Otaku Sanctuary

Oukoku Game

Other Name
Kingdom Game
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: VNSharing, sora no otaku
Category Manga
Author sorase haruyuki
Status Ongoing

Oukoku Game

favorite 6 / 10
person 2 votes
visibility
48124
local_library
26 Chaps

Genres

Summary

Cuối thời Minh Trị phục hưng, Cơ-đốc giáo phải hứng chịu sự khủng bố dã man đến từ tân triều đình mới thành lập. Trong bối cảnh đó, một thánh nữ của hội giáo vùng Katashina đã bị hoả thiêu để thị chúng. Một thế kỉ trôi qua, tưởng chừng mọi chuyện đã vùi sâu trong quá khứ...

Bảy học sinh trong một buổi tham quan của trường tới mảnh đất Katashina đã được triệu gọi đến cõi niết bàn, tiếp nhận một sự uỷ thác nặng nề: gây dựng vương quốc, quy phục chư hầu.

Mỗi đêm, mọi người sẽ ngẫu nhiên được chọn trở thành Hoàng đế, quý tộc hay nông nô. Cá lớn nuốt cá bé, bậc vương giả sai khiến kẻ nông nô... Dục vọng của mỗi người sẽ được đưa đến tận cùng thử thách trong trò chơi vương quyền đậm mưu mô và toan tính...

Chap Title Total Views Date Added Action
26 Chương 026 868 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1070 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1052 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1078 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1140 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1490 27/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 chap 20 1435 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1322 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1459 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2024 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2405 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3005 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1295 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1278 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1332 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1452 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1556 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 1522 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1752 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1967 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1788 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chương 4.2 1732 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2083 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2713 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 chương 2 3450 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5856 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Kingdom Game
Translator Name LHManga   -   Support/Inactive Team: VNSharing, sora no otaku
Category Manga
Author sorase haruyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite