Go-Toubun no Hanayome

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done

Go-Toubun no Hanayome

favorite 9 / 10
person 454 votes
visibility
858436
local_library
126 Chaps

Genres

Summary

Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 5602 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122.5 Chương 122.5 6205 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6642 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 6094 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5778 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5261 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5875 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5718 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6002 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 6094 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6060 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5963 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5713 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5838 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 6052 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6113 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6173 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6211 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6408 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6317 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6459 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6299 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6201 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6409 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6531 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6527 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6628 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6670 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6562 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6516 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6606 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6717 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6930 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 7075 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 7014 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6878 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6959 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7105 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 7273 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7105 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 7609 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6531 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6636 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 6577 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 7578 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5892 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7047 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7245 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 6626 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 7206 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6890 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6661 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 7124 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 7140 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 8481 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 7618 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7351 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 7587 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 6822 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6921 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 6443 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6723 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 7198 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7402 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7672 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chap 59 7391 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 7219 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7488 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7102 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 7199 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 6908 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 7127 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6887 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7310 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 7795 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 7662 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7127 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 7006 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 7130 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6745 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 6753 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 6776 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 6743 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6827 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 6886 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7139 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6683 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6844 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6670 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 6735 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6787 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7073 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 7165 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6884 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6946 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7072 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6888 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6534 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6448 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6403 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6666 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6725 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6683 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7122 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 7361 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7705 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5669 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5684 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7326 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7142 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7087 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7158 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7214 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7199 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7448 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7089 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09 6883 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08 6770 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 6913 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7200 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7239 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7224 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7422 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7660 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8898 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5034 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite