Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

favorite 9 / 10
person 162 votes
visibility
512547
local_library
149 Chaps

Genres

Summary

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Chap Title Total Views Date Added Action
156 Chương 156 1834 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 1989 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2035 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1999 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2216 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2205 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 2171 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149.5 Chương 149.5 1802 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 2246 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2021 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 2579 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 2354 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2476 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 2530 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2418 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 2796 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2358 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2655 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1980 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2397 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1872 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2060 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3012 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2502 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2462 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2361 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2250 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2464 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2434 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2402 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2643 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2324 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2455 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2290 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2333 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2571 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2824 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2512 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2548 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 2294 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2261 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2888 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 3011 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3146 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2052 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1798 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2972 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2959 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2916 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2943 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2723 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2740 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2701 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3381 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 3527 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3231 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 2963 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3225 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3457 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3402 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2331 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2940 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3403 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2263 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4410 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2375 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3474 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3320 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 842 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2852 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2690 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2782 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2770 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2852 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 2877 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3383 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3762 06/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3092 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2867 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3395 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2769 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3132 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3485 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3240 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 CHAP 65 3361 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 CHAP 64 3509 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 3339 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 3538 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 3039 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3568 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 3234 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 3679 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3103 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHAP 56 3124 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3008 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 2515 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2728 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 3137 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2372 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3406 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2902 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2322 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 3166 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 2803 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3405 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2938 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 3238 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3493 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3325 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2911 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3268 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3364 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 3148 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 3377 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3577 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 3702 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 3340 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 3543 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3785 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 3921 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 4194 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4323 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4616 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5012 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5082 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4743 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 5051 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 5197 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 5245 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 5144 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5857 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 5902 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 6080 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 an Chap 017Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 017 6175 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6056 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6186 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6171 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6243 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6400 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6413 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6440 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6601 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 6986 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6850 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6692 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 7007 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 7102 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7366 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 7949 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite