Fire Punch

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing

Fire Punch

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
212915
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

Thế giới bỗng chốc bị Phù thuỷ băng vùi lấp trong băng tuyết, đói khát và cuồng loạn. Những con người sắp sửa chết cóng bắt đầu kiếm tìm ngọn lửa. Quyền năng tạo ra lửa được ban cho Agni, một thiếu niên trẻ. Liệu đây sẽ là hy vọng cho thế giới, hay là một lời nguyền khủng khiếp?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
83.1 Chương 83.1 1655 22/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chapter 83 3043 24/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chapter 82 1390 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chapter 81 1135 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 chapter 80 1720 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1077 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 973 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 chapter 77 1247 19/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chapter 76 798 18/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chapter 75 1158 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chapter 74 847 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chapter 73 981 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chapter 72 1246 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chapter 71 1667 15/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1277 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2414 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1738 10/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1058 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1073 08/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1960 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chapter 64 991 05/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2672 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chapter 62 1033 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chapter 61 957 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chapter 60 1719 31/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chapter 59 3044 30/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 58 1827 29/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3127 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1321 25/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1334 24/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2303 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2638 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1226 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3830 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2004 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1285 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1511 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1319 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1827 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 860 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1033 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1214 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1183 13/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1660 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2807 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1531 11/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1295 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1791 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1285 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1595 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 chapter 34.5 2350 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chapter 34 1815 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2643 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2981 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chapter 31 2576 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chapter 30 2586 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2783 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2149 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1919 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2293 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1345 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2035 23/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3040 20/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3363 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3243 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4198 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3704 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3166 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3043 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4604 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5035 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5094 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 4363 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5058 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5160 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5008 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4770 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5059 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5012 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5077 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5060 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5065 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5239 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5362 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6038 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ファイアパンチ, Hoả quyền
Translator Name Thần Bí Team
Category Manga
Author fujimoto tatsuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite