Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
45928
local_library
54 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

Chap Title Total Views Date Added Action
47.5 Chap 47.5 742 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 168 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 54 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 57 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 26 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 95 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 165 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 626 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 78 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 101 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 68 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 391 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 51 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 66 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 52 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 53 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 457 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 140 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 92 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 103 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 422 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 121 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 131 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 563 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 304 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 597 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 267 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 124 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 704 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 130 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 103 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 440 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 123 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 763 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 211 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 678 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 185 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1148 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1106 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 171 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1898 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1893 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2929 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1580 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1860 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1661 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1829 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1724 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1710 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2031 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2073 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2669 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4003 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6192 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite