Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
63068
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chương 62 569 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 591 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 499 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 647 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 203 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 990 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 753 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 212 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 710 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 140 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 142 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 979 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 180 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 214 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 124 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 1006 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 337 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 193 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 215 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 182 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 224 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 294 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 763 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 179 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 230 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 200 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 504 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 186 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 193 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 211 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 169 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 610 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 286 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 222 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 229 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 524 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 267 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 232 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 652 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 429 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 695 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 406 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 298 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 857 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 290 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 256 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 636 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 293 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 912 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 386 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 824 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 304 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1276 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1263 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 296 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1982 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2004 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3140 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1758 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2070 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1878 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2062 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1938 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1958 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2309 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2422 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3373 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5020 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6672 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite