Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
376736
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 5858 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5121 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6474 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5694 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5427 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5833 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5333 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5402 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5353 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5861 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5625 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5656 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5282 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5647 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5361 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 2105 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 5296 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5376 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5283 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5191 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5081 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5268 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5320 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5148 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 5387 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5105 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5154 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5061 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5117 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5319 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5048 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5061 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5079 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5032 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4286 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5138 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5203 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 5076 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 5267 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 5094 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 5067 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 5155 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 5024 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 5123 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 2235 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 5044 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 4676 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 5094 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 5231 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 5076 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 5218 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 5027 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 4522 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 5421 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 5065 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 5061 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 5232 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 2490 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 5079 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 5117 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 5267 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 5236 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 3761 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 5090 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 5110 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 5190 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 5283 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 5515 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 2546 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 5322 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 5277 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5642 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5780 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 6338 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite