Rurouni Kenshin Hokkai Arc

Other Name
Rurouni Kenshin
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author watsuki nobuhiro
Status Ongoing

Rurouni Kenshin Hokkai Arc

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
55583
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc phần tiếp theo của Rurouni Kenshin sẽ gồm 5 Arc. Câu chuyện sẽ bắt đầu khi tình cờ Kaoru phát hiện ra người cha tưởng chừng đã chết, hóa ra vẫn còn sống khỏe mạnh ở Hokkaido!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chương 39 651 07/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.6 Chương 38.6 290 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 2192 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 361 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 475 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 357 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 693 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 340 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 162 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 356 01/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 276 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 418 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 354 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 332 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 375 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 370 25/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 309 25/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2601 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2023 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 890 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2680 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1294 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 2919 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1125 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1261 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 800 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2270 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 2921 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 852 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2130 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1980 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1041 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1669 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2028 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1071 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 871 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1057 28/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1946 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 3667 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3157 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5019 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rurouni Kenshin
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author watsuki nobuhiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite