Go-Toubun no Hanayome

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done

Go-Toubun no Hanayome

favorite 9 / 10
person 451 votes
visibility
842385
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú

Chap Title Total Views Date Added Action
122.5 Chương 122.5 5793 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6352 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5946 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5662 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5149 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5773 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5624 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5902 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5994 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5970 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5873 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5631 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5758 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5962 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6027 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6083 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6129 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6322 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6207 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6367 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6213 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6117 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6325 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6427 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6449 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6538 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6580 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6474 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6414 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6526 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6631 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6838 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6985 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6916 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6762 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6869 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7021 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 7189 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7021 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 7531 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6449 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6556 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 6499 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 7478 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5818 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6975 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7165 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 6544 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 7132 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6798 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6583 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 7048 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 7056 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 8365 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 7524 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7275 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 7507 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 6736 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6825 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 6357 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6645 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 7112 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7316 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7560 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chap 59 7301 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 7105 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7406 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7010 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 7095 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 6824 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 7039 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6807 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7232 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 7703 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 7600 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7063 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 6926 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 7044 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6685 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 6695 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 6708 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 6669 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6777 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 6836 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7087 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6635 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6778 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6614 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 6685 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6737 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7011 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 7117 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6842 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6906 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7030 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6854 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6498 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6408 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6365 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6630 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6689 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6645 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7066 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 7309 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7669 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5633 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5644 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7272 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7096 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7041 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7120 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7162 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7147 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7406 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7025 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09 6827 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08 6722 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 6871 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7132 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7179 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7156 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7342 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7570 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8782 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 4485 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite