Original

GhostBlade

Other Name
GhostBlade
Translator Name z50170937
Category Comic
Author wlop
Status Ongoing

GhostBlade

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
65441
local_library
21 Chaps

Genres

Summary

Cách đây rất lâu tại Neraland, những con người sùng đạo đã xây lên một tòa tháp vĩ đại để bày tỏ lòng thành kính của mình đối với nữ thần Nera. Cảm kích trước lòng mộ đạo của họ, và như để tưởng thưởng, Nữ thần Nera đã mở ra một cánh cổng tại tầng cao nhất của tòa tháp. Cánh cổng thần ấy kết nối với một thế giới khác; nó được biết đến với cái tên - Mắt Thiên Đường. Thế nhưng...

Chap Title Total Views Date Added Action
10.1 Chương 10.1 619 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 5) 839 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.4 Chương 9.4 828 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.3 Chapter 9.3: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 3) 2007 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2: Titan In The Wind - Cự Nhân Trong Gió (Phần 2) 2135 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chương 9.1 3297 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chương 008.5 2629 07/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chapter 8.2: Wind And Flame - Gió Và Lửa (Phần 2) 4513 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chapter 8.1: Wind And Flame - Gió Và Lửa (Phần 1) 4987 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1: Heaven Sword - Thiên Kiếm (Phần Cuối) 3072 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7: Heaven Sword - Thiên Kiếm 3051 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5: The Six - Lục Đại 3134 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6: Northern Desert - Bắc Sa Mạc 3218 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5: The Burning Rose - Hoa Hồng Lửa 3460 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5: Thiết Kế Nhân Vật & Bonus 3100 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4: Nightmare - Ác Mộng 3169 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3: The Necklace - Chiếc Vòng Cổ 3435 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.5 Chapter 2.5 (Prequel): Black Mountain - Núi Đen 3233 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2: Kidnapping - Bắt Cóc 4234 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1: Ice Princess - Công Chúa Băng 5213 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 (Intro): Heaven's Eye - Mắt Thiên Đường 5268 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
GhostBlade
Translator Name z50170937
Category Comic
Author wlop
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite