Accord

Other Name
아코르;
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author jiyoung lee
Artist maharo
Status Ongoing

Accord

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
1283
local_library
4 Chaps

Genres

Summary

Một nghệ sĩ violin có tài năng nhưng tự mãn phải chăm sóc cho một cô nhóc có khả năng đặc biệt.Dường như cô nhóc biết anh ta từ khi còn bé, nhưng có vẻ anh ta không hề nhớ ra cô nhóc là ai

Info

Other Name
아코르;
Translator Name sora no otaku
Category Manga
Author jiyoung lee
Artist maharo
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite