Red Storm

Other Name
Cyungchan Noh
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author cyungchan noh
Status Ongoing

Red Storm

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
248133
local_library
281 Chaps

Genres

Summary

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình

Chap Title Total Views Date Added Action
282 Chương 282 969 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chapter 280 864 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 298 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chapter 278 346 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 641 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 253 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 377 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 chap 274 1111 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 848 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 878 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 824 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 762 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 chap 269 733 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 chap 268 780 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 chap 267 874 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 chap 266 1054 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 chap 265 691 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 chap 264 873 29/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 chap 263 1141 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 chap 262 537 28/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 chap 261 1981 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 chap 260 1415 18/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 3121 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 1208 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chap 257 1037 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chapter 256 1365 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chap 255 1207 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chap 254 924 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chap 253 960 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 888 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chap 251 796 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chapter 250 1089 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chap 249 1094 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chapter 248 736 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chap 247 755 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chap 246 850 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chap 245 706 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chap 244 687 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chap 243 635 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chap 242 709 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chap 241 619 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chap 240 710 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chap 239 679 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chap 238 747 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chap 237 612 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chap 236 800 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chap 235 2700 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chap 234 750 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chap 233 832 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 576 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chap 231 613 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chap 230 915 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chap 229 686 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 778 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chap 227 634 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226 806 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chap 225 742 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chap 224 686 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223 733 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chap 222 611 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 608 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chap 220 708 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chap 219 621 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chap 218 425 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chap 217 824 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216 408 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chap 215 387 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214 524 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chap 213 621 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chap 212 390 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 450 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 619 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 415 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 409 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 612 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 447 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 622 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 537 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 481 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chap 202 604 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 573 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 706 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 520 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 600 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 570 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 504 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 727 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 558 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 561 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 577 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 464 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 507 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 428 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 523 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 464 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 482 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 532 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 528 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 451 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 460 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 520 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 497 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 489 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 481 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 622 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 568 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 554 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 477 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 438 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 610 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 541 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 529 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 493 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 435 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 471 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 526 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 482 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 461 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 474 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 486 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 536 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 563 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 587 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 660 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 533 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 587 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 604 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 594 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 454 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 472 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 433 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 500 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 415 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 427 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 487 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 461 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 468 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 526 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 470 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 454 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 494 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 525 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 417 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 449 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 455 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 478 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 639 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 565 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 573 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 481 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 490 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 529 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 553 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 576 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 614 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 539 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 472 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 525 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 480 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 531 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 553 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 568 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 535 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 657 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 585 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 514 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 537 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 550 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 451 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 524 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 663 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 705 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 585 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 527 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 758 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 705 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 666 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 559 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 587 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 629 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 515 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 599 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 495 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 546 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 533 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 636 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 622 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 599 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 649 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 671 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 593 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 692 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 527 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 654 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 656 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 592 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 653 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 628 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 594 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 665 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 647 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 709 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 738 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 859 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 712 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 646 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 684 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 640 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 685 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 669 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 969 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 739 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 664 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 729 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 713 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 796 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 725 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 581 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 788 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 659 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 835 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 658 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 557 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 657 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 601 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 661 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 598 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 819 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 610 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 600 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 707 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 745 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 597 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 730 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 661 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 702 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 754 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 718 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 776 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 735 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 723 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1260 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1112 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1435 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1358 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1320 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1518 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1405 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1400 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1534 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1529 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1794 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1585 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1665 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1701 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1864 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1815 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2061 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2024 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2238 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1938 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2051 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2173 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1900 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1979 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1902 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2320 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2168 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2180 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2162 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2442 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2515 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2432 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2631 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2591 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2922 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3442 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3762 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4804 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5107 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5858 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cyungchan Noh
Translator Name HamTruyen
Category Manhwa
Author cyungchan noh
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite