Otaku Sanctuary

D.Gray-man

Other Name
D.Gray-man
Translator Name Truyện Tranh Tuần   -   Support/Inactive Team: alo8.com, MTO
Category Manga
Author katsura hoshino
Status Ongoing

D.Gray-man

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
86592
local_library
152 Chaps

Genres

Summary

Akuma là những con quái vật được sinh ra từ những linh hồn chết chóc bị gọi tới thế giới của con người bởi Bá Tước Hoàng Kim, kẻ nuôi dã tâm phá hủy thế giới. Cậu thiếu niên Allen Walker từ nhỏ đã phải chịu một lời nguyền khiến cậu phải mang thứ vũ khí chống Akuma có hình dạng một chữ thập ở chính giữa bên tay trái của mình cùng một con mắt có thể nhìn thấy hình dạng thật sự của Akuma. Cậu cũng là một trong số ít người có mang trong mình “Innocence”, một loại vật chất cho cậu khả năng tiêu diệt Akuma và chiến đấu chống lại Bá Tước Hoàng Kim. Với những sức mạnh này, cậu đã gia nhập tổ chức Giáo Hội Đen với tư cách của một pháp sư, và cùng với những pháp sư khác ngăn chặn tham vọng tiêu diệt loài người của Bá Tước Hoàng Kim.

Chap Title Total Views Date Added Action
222 Chap 222 5316 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chap 221 5678 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chap 220 2483 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chap 219 2441 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218.1 Chap 218.1 743 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chap 218 625 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chap 217 685 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216 788 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chap 215 824 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chap 214 828 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chap 213 797 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chap 212 667 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chap 211 547 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210 894 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chap 209 677 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 685 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chap 207 579 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 580 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 714 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 405 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chap 203 393 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chap 202 431 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201 479 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chap 200 822 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 317 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chap 198 359 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chap 197 289 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chap 196 344 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chap 195 243 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194 309 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 274 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 257 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 225 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190 513 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 212 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 216 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 354 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 221 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184 223 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chap 183 244 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chap 182 228 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chap 181 292 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180 275 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179 275 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178 215 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177 308 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176 231 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chap 175 197 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chap 174 156 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chap 173 176 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chap 172 272 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chap 171 251 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chap 170 415 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chap 169 205 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chap 168 189 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chap 167 189 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chap 166 253 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165 373 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164 366 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163 210 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chap 162 167 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chap 161 331 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chap 160 447 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chap 159 471 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chap 158 451 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chap 157 379 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 266 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chap 155 563 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 540 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 632 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 314 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 315 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 518 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 223 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 246 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 276 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 221 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 710 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 074 311 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 073 469 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 072 247 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 071 477 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 070 515 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 069 729 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 068 1436 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 067 281 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 066 155 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 065 196 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 064 150 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 063 191 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 062 244 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 061 200 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 060 250 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 059 224 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 058 232 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 057 207 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 056 229 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 055 158 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 054 283 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 053 280 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 052 195 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 051 231 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 050 268 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 049 183 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 048 194 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 047 167 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 046 342 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 045 204 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 044 209 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 043 126 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 042 175 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 041 185 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 040 208 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 039 172 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 038 202 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 037 215 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 036 224 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 035 218 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 034 263 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 033 230 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 032 167 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 031 225 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 030 293 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 029 172 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 028 348 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 027 270 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 026 215 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 025 221 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 024 383 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 023 279 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 022 151 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 021 187 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 020 243 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 019 248 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 018 363 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 017 279 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 016 410 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 015 437 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1117 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1633 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2191 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2046 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1621 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1467 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1513 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1606 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 006 1318 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 005 1389 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 004 1339 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 003 1449 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 002 1905 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 001 3605 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
D.Gray-man
Translator Name Truyện Tranh Tuần   -   Support/Inactive Team: alo8.com, MTO
Category Manga
Author katsura hoshino
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite