Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
106160
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chương 62 4183 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 1466 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2238 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3275 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 429 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1256 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1525 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 339 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 872 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 298 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1746 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1196 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 415 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 411 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 333 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 1241 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 494 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 392 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 355 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 571 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 452 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 478 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 950 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 429 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 993 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 413 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 736 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 402 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1357 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1625 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2063 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1246 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4193 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 884 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1740 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 729 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 658 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1681 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 864 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 636 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 2088 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 993 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1014 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1663 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 483 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 2211 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1491 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 533 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1218 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 495 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 958 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 439 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1459 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2168 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 474 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2074 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2194 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3615 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2034 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2336 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2138 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2282 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2146 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2282 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2582 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2790 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3928 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5190 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7318 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite