Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
212055
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 4463 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199.1 Chương 199.1 3710 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2793 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 3092 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2114 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2851 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1464 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1469 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1441 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1329 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1557 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1424 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1479 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1670 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1728 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1423 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1570 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1367 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1614 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1718 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1602 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1629 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1581 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 2457 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1817 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1815 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1706 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1408 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2027 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1784 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1618 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1883 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1832 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1606 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5138 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3938 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 3635 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1996 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 2192 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1950 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1360 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3371 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1561 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1525 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1271 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1348 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1394 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1369 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1482 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1302 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1183 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1098 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1127 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 1243 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1050 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1046 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1008 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1168 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1022 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 1164 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1104 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1108 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1107 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1124 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1066 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1102 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1087 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1051 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1033 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 990 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1042 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 948 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1023 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1170 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1054 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1247 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1196 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 1262 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1344 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1150 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1399 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1332 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1356 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1378 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3192 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2130 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1262 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1269 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1203 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1354 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1308 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1370 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2188 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1296 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1265 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1606 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1080 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1075 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1085 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 959 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2881 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 986 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 1037 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1074 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1301 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2775 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1018 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1052 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1242 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1217 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1282 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1921 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1340 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1190 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1123 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1195 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1261 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1172 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1210 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1265 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1254 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1187 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1285 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1430 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1265 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1277 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1337 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1559 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1613 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1656 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1989 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2338 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 4026 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite