Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 46 votes
visibility
68869
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 344 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 284 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 379 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 181 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 196 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 319 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 152 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 275 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 264 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 316 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 315 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 539 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 461 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 346 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 245 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 710 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 382 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 456 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 634 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 394 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 749 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 501 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 816 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 519 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 646 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 920 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 775 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 878 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2417 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 1879 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1468 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1667 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2713 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2614 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2588 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2613 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2750 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3095 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3101 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2714 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3116 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2644 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2864 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2626 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2888 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3286 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3638 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5192 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite