Goblin Slayer

Only Sense Online

Other Name
―オンリーセンス・オンライン―; OSO
Translator Name Uranus Team
Category Manga
Author aloha zachou
Artist hani kuraun
Status Ongoing

Only Sense Online

favorite 7 / 10
person 18 votes
visibility
132248
local_library
26 Chaps

Genres

Summary

Sử dụng hệ thống "Sense", những người chơi sẽ tạo ra các nhân vật độc nhất của họ trong VRMMORPG "Only Sense Online". Yun, một tay mơ hoàn toàn, tham gia và cuộc chơi với một bộ "Sense" tệ đến không tưởng. Mặc dù bị chỉ trích nặng nề bởi hai người chị em của cậu (đều là pro của game), cậu đã mặc kệ thị phi để yolo cùng bảng skill của mình. Hãy đồng hành cùng tên tay mơ này và xem cậu có thể đem đến gì cho nền e-sport nước nhà, với vị trí hỗ trợ tốt hơn position 6 của ppd.

Chap Title Total Views Date Added Action
25.1 Chương 25.1 2617 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 2393 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4994 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 4002 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4179 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 4055 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5029 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5032 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5455 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2811 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5107 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5068 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5232 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5573 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5715 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5505 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chương 009.5 5015 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5576 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 5954 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6026 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5791 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5889 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5849 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6073 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6104 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7204 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
―オンリーセンス・オンライン―; OSO
Translator Name Uranus Team
Category Manga
Author aloha zachou
Artist hani kuraun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite