Cross account

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done

Cross account

favorite 9 / 10
person 28 votes
visibility
140830
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Câu truyện lãng mạn và hài hước về một cậu chàng ghét thực tế. Nhờ có phương tiện truyền thông, cụ thể là một app nhắn tin đã hình thành nên một mối liên kết giữa 2 con người chưa từng gặp nhau ..

Chap Title Total Views Date Added Action
28.5 Chương 028.5 3643 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3095 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1967 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3035 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2696 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5270 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5211 02/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5179 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5227 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5236 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5353 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5135 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5163 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5194 25/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5199 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5266 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5290 30/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5237 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5240 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5272 29/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5207 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5265 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5288 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5248 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5293 17/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5310 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5343 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5454 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5514 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
CROSS ACCOUNT
Translator Name Fairy's Guardians
Category Manga
Author date tsunehiro
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite