Original

Sumika Sumire

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing

Sumika Sumire

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
72267
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Kisaragi Sumi đã dành cả cuộc đời để chăm sóc những người thân trong gia đình và không biết đến tình yêu là gì. Khi tất cả người thân trong gia đình qua đời, cô ấy chỉ còn lại một mình và hồi tưởng lại những kỉ niệm khi còn đi học. Một con mèo tên Rei đã xuất hiện và giúp cô ấy thực hiện mong muốn quay lại tuổi thanh xuân. Sẽ thế nào khi cô ấy trở lại tuổi 17 và đến trường một lần nữa?!

Chap Title Total Views Date Added Action
39 Chương 39 90 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 0 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 683 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1008 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1688 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2309 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2170 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5162 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4583 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5062 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3487 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4048 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2833 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2630 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2397 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2920 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2532 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2728 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2859 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1875 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2048 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1534 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1691 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1192 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1140 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1819 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3420 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 740 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 547 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 769 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 485 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 591 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 703 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 495 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 496 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 687 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 721 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 772 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1353 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite