Cross account

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done

Cross account

favorite 9 / 10
person 29 votes
visibility
157845
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện lãng mạn và hài hước về một cậu chàng ghét thực tế. Nhờ có phương tiện truyền thông, cụ thể là một app nhắn tin đã hình thành nên một mối liên kết giữa 2 con người chưa từng gặp nhau ..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
28.5 Chương 028.5 5544 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5169 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4267 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4464 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4917 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5462 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5363 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5525 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5415 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5492 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5651 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5321 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5407 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5608 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5575 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5522 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5480 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5449 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5570 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5642 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5409 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5547 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5520 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5474 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5641 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5612 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5793 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6098 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5908 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite