Cross account

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done

Cross account

favorite 9 / 10
person 29 votes
visibility
154671
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện lãng mạn và hài hước về một cậu chàng ghét thực tế. Nhờ có phương tiện truyền thông, cụ thể là một app nhắn tin đã hình thành nên một mối liên kết giữa 2 con người chưa từng gặp nhau ..

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
28.5 Chương 028.5 5216 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5057 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3896 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4035 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4559 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5396 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5319 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5469 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5357 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5442 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5601 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5273 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5363 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5484 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5529 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5422 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5426 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5401 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5524 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5592 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5359 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5495 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5412 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5418 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5563 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5554 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5733 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5994 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5782 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite