Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 9 / 10
person 30 votes
visibility
270718
local_library
72 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chapter 63 5920 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5348 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5107 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5113 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3084 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5086 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5025 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5567 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5375 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5224 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5030 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5403 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5077 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 445 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 5044 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5110 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4719 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4558 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3660 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3558 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3674 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3978 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 2903 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3699 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3397 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3320 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3850 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3432 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3505 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3537 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3458 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3415 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1150 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3983 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4070 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 3557 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 3927 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 3552 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 3567 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 3587 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 2704 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 3353 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 197 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 3390 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 2876 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 3198 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 3478 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 3678 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 4309 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 3423 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 166 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 3590 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 3620 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 3533 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 3753 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 223 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 3673 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 3770 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 4011 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 3731 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 255 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 3622 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 3708 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 4301 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 4608 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 4669 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 262 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 4642 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 4787 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5158 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5314 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 5702 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite