Satellizer el Bridget

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

favorite 9 / 10
person 143 votes
visibility
451572
local_library
132 Chaps

Genres

Summary

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Chap Title Total Views Date Added Action
140 Chương 140 1692 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1249 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1635 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1303 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1515 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2468 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1951 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2032 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1953 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1872 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2181 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2096 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2154 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2413 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2066 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2179 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2049 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2100 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2308 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2586 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2219 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2284 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 2061 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2045 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2690 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2792 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2923 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1846 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1550 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2752 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2757 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2698 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2774 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2577 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2560 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2539 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3167 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 3344 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3065 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 2801 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3035 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3287 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3163 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2204 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2698 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3213 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2074 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4269 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2234 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3292 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3203 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 681 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2718 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2560 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2657 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2642 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2738 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 2732 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3272 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3671 06/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3009 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2744 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3253 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2654 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3041 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3397 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3133 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 CHAP 65 3232 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 CHAP 64 3319 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 3171 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 3411 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 2914 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3471 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 3132 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 3567 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3002 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHAP 56 3018 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2897 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 2313 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2575 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 3055 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2298 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3230 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2825 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2290 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 3066 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 2729 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3338 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2849 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 3136 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3394 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3250 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2837 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3205 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3301 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 3080 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 3287 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3477 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 3613 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 3283 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 3481 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3683 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 3801 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 4051 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4200 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4528 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4836 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5040 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4489 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 4998 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 5149 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 5191 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 5090 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5811 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 5854 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 6022 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 an Chap 017Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 017 6113 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6024 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6100 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6085 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6157 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6308 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6321 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6336 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6497 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 6886 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6744 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6556 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 6849 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 6988 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7228 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 7771 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite