Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
260661
local_library
71 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chapter 63 5122 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5242 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5023 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5025 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2575 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5016 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4569 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5495 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5309 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5174 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4752 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5339 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5011 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 4790 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5044 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4257 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4093 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3238 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3147 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3273 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3533 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 2514 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3325 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2968 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2905 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3444 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3043 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3126 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3109 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3044 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3015 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 775 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3591 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3641 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 3132 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 3481 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 3203 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 3138 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 3186 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 2362 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 3015 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 025.5 2250 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 3024 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 2513 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 2906 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 3177 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 3362 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 3919 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 3073 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chap 018.5 2581 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 3169 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 3262 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 3155 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 3373 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chap 014.5 2523 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 3264 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 3422 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 3653 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 3323 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chap 010.5 3049 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 3218 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 3336 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 3917 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 4150 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 4207 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chap 005.5 3503 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 4100 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 4288 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5084 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5222 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 5594 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite