Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name Tứ Linh Truyện
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing

Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
299864
local_library
43 Chaps

Genres

Summary

Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chapter 42 5083 07/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5152 18/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3584 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5279 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4672 16/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5440 27/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5164 14/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5417 03/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 5287 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5382 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6328 22/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5579 19/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5459 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5758 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5696 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5847 26/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6060 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5835 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6239 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5734 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5918 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6079 29/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6356 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6258 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6457 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6353 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6622 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6872 05/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 6522 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 8154 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 8333 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8861 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 8903 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8410 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9110 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8765 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9045 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9270 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9790 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 9904 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9838 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 10963 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14086 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name Tứ Linh Truyện
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite