Go-Toubun no Hanayome

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done

Go-Toubun no Hanayome

favorite 9 / 10
person 451 votes
visibility
848408
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú

Chap Title Total Views Date Added Action
122.5 Chương 122.5 5941 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6470 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 6024 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5724 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5213 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5827 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5678 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5960 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 6050 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6024 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5925 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5681 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5804 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 6014 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6083 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6139 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6183 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6380 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6283 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6427 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6271 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6175 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6379 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6491 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6497 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6592 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6634 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6526 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6476 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6572 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6689 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6894 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 7041 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6980 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6840 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6929 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7075 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 7245 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7077 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 7585 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6507 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6614 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 6555 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 7540 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5864 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7021 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7215 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 6598 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 7178 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6858 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6631 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 7096 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 7108 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 8433 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 7584 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7323 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 7555 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 6792 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6887 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 6415 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6691 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 7162 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7370 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7638 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chap 59 7355 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 7179 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7452 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7068 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 7159 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 6876 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 7093 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6857 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7276 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 7761 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 7638 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7103 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 6974 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 7092 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6719 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 6729 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 6748 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 6713 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6805 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 6864 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7113 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6659 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6818 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6646 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 6711 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6763 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7051 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 7141 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6860 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6922 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7048 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6864 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6510 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6426 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6379 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6642 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6703 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6661 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7096 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 7337 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7683 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5647 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5662 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7294 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7118 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7057 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7132 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7182 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7171 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7420 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7057 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09 6857 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08 6738 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 6885 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7162 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7209 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7190 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7376 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7618 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8838 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 4868 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite