Ereshkigal (fate grand order)

Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
127453
local_library
132 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

Chap Title Total Views Date Added Action
199.1 Chương 199.1 1421 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1059 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1006 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1075 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1028 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 955 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1068 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1081 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 987 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1189 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1098 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1129 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1271 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1348 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1078 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1160 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1015 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1170 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1373 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1194 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1251 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1240 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1615 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1404 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1483 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1272 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1038 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1559 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1401 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1286 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1392 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1400 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1202 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5086 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3578 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2338 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1655 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1605 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1583 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 905 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2706 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1086 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1080 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 836 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 897 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 952 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 919 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 856 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 837 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 773 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 679 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 692 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 815 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 596 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 659 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 620 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 747 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 636 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 702 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 649 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 704 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 658 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 733 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 726 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 675 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 649 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 636 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 642 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 617 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 620 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 536 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 586 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 739 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 667 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 745 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 665 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 844 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 745 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 746 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 833 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 922 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 871 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 873 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 963 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 929 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 855 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 875 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 839 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 862 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 867 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 923 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 883 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 773 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 808 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 862 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 556 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 563 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 506 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 500 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 537 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 492 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 486 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 551 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 518 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 475 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 486 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 491 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 631 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 605 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 706 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1245 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 636 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 629 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 594 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 624 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 550 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 589 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 580 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 582 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 632 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 583 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 621 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 761 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 641 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 604 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 668 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 858 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 895 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 899 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1044 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1268 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2241 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite