Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 9 / 10
person 30 votes
visibility
274633
local_library
72 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

Chap Title Total Views Date Added Action
63 Chapter 63 5962 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5358 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5117 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5123 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3174 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5096 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5035 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5575 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5383 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5234 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5040 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5409 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5083 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 494 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 5056 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5114 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4743 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4620 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3728 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3611 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3748 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4066 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 3173 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3743 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3491 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3404 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3926 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3552 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3563 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3572 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3539 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3460 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1168 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4052 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4167 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 3586 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 3991 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 3601 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 3600 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 3645 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 2746 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 3432 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 211 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 3414 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 2893 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 3243 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 3539 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 3754 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 4327 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 3448 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 185 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 3614 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 3684 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 3595 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 3794 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 277 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 3731 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 3846 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 4093 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 3798 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 315 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 3704 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 3857 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 4401 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 4699 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 4768 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 363 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 4786 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 4888 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5172 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 5326 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 5728 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite