Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
191206
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 3309 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199.1 Chương 199.1 3352 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 2109 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2225 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1566 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1438 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1346 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1402 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1381 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1274 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1479 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1381 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1411 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1607 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1642 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1367 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1424 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1300 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1508 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1675 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1520 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1555 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1507 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1972 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1728 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1755 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1629 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1304 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1927 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1691 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1565 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1754 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1724 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1536 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5132 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3847 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 3566 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1932 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1926 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1894 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1297 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3270 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1467 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1463 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1191 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1281 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1287 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1293 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1234 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1189 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1105 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1033 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1056 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 1170 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 963 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 976 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 951 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1089 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 962 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 1070 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1010 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1016 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1006 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1039 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1031 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1009 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 998 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 960 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 965 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 951 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 944 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 880 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 952 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1085 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1004 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1184 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1118 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 1211 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1275 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1067 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1347 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1268 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1251 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1300 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3130 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2090 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1184 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1222 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1145 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1229 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1234 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1288 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2102 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1223 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1192 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1522 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 992 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 991 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1003 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 909 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 980 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 912 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 937 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 967 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 955 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 897 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 957 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 954 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1143 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1113 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1177 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1772 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1206 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1098 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1039 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1086 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 989 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1068 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1057 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1148 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1156 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1083 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1168 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1294 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1135 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1140 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1252 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1437 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1501 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1537 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1815 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2138 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3761 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite