Goblin Slayer

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

favorite 9 / 10
person 156 votes
visibility
488756
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?

Chap Title Total Views Date Added Action
150 Chương 150 1236 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
149.5 Chương 149.5 1212 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1804 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1620 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 2074 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1964 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2219 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 2259 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2183 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 2531 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2198 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 2492 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1838 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2159 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1760 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 1969 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2903 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2390 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2351 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2222 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2158 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2395 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2301 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2359 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2599 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2248 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2358 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2247 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2281 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2501 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2755 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2422 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2473 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 2222 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2216 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2833 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2965 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3099 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1979 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1756 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2922 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2905 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2874 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2880 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2684 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2694 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2661 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3329 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 3452 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3163 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 2899 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3177 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3382 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3340 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2286 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2850 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3354 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2218 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4358 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2335 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3423 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3293 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 800 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2808 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2635 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2753 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2744 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2809 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 2817 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3349 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3746 06/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3092 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2839 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3345 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2716 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3098 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3461 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3196 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 CHAP 65 3305 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 CHAP 64 3447 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 3284 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 3486 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 2971 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3519 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 3178 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 3621 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3045 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHAP 56 3065 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2955 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 2363 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2688 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 3122 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2358 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3292 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2889 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2322 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 3120 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 2768 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3376 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2899 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 3199 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3454 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3294 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2899 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3233 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3333 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 3122 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 3332 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3537 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 3658 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 3310 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 3526 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3722 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 3893 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 4160 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4261 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4597 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4967 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5066 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4635 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 5035 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 5179 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 5213 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 5120 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5839 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 5884 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 6058 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 an Chap 017Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 017 6151 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6044 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6152 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6129 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6205 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6360 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6373 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6400 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6559 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 6944 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6804 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6622 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 6917 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 7056 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7316 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 7887 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite