Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name Tứ Linh Truyện
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing

Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
283089
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chapter 40 2513 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5119 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4071 16/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5356 27/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5088 14/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5305 03/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 5189 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5314 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6174 22/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5461 19/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5405 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5702 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5602 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5691 26/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5886 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5767 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6169 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5668 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5826 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5997 29/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6074 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6148 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6339 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6291 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6498 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6788 05/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 6452 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 8034 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 8199 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8717 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 8725 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8328 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9016 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8567 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8927 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9114 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9618 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 9646 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9698 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10813 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 13794 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name Tứ Linh Truyện
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite