591 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5178 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite