Otaku Sanctuary

Aiki-S

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing

Aiki-S

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
47941
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Phần tiếp theo của bộ truyện Aiki. Chính xác là tiếp sau trận đánh với Veronica, cả nhóm về Nhật và bắt đầu cốt truyện mới . Ai chưa biết thì coi tóm tắt bộ Aiki sẽ biết. Mọi chi tiết có thể liên hệ donnhuloi2013@gmail.com.

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chương 38 1793 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 037Aiki-S chap 037 1728 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1618 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1742 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2344 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1292 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2281 12/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1661 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1155 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 890 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 655 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 644 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 626 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 727 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 854 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 619 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 723 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 907 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 788 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 844 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 936 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 720 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 888 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 989 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1127 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1080 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1025 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1148 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 975 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 990 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1058 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1182 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1226 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1416 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1421 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1311 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1528 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5030 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Aiki-S
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Thần Bí Team
Category Manga
Author isutoshi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite