Aiki-S

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing

Aiki-S

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
49997
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ donnhuloi2013@gmail.com.

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 1882 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 037Aiki-S chap 037 1774 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1655 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1794 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2388 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1338 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2339 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1702 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1208 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 939 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 702 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 685 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 668 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 775 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 905 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 655 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 786 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1040 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 852 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 884 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 979 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 769 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 939 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1042 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1178 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1127 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1067 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1196 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1063 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1059 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1106 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1245 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1303 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1477 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1474 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1360 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1600 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5042 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite