Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
141865
local_library
84 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?


Chap Title Total Views Date Added Action
83 chapter 83 654 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chapter 82 785 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chapter 81 705 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chapter 80 820 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 738 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 622 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chapter 77 721 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chapter 76 510 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chapter 75 611 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chapter 74 662 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chapter 73 639 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chapter 72 676 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chapter 71 491 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 900 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 755 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 619 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 736 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 895 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 680 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chapter 64 748 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 772 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chapter 62 796 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chapter 61 674 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chapter 60 803 31/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chapter 59 740 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 58 828 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 927 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 937 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 754 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1125 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 971 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1026 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1259 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 761 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 910 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 748 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 843 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 725 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 614 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 791 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 558 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 631 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 614 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 682 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 648 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 965 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 882 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 727 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 660 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 1121 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 912 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 1323 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1540 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 1372 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 1668 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1470 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1748 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1530 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1639 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 987 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1055 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2011 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1831 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1824 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3456 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3063 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2511 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2733 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3719 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3678 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3844 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3907 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4039 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4498 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4464 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4249 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4716 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4154 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4592 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4241 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4609 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5069 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5170 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5784 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite