Red Storm

Other Name
Cyungchan Noh
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author cyungchan noh
Status Ongoing

Red Storm

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
260786
local_library
281 Chaps

Genres

Summary

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình

Chap Title Total Views Date Added Action
282 Chương 282 1078 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chapter 280 929 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 346 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chapter 278 400 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 692 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 289 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 427 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 chap 274 1164 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 874 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 929 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 864 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 793 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 chap 269 777 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 chap 268 824 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 chap 267 912 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 chap 266 1121 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 chap 265 717 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 chap 264 903 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 chap 263 1174 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 chap 262 566 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 chap 261 2012 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chap 260 1454 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 3134 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 1248 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chap 257 1089 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chapter 256 1397 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chap 255 1233 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chap 254 992 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chap 253 990 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 912 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chap 251 822 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chapter 250 1120 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chap 249 1194 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chapter 248 767 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chap 247 790 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chap 246 886 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chap 245 817 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chap 244 715 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chap 243 654 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chap 242 738 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chap 241 646 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chap 240 744 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chap 239 709 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chap 238 784 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chap 237 644 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chap 236 840 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chap 235 2733 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chap 234 870 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chap 233 864 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 602 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chap 231 643 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chap 230 938 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chap 229 714 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 808 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chap 227 664 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226 856 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chap 225 780 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chap 224 773 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223 766 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chap 222 640 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 642 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chap 220 762 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chap 219 661 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chap 218 465 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chap 217 849 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216 442 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chap 215 416 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214 611 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chap 213 648 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chap 212 487 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 476 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 654 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 450 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 440 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 720 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 483 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 658 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 564 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 519 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chap 202 628 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 606 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 752 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 545 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 637 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 533 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 767 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 583 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 587 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 497 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 536 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 461 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 568 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 499 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 517 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 564 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 558 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 485 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 490 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 551 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 532 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 519 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 504 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 646 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 607 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 587 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 508 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 485 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 634 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 571 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 556 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 522 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 470 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 499 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 557 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 517 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 489 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 563 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 526 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 565 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 588 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 621 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 694 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 565 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 614 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 695 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 622 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 485 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 501 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 468 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 597 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 509 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 548 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 550 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 512 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 512 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 568 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 516 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 507 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 538 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 581 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 470 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 507 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 506 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 524 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 786 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 653 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 713 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 534 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 561 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 576 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 711 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 570 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 504 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 554 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 609 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 560 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 588 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 599 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 561 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 693 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 615 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 538 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 561 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 579 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 485 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 557 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 703 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 736 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 618 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 559 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 791 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 734 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 697 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 598 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 616 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 664 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 542 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 629 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 529 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 582 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 565 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 667 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 649 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 627 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 684 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 682 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 628 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 724 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 560 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 685 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 673 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 623 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 682 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 659 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 617 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 695 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 679 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 734 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 776 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 887 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 745 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 671 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 717 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 671 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 711 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 705 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1020 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 801 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 713 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 757 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 766 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 887 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 755 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 626 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 853 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 710 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 862 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 717 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 604 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 713 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 644 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 678 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 642 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 866 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 658 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 683 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 735 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 794 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 624 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 797 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 691 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 796 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 821 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 750 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 822 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 761 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 769 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1301 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1165 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1488 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1392 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1371 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1569 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1459 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1449 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1568 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1612 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1844 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1643 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1709 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1801 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1930 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1890 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2206 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2104 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2322 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1996 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2206 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2244 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1952 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2047 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1946 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2379 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2227 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2262 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2220 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2517 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2592 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2495 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2686 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2655 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2986 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3505 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3830 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4928 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5119 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5872 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cyungchan Noh
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author cyungchan noh
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite