Monster Musume no Iru Nichijou

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing

Monster Musume no Iru Nichijou

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
400388
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Khi mà bộ luật " TRAO ĐỔI VĂN HÓA " giữa loài người và các giống loài khác được thông qua thì từ đó nhà của anh main cứ thế ngày ngày đều đón về một em xinh tươi nên có thể tóm gọn lại 1 câu GÁI GÁI EVERYWHERE

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
82 Chap 82 5352 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 6650 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5357 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6668 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5826 17/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5561 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5985 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5497 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5524 06/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5529 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5991 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5749 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5758 13/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5462 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5775 20/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5477 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 Chapter 50.5 3268 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 5406 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5488 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5509 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5299 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5173 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5376 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5418 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5376 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chapter 43.1 Bản raw (chưa dịch) 5595 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5251 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5256 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5165 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5227 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5513 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5150 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5205 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5177 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5136 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5017 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5248 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5329 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 5194 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 5397 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 5240 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 5179 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 5283 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26.5 Chap 026.5 5122 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 5217 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chapter 25.5 3097 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 5148 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 5062 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 5478 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 5327 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 5184 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 5324 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 5117 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5052 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 5519 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 5159 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 5167 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 5346 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.5 Chapter 14.5 4652 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 014 5187 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 013 5289 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 012 5371 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 011 5420 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 4814 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 010 5210 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 009 5246 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 008 5310 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 007 5411 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 5645 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 3543 16/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 5506 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 5435 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 5966 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 6066 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 6962 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
モンスター娘のいる日常;Everyday Monster Girls;Sống với các nàng thú yêu
Translator Name Unknown
Category Manga
Author okayado
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite