Aho Girl

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing

Aho Girl

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
171315
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Chuyện kể về 1 cô nàng não phẳng đến mức khó tin

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
2021 Chương 2021 2317 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199.1 Chương 199.1 2793 03/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 1747 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 2040 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1446 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 1319 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 1213 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1302 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 1292 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112.5 Chap 112.5 1196 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 1378 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 1307 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 1343 01/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 1519 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 1559 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 1286 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 1345 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chap 105.5 1223 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 1430 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 1595 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 1441 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 1480 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 1433 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 1885 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 1654 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1651 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.5 Chương 97.5 1517 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1211 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1855 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1613 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chap 94.5 1480 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 1654 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1626 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1436 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.5 Chapter 91.5 5118 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 3744 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 3479 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 1819 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 1803 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.5 Chapter 87.5 1779 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1188 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3144 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85.5 Chapter 85.5 1369 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 1359 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1079 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1159 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1178 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1178 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1124 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1080 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 994 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 918 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 946 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.5 Chapter 76.5 1058 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 859 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 877 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 843 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 981 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 845 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chapter 71.5 937 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 881 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 896 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 867 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 929 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 927 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 885 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 870 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 845 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 849 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 849 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 841 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 777 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 846 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 973 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 864 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1055 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 980 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.5 Chapter 54.5 1081 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1137 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 949 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1226 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1144 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1128 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1151 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2989 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1951 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1072 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1090 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1033 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1104 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1089 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1151 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1962 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1049 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1049 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1344 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 853 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 811 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 788 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 755 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 828 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 746 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.5 Chương 30.5 802 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 810 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 789 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 744 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 790 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 789 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 950 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 906 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 985 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1588 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 987 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 904 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 851 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 902 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 816 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 895 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 868 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 980 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 965 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 900 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 963 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1043 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 921 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 907 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1035 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1223 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1303 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 1284 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 1500 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 1777 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 3080 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Cô nàng ngốc nghếch
Translator Name Hayate Ayasaki
Category Manga
Author hiroyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite