Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
98810
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chương 62 3790 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 1385 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2206 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3247 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 349 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1206 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1473 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 328 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 835 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 284 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1717 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1137 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 380 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 382 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 299 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 1201 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 433 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 359 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 338 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 539 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 372 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 399 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 865 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 352 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 978 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 341 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 636 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 328 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1301 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1547 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2014 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1175 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1500 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 823 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1624 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 655 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 576 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1602 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 778 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 591 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 2060 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 918 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 954 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1602 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 418 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 2140 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1461 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 492 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1136 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 463 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 904 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 404 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1400 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2103 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 432 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2074 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2128 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3330 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1947 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2237 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2035 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2214 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2091 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2168 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2540 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2721 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3779 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5154 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7160 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite