Only Sense Online

Other Name
OSO
Translator Name Iwuck Team
Category Manga
Author aloha zachou
Artist hani kuraun
Status Ongoing

Only Sense Online

favorite 4 / 10
person 20 votes
visibility
189167
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Sử dụng hệ thống "Sense", những người chơi sẽ tạo ra các nhân vật độc nhất của họ trong VRMMORPG "Only Sense Online". Yun, một tay mơ hoàn toàn, tham gia và cuộc chơi với một bộ "Sense" tệ đến không tưởng. Mặc dù bị chỉ trích nặng nề bởi hai người chị em của cậu (đều là pro của game), cậu đã mặc kệ thị phi để yolo cùng bảng skill của mình. Hãy đồng hành cùng tên tay mơ này và xem cậu có thể đem đến gì cho nền e-sport nước nhà, với vị trí hỗ trợ tốt hơn position 6 của ppd.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chapter 33 3087 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3345 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5141 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4458 27/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4585 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3028 20/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 4588 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4279 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 4888 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 4528 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5323 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5138 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5145 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 5313 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5285 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5432 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5657 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5121 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5331 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5420 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5788 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 6021 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 6211 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5837 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chương 009.5 5627 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 6046 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6266 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 28 5137 27/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6334 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6167 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6349 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6193 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6653 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6954 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8492 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
OSO
Translator Name Iwuck Team
Category Manga
Author aloha zachou
Artist hani kuraun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite