Original

Go-Toubun no Hanayome

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done

Go-Toubun no Hanayome

favorite 9 / 10
person 451 votes
visibility
840684
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Một bộ tình cảm rất hot nhe Một cậu học sinh nghèo rớt mồng tơi, gặp một cô nàng tiểu thư con nhà giàu, ấn tượng ban đầu méo tốt, thế nhưng trời xui đất khiến, anh main nhà ta phải làm gia sư cho cô nàng đó, à không, làm gia sư tận 5 cô lận, vì sao tới 5 cô ư? đón xem nhé! cô nào cũng đẹp như thú

Chap Title Total Views Date Added Action
122.5 Chương 122.5 5733 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6326 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5926 13/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5642 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5133 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5755 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5612 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5888 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5980 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5958 10/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5863 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5621 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5746 20/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5948 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6015 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 6073 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6115 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6312 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6189 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6353 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6205 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6107 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6319 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6417 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6441 27/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6522 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6568 07/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6468 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6400 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6514 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6619 10/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6828 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6971 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6908 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6752 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6857 04/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7013 28/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 7177 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 7009 15/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 7521 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6429 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6540 20/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 6483 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 7468 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5804 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6961 28/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7159 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 chap 76 6530 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 7122 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6788 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6571 26/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 7036 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 7044 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 8355 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 7514 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 7269 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 7499 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 6726 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 6811 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 6349 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6635 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chap 62 7094 19/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7302 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7548 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 chap 59 7287 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 chap 58 7093 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7396 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6992 09/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 chap 55 7079 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 chap 54 6808 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 chap 53 7025 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6795 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 7210 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chap 50 7685 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 7578 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7047 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 6906 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 7030 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6671 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 6685 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 6690 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42.5 Chapter 42.5 6659 15/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6757 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 6820 11/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7071 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6621 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6756 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 6604 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 6673 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6721 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6995 06/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 7101 30/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6826 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6896 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 7020 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6842 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6488 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6400 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6359 08/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6622 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6681 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6639 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7042 23/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chap 21 7293 08/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7653 11/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5625 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5636 25/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7258 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7088 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7029 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7110 18/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7148 16/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7135 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7398 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7019 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 09 6817 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 08 6716 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 07 6863 15/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7126 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7171 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7148 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7334 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7556 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8758 08/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 4392 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
五等分の花嫁, 五等分的花嫁, 5 TOUBUN NO HANAYOME, THE FIVE WEDDED BRIDES
Translator Name LHManga
Category Manga
Author haruba negi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite