Go-Toubun no Hanayome

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done

Go-Toubun no Hanayome

favorite 9 / 10
person 451 votes
visibility
844713
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú

Chap Title Total Views Date Added Action
122.5 Chương 122.5 5845 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6390 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5972 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5680 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5169 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5791 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5642 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5922 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 6012 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5984 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5887 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5643 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5770 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5974 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6043 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6097 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6145 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6340 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6221 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6387 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6231 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6133 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6343 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6447 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6465 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6552 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6598 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6490 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6430 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6540 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6649 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6856 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 7001 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6934 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6780 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6887 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7035 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 7207 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7041 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 7549 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6467 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6574 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 6521 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 7500 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5838 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6993 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7183 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 6564 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 7154 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6820 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6605 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 7070 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 7076 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 8395 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 7548 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7299 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 7529 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 6762 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6861 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 6383 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6669 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 7136 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7346 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7586 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chap 59 7325 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 7131 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7428 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7036 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 7119 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 6848 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 7061 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6831 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7256 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 7729 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 7622 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7085 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 6952 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 7070 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6705 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 6715 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 6730 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 6689 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6797 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 6854 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7103 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6651 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6796 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6632 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 6701 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6755 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7037 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 7129 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6852 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6912 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7042 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6860 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6506 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6416 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6373 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6638 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6699 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6655 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7082 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 7323 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7679 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5643 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5654 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7282 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7108 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7051 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7128 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7176 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7161 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7416 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7041 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09 6839 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08 6734 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 6881 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7144 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7191 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7166 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7352 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7586 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8798 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 4577 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite