Cross account

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done

Cross account

favorite 9 / 10
person 29 votes
visibility
157714
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện lãng mạn và hài hước về một cậu chàng ghét thực tế. Nhờ có phương tiện truyền thông, cụ thể là một app nhắn tin đã hình thành nên một mối liên kết giữa 2 con người chưa từng gặp nhau ..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
28.5 Chương 028.5 5540 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5165 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4253 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4447 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4897 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5460 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5361 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5523 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5413 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5488 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5649 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5319 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5403 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5606 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5573 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5520 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5478 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5447 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5568 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5640 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5405 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5543 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5516 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5472 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5637 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5608 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5789 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6094 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5900 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite