Otaku Sanctuary

Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
130366
local_library
132 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

Chap Title Total Views Date Added Action
199.1 Chương 199.1 1572 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1097 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 1040 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1110 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1046 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 982 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1094 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1112 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1024 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1218 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1122 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1145 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1303 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1360 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1107 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1193 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1055 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1211 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1408 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1243 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1265 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1275 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1649 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1441 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1513 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1310 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1067 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1571 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1412 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1299 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1421 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1450 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1232 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5094 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3589 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 2366 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1668 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1623 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1596 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 918 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 2726 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1103 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1097 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 856 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 915 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 965 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 939 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 871 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 854 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 790 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 695 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 705 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 829 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 614 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 679 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 631 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 766 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 650 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 718 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 663 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 717 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 671 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 744 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 738 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 687 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 666 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 656 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 658 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 631 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 639 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 574 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 601 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 758 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 681 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 763 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 684 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 857 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 760 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 757 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 848 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 948 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 898 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 887 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 974 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 941 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 874 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 888 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 859 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 875 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 879 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 953 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 902 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 786 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 819 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 882 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 575 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 580 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 525 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 517 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 557 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 506 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 499 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 562 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 533 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 492 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 503 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 508 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 646 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 616 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 723 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1281 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 660 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 647 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 610 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 635 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 566 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 605 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 609 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 593 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 652 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 602 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 636 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 773 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 653 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 616 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 681 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 901 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 914 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 916 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1058 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1287 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2407 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite