Aiki-S

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing

Aiki-S

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
54334
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ donnhuloi2013@gmail.com.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 2463 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 037Aiki-S chap 037 1941 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1793 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1880 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2479 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1368 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2411 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1773 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1286 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 984 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 758 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 750 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 726 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 871 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 988 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 716 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1298 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1195 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 901 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 943 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1046 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 769 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 957 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1098 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1194 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1169 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1110 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1252 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1097 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1127 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1137 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1264 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1333 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1572 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1561 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1419 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2633 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5072 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite