Aiki-S

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing

Aiki-S

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
48669
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ donnhuloi2013@gmail.com.

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 1833 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 037Aiki-S chap 037 1744 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1629 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1762 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2359 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1312 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2301 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1673 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1172 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 903 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 672 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 660 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 637 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 744 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 871 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 630 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 742 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 918 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 808 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 856 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 949 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 739 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 901 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1004 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1143 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1095 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1041 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1162 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1029 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1029 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1072 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1195 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1272 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1450 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1434 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1330 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1564 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5034 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite