Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
43021
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

Chap Title Total Views Date Added Action
42.5 Chap 42.5 103 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 511 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 31 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 49 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 49 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 368 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 40 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 66 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 52 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 53 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 457 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 140 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 92 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 103 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 410 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 121 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 111 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 532 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 272 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 585 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 253 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 110 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 704 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 130 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 92 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 440 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 123 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 749 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 211 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 663 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 185 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1129 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1076 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 138 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1884 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1880 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2929 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1475 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1773 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1583 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1760 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1639 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1629 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1956 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2020 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2545 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3704 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6096 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite