Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

favorite 9 / 10
person 170 votes
visibility
531247
local_library
157 Chaps

Genres

Summary

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Chap Title Total Views Date Added Action
164 Chương 164 1580 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1372 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1468 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 1135 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 692 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1195 19/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 1772 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 1874 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2277 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2285 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2274 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2198 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2428 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2475 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 2406 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149.5 Chương 149.5 2084 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 2513 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2180 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 2849 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 2486 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2613 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 2633 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2528 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 3066 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2517 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2795 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 2085 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2470 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1936 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2118 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3065 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2550 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2522 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2406 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2302 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2530 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2535 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2453 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2695 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2364 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2481 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2328 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2364 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2623 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2850 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2557 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2580 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 2331 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2293 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2913 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 3047 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3169 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2081 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1828 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3011 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2989 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2963 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2960 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2735 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2768 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2713 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3392 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 3545 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3243 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 2978 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3237 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3487 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3413 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2349 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2977 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3423 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2274 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4427 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2395 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3487 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3339 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 857 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2885 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2798 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2797 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2815 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2870 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 2903 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3399 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3778 06/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3123 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2886 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3415 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2798 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3157 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3509 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3255 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 CHAP 65 3387 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 CHAP 64 3522 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 3355 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 3553 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 3058 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3580 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 3253 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 3709 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3120 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHAP 56 3143 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3026 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 2693 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2744 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 3171 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2401 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3455 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2918 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2339 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 3183 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 2836 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3405 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2968 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 3249 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3522 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3343 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2931 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3279 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3384 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 3166 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 3390 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3595 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 3716 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 3373 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 3560 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3814 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 3939 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 4221 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4355 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4646 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5016 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5086 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4791 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 5055 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 5201 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 5257 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 5164 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5861 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 5908 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 6094 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 an Chap 017Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 017 6201 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6064 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6194 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6187 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6249 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6410 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6425 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6458 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6611 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 7006 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6870 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6708 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 7021 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 7118 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7410 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 8059 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite