Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga - Eng
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
108441
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chương 62 4335 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 1528 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2276 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3337 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 464 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1301 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1558 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 386 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 918 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 343 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1773 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1235 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 441 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 442 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 383 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 1259 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 528 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 441 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 421 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 619 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 507 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 507 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 985 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 448 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1009 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 430 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 751 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 435 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1368 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1657 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2076 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1285 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4211 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 921 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1758 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 777 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 696 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1717 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 883 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 669 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 2099 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 1010 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1053 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1691 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 513 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 2241 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1540 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 581 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1238 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 528 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 976 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 459 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1516 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2198 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 488 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2119 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2258 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3661 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2054 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2355 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2154 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2293 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2172 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2297 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2598 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2802 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3941 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5194 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7334 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga - Eng
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite