Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
140909
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 595 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199.1 Chương 199.1 1980 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1254 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1578 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1192 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1113 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1039 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1141 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1148 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1060 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1257 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1167 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1232 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1353 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1424 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1154 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1218 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1098 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1248 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1460 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1298 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1340 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1320 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1717 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1517 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1552 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1389 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1108 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1660 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1494 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1365 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1465 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1482 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1293 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5098 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3624 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2419 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1691 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1657 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1655 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1009 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2873 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1183 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1169 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 916 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 975 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1020 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 987 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 916 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 911 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 831 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 734 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 797 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 894 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 666 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 725 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 708 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 804 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 690 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 757 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 734 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 754 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 709 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 777 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 783 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 732 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 730 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 699 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 703 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 698 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 684 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 616 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 663 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 815 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 726 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 838 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 727 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 893 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 882 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 792 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 997 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 982 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 973 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 947 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1135 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 994 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 918 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 954 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 913 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 951 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 947 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1007 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 999 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 831 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 861 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1053 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 664 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 646 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 592 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 616 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 642 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 557 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 568 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 645 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 623 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 577 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 594 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 587 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 727 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 693 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 794 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1348 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 746 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 724 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 698 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 704 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 669 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 710 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 680 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 693 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 756 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 724 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 738 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 869 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 746 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 726 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 808 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1009 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1030 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1045 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1193 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1410 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2521 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite