GhostBlade

Other Name
GhostBlade
Translator Name z50170937
Category Comic
Author wlop
Status Ongoing

GhostBlade

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
118918
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Cách đây rất lâu tại Neraland, những con người sùng đạo đã xây lên một tòa tháp vĩ đại để bày tỏ lòng thành kính của mình đối với nữ thần Nera. Cảm kích trước lòng mộ đạo của họ, và như để tưởng thưởng, Nữ thần Nera đã mở ra một cánh cổng tại tầng cao nhất của tòa tháp. Cánh cổng thần ấy kết nối với một thế giới khác; nó được biết đến với cái tên - Mắt Thiên Đường. Thế nhưng...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
13.1 Chapter 13.1 1173 26/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.3 Chương 12.3 2732 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 2111 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 901 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.3 Chương 11.3 3084 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chương 11.2 3177 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1: Trần Ai (Phần 1) 4524 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5: Thập Đại Binh Khí Neraland 2155 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.4 Chapter 10.4: Lone Wolf - Độc Lang (Phần Cuối) 4666 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.3 Chapter 10.3: Lone Wolf - Độc Lang (Phần 3) 1363 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2: Lone Wolf - Độc Lang (Phần 2) 1795 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 10.1 2658 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 5) 1887 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.4 Chương 9.4 1607 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.3 Chapter 9.3: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 3) 2726 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 2) 2911 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 4066 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chương 008.5 4449 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2: Wind And Flame - Gió Và Lửa (Phần 2) 5227 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1: Wind And Flame - Gió Và Lửa (Phần 1) 5305 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1: Heaven Sword - Thiên Kiếm (Phần Cuối) 4024 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Heaven Sword - Thiên Kiếm 5111 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5: The Six - Lục Đại 5029 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Northern Desert - Bắc Sa Mạc 5055 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: The Burning Rose - Hoa Hồng Lửa 5011 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5: Thiết Kế Nhân Vật & Bonus 4771 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Nightmare - Ác Mộng 5010 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: The Necklace - Chiếc Vòng Cổ 5020 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 (Prequel): Black Mountain - Núi Đen 5023 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Kidnapping - Bắt Cóc 5092 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Ice Princess - Công Chúa Băng 5561 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Intro): Heaven's Eye - Mắt Thiên Đường 5694 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
GhostBlade
Translator Name z50170937
Category Comic
Author wlop
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite