Aiki-S

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing

Aiki-S

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
49304
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ donnhuloi2013@gmail.com.

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 1866 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 037Aiki-S chap 037 1761 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1642 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1774 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2371 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1324 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2320 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1686 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1190 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 923 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 691 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 674 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 656 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 759 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 887 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 642 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 773 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 929 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 821 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 870 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 966 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 758 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 920 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1023 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1160 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1110 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1056 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1176 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1045 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1040 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1089 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1232 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1289 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1464 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1454 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1341 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1584 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5038 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite