Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
253410
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chapter 63 5374 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5264 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5041 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5041 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2693 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5030 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4720 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5511 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5325 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5182 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4840 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5357 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5027 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 4955 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5066 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4355 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4208 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3333 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3235 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3358 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3609 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 2598 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3438 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3074 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2998 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3538 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3113 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3202 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3193 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3131 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3088 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 846 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3681 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3752 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 3222 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 3592 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 3289 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 3286 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 3284 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 2447 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 3095 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 3131 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 2592 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 2993 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 3260 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 3499 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 4075 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 3187 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 3303 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 3382 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 3285 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 3520 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 3422 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 3545 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 3771 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 3465 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 3385 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 3455 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 4060 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 4388 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 4427 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 4348 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 4506 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5116 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5262 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 5642 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite