Rurouni Kenshin Hokkai Arc

Other Name
Rurouni Kenshin
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author watsuki nobuhiro
Status Ongoing

Rurouni Kenshin Hokkai Arc

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
116470
local_library
60 Chaps

Genres

Summary

Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc phần tiếp theo của Rurouni Kenshin sẽ gồm 5 Arc. Câu chuyện sẽ bắt đầu khi tình cờ Kaoru phát hiện ra người cha tưởng chừng đã chết, hóa ra vẫn còn sống khỏe mạnh ở Hokkaido!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
58 Chương 58 643 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1641 12/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 851 01/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 525 29/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2731 13/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 158 13/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 249 13/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 661 01/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 833 27/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 2583 21/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4614 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1341 19/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1168 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1300 29/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 876 28/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 459 26/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2951 22/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1190 20/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 891 18/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1076 07/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.6 Chương 38.6 596 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38.5 Chương 38.5 2445 22/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 626 17/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 896 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1409 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1199 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 744 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2968 03/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 808 01/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 618 31/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 799 28/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1001 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 636 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 771 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 730 25/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 749 25/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 3056 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2434 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3232 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 3155 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 2267 19/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3790 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 2533 18/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2146 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4196 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 2692 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5144 13/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1227 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 2712 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 2675 12/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3081 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 2295 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 2591 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1839 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1462 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1676 28/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3144 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 4992 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5174 12/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5221 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Rurouni Kenshin
Translator Name Mega Team
Category Manga
Author watsuki nobuhiro
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite