Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing

Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san

favorite 9 / 10
person 178 votes
visibility
565930
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Karakai Jouzu no Takagi-san dựa trên tác phẩm cùng tên, nói về Takagi và con gái cô ấy, Chi. mang đến có các bạn những câu chuyện thường ngày châm chọc hài hước, liều rằng người bố có xuất hiện hay không.....?


Chap Title Total Views Date Added Action
173.5 Chương 173.5 1206 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1453 17/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1750 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2286 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2030 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 chap 169 2369 12/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chap 168 1278 12/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2306 10/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 2208 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 1950 17/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2252 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1768 20/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1947 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 1407 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 935 27/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1376 19/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 2008 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 2075 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 2505 19/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2460 24/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2465 15/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 2331 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 2547 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2651 29/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 2551 23/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149.5 Chương 149.5 2216 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 2634 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2304 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 3222 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 2685 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 2748 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 2766 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2710 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 3265 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 2762 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 3036 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 2275 28/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2693 14/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2074 13/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2295 09/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3184 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2708 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2658 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2513 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2392 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2689 25/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2710 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2560 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2783 05/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 2459 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2591 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2438 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2476 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2747 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2935 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2692 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2685 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118.5 Chương 118.5 2452 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2418 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3067 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 3178 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3311 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2185 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1960 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 3144 16/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3085 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3119 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3098 07/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2833 06/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2849 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2847 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3489 03/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 chap 94 3615 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 chap 93 3335 18/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 3093 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3347 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 3577 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 3544 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 2418 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3042 24/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3538 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2410 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4533 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2507 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3576 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3499 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 956 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2937 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2953 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2899 30/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2873 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2947 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 2980 14/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3460 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3856 06/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 3180 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2952 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3479 12/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2845 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 3187 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3522 13/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3255 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 CHAP 65 3387 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 CHAP 64 3539 15/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 CHAP 63 3370 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 CHAP 62 3591 05/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 CHAP 61 3112 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3615 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 CHAP 59 3291 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 CHAP 58 3736 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 3178 22/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHAP 56 3162 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3053 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 CHAP 54 2742 12/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2809 11/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 CHAP 52 3235 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2479 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3548 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2979 05/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2417 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 CHAP 47 3248 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 CHAP 46 2888 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3462 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3078 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 CHAP 43 3352 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3594 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3397 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2989 20/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3305 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3453 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 CHAP 37 3207 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 CHAP 36 3447 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3644 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 CHAP 34 3777 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 CHAP 33 3420 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 CHAP 32 3607 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3871 09/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 CHAP 30 3975 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 4278 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4433 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 4730 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5032 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5102 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 CHAP 24 4920 22/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 CHAP 23 5077 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 CHAP 22 5223 23/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 CHAP 21 5301 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chương 20.5 5200 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5869 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 CHAP 19 5916 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 CHAP 18 6124 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 an Chap 017Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Chap 017 6219 25/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6064 12/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 CHAP 14 6200 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 CHAP 13 6213 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 CHAP 12 6255 20/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 CHAP 11 6418 06/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 CHAP 10 6439 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 CHAP 9 6486 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 CHAP 8 6617 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 CHAP 7 7026 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 CHAP 6 6888 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 CHAP 5 6718 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 CHAP 4 7035 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 CHAP 3 7146 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 CHAP 2 7474 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 CHAP 1 8201 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author naba mifumi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite