Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
370601
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chương 65 5708 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5087 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6432 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5660 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5397 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5741 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5295 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5372 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5275 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5833 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5595 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5622 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5248 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5617 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5309 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 1945 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 5274 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5352 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5177 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5163 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5053 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5212 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5292 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5116 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 5333 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5079 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5132 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5033 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5087 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5077 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5024 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5033 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5051 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4995 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4117 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5106 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5121 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 5044 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 5227 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 5062 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 5031 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 5125 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 4850 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 5061 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 2035 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 5016 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 4449 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 5050 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 5131 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 5038 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 5180 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 4897 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 4198 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 5383 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 5029 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 5023 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 5130 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 2105 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 5045 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 5053 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 5189 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 5202 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 3034 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 5054 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 5072 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 5150 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 5221 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 5371 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 2118 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 5230 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 5233 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5588 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5738 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 6276 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite