Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
135698
local_library
132 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

Chap Title Total Views Date Added Action
199.1 Chương 199.1 1732 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1144 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1191 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1143 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1078 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 997 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1110 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1128 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1040 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1243 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1138 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1172 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1323 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1393 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1121 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1204 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1083 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1230 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1446 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1263 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1293 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1295 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1680 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1486 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1540 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1357 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1085 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1605 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1466 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1351 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1453 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1469 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1264 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5098 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3624 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2401 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1691 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1657 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1623 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 959 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2784 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1154 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1155 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 898 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 959 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1002 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 987 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 916 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 900 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 831 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 734 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 777 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 881 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 666 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 725 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 678 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 804 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 678 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 742 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 697 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 743 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 693 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 777 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 769 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 718 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 713 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 683 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 688 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 662 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 673 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 604 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 633 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 786 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 715 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 800 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 727 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 893 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 791 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 792 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 892 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 970 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 929 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 931 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1017 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 974 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 905 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 919 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 886 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 924 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 910 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 977 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 952 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 831 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 846 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 928 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 627 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 629 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 579 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 580 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 609 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 545 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 549 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 613 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 576 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 536 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 560 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 560 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 691 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 667 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 764 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1317 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 710 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 690 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 649 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 681 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 617 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 651 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 651 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 639 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 704 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 649 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 685 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 818 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 704 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 658 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 736 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 967 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 977 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 982 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1124 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1350 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2459 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite