Aiki-S

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing

Aiki-S

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
52310
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ donnhuloi2013@gmail.com.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 2248 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 037Aiki-S chap 037 1834 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1736 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1832 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2426 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1338 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2357 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1718 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1208 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 952 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 702 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 702 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 668 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 775 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 934 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 655 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1214 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1163 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 852 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 884 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 995 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 769 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 939 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1042 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1178 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1127 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1067 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1196 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1063 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1101 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1106 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1245 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1317 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1488 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1474 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1389 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2558 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5058 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite