Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing

Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
212069
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chap 31 4541 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5174 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5042 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5219 26/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5468 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5297 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5559 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5180 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5300 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5515 29/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5544 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5540 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5737 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5685 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5786 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6254 05/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5804 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 7338 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 7513 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 7965 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 8099 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7732 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8248 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7939 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8271 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 8438 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 8872 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8706 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 8870 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 9559 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 11874 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name TruyenTranh8
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite