ereshkigal (fate/grand order)

Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
251781
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chapter 63 5260 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5258 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5033 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5033 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2647 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5026 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4675 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5507 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5317 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5180 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4822 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5357 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5025 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 4941 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5060 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4336 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4188 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3295 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3181 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3322 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3581 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 2570 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3388 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3044 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2968 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3508 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3081 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3172 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3171 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3101 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3059 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 815 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3655 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3720 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 3195 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 3561 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 3256 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 3200 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 3255 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 2429 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 3061 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 3117 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 2577 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 2979 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 3233 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 3466 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 4048 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 3173 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 3286 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 3362 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 3272 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 3507 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 3410 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 3532 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 3756 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 3434 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 3369 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 3439 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 4047 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 4333 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 4396 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 4315 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 4479 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5110 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5256 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 5632 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite