Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
204122
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 4113 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199.1 Chương 199.1 3697 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2750 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 3051 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2068 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2790 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1414 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1455 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1441 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1311 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1537 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1405 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1463 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1658 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1711 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1408 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1537 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1347 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1576 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1706 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1584 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1593 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1553 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 2439 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1772 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1798 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1690 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1373 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1991 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1752 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1607 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1820 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1787 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1582 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5134 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3898 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 3621 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1963 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2179 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1939 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1348 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3354 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1544 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1488 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1251 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1330 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1366 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1338 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1458 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1270 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1172 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1085 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1114 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 1226 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1036 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1035 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 980 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1149 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1011 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 1144 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1088 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1092 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1081 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1106 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1042 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1082 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1069 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1031 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1022 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 971 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1024 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 929 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1003 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1154 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1041 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1234 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1168 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 1242 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1326 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1133 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1386 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1316 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1329 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1362 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3192 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2130 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1248 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1269 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1203 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1336 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1296 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1359 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2145 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1251 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1235 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1574 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1046 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1047 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1054 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 929 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 1012 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 950 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 967 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1004 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1009 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 972 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 985 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1019 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1214 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1185 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1256 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1863 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1307 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1163 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1112 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1146 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1077 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1128 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1143 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1234 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1222 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1149 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1241 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1370 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1231 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1247 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1295 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1528 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1574 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1610 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1943 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2281 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3928 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite