Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
180363
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 2674 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199.1 Chương 199.1 3017 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1874 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2135 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1510 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1386 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1281 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1337 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1337 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1230 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1424 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1339 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1367 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1550 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1596 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1316 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1380 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1254 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1463 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1626 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1467 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1506 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1460 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1922 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1681 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1690 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1564 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1260 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1884 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1639 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1515 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1686 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1660 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1470 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5124 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3776 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 3510 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1874 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1863 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1817 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1235 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3217 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1414 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1403 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1132 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1218 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1224 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1226 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1167 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1123 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1036 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 972 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 997 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 1108 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 906 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 927 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 886 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1029 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 889 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 1001 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 939 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 955 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 932 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 992 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 989 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 964 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 937 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 903 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 912 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 910 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 892 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 838 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 911 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1048 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 937 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1132 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1057 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 1158 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1218 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1027 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1308 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1215 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1199 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1231 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3076 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2043 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1146 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1167 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1096 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1182 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1163 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1226 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2049 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1126 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1126 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1436 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 922 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 880 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 905 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 827 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 903 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 831 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 870 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 879 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 869 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 823 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 863 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 866 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1028 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 987 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1069 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1659 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1072 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 985 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 920 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 984 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 889 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 972 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 945 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1053 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1045 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 980 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1057 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1161 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1016 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 998 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1129 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1324 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1400 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1395 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1643 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1906 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3294 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite