GhostBlade

Other Name
GhostBlade
Translator Name z50170937
Category Comic
Author wlop
Status Ongoing

GhostBlade

favorite 9 / 10
person 20 votes
visibility
113183
local_library
31 Chaps

Genres

Summary

Cách đây rất lâu tại Neraland, những con người sùng đạo đã xây lên một tòa tháp vĩ đại để bày tỏ lòng thành kính của mình đối với nữ thần Nera. Cảm kích trước lòng mộ đạo của họ, và như để tưởng thưởng, Nữ thần Nera đã mở ra một cánh cổng tại tầng cao nhất của tòa tháp. Cánh cổng thần ấy kết nối với một thế giới khác; nó được biết đến với cái tên - Mắt Thiên Đường. Thế nhưng...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
12.3 Chương 12.3 2322 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chương 12.2 1965 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chương 12.1 674 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.3 Chương 11.3 2590 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chương 11.2 2660 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1: Trần Ai (Phần 1) 3996 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5: Thập Đại Binh Khí Neraland 2025 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.4 Chapter 10.4: Lone Wolf - Độc Lang (Phần Cuối) 4531 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.3 Chapter 10.3: Lone Wolf - Độc Lang (Phần 3) 1048 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2: Lone Wolf - Độc Lang (Phần 2) 1676 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 10.1 2486 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 5) 1740 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.4 Chương 9.4 1462 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.3 Chapter 9.3: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 3) 2598 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 2) 2782 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 3940 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chương 008.5 4331 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2: Wind And Flame - Gió Và Lửa (Phần 2) 5221 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1: Wind And Flame - Gió Và Lửa (Phần 1) 5297 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1: Heaven Sword - Thiên Kiếm (Phần Cuối) 3950 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Heaven Sword - Thiên Kiếm 5095 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5: The Six - Lục Đại 5017 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Northern Desert - Bắc Sa Mạc 5035 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: The Burning Rose - Hoa Hồng Lửa 4905 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5: Thiết Kế Nhân Vật & Bonus 4710 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Nightmare - Ác Mộng 4955 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: The Necklace - Chiếc Vòng Cổ 4992 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 (Prequel): Black Mountain - Núi Đen 5009 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Kidnapping - Bắt Cóc 5068 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Ice Princess - Công Chúa Băng 5507 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Intro): Heaven's Eye - Mắt Thiên Đường 5596 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
GhostBlade
Translator Name z50170937
Category Comic
Author wlop
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite