Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
382432
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 6088 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5149 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6502 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5716 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5453 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5861 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5375 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5422 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5371 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5877 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5643 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5670 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5296 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5663 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5383 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 2298 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 5320 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5406 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5425 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5209 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5095 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5288 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5340 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5212 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 5495 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5125 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5170 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5075 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5139 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5339 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5070 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5083 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5099 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5054 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4481 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5164 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5233 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 5108 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 5299 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 5122 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 5095 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 5177 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 5050 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 5149 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 2405 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 5072 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 4876 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 5212 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 5255 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 5104 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 5246 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 5049 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 4773 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 5447 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 5087 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 5093 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 5274 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 4077 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 5101 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 5185 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 5297 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 5260 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 4081 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 5112 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 5140 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 5214 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 5309 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 5543 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 2782 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 5360 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 5311 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5718 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5874 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 6586 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite