Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing

Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
308800
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
42.3 Chương 42.3 4015 10/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5179 07/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5220 18/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4084 30/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5411 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5019 16/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5526 27/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5228 14/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5467 03/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.5 5343 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5438 27/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 6380 22/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5725 19/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5513 17/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5844 22/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5836 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5905 26/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6116 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5923 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6305 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5828 25/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6060 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 6145 29/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6424 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6362 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6611 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6427 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 6696 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6964 05/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 6600 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 8228 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 8411 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 8935 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 9199 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8490 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9196 04/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8845 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9137 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9428 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 9870 20/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 9984 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 9930 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 11161 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 14392 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author unknown
Artist in
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite