Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka

favorite 7 / 10
person 4 votes
visibility
83903
local_library
69 Chaps

Genres

Summary

Do sự xâm lược của Disas, những sinh vật bí ẩn của đất từ đất của người chết, nhân loại, những người đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng, đã được cứu bởi những nỗ lực của các cô gái ma thuật đã thu được một sức mạnh huyền diệu bí ẩn. Ba năm sau, sự cố mới đột ngột xảy ra, xé nát trạng thái bình thường của những cô gái đã từng quay trở lại cuộc sống bình thường của họ. Các vị cứu tinh của nhân loại, những cô gái huyền diệu được gọi là "huyền thoại 5 (The Magical Năm)" hiện đang sống từng ngày chiến đấu cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ đang cợt nhả với của số phận ...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chương 62 2277 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chap 61 1371 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2186 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3228 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 336 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1173 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1455 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 299 23/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 816 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 265 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1679 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1103 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 332 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 351 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 283 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chap 47.5 1187 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 417 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 339 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 322 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 525 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 330 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chap 42.5 361 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 851 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 332 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 357 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 309 07/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 611 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 305 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 307 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 320 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 255 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 669 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 359 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 314 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 333 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chap 30.5 613 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 385 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 359 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 753 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 540 01/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chương 26.5 773 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 879 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 589 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1576 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 390 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 2110 19/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1415 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 432 03/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1023 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 437 29/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 880 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chap 17.5 377 15/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1373 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2072 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 395 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2025 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2077 24/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3276 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1873 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2188 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1993 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2168 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2028 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2096 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2462 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2643 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3630 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5130 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6986 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Mahou Shoujo Tokushuusen Asuka
Translator Name LHManga
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite