Only Sense Online

Other Name
―オンリーセンス・オンライン―; OSO
Translator Name Uranus Team
Category Manga
Author aloha zachou
Artist hani kuraun
Status Ongoing

Only Sense Online

favorite 8 / 10
person 19 votes
visibility
145158
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Sử dụng hệ thống "Sense", những người chơi sẽ tạo ra các nhân vật độc nhất của họ trong VRMMORPG "Only Sense Online". Yun, một tay mơ hoàn toàn, tham gia và cuộc chơi với một bộ "Sense" tệ đến không tưởng. Mặc dù bị chỉ trích nặng nề bởi hai người chị em của cậu (đều là pro của game), cậu đã mặc kệ thị phi để yolo cùng bảng skill của mình. Hãy đồng hành cùng tên tay mơ này và xem cậu có thể đem đến gì cho nền e-sport nước nhà, với vị trí hỗ trợ tốt hơn position 6 của ppd.

Chap Title Total Views Date Added Action
29 Chương 29 2425 27/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2129 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 1836 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2650 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.1 Chương 25.1 3587 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 2769 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5037 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4253 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4398 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 4257 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5055 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5062 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5487 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3052 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5147 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5120 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5336 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5647 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5793 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5583 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chương 009.5 5097 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5654 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 6040 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6114 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5877 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5975 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5939 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6169 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6224 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7446 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
―オンリーセンス・オンライン―; OSO
Translator Name Uranus Team
Category Manga
Author aloha zachou
Artist hani kuraun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite