Sumika Sumire

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing

Sumika Sumire

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
76050
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Kisaragi Sumi đã dành cả cuộc đời để chăm sóc những người thân trong gia đình và không biết đến tình yêu là gì. Khi tất cả người thân trong gia đình qua đời, cô ấy chỉ còn lại một mình và hồi tưởng lại những kỉ niệm khi còn đi học. Một con mèo tên Rei đã xuất hiện và giúp cô ấy thực hiện mong muốn quay lại tuổi thanh xuân. Sẽ thế nào khi cô ấy trở lại tuổi 17 và đến trường một lần nữa?!

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 214 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 158 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 91 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 739 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1137 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1749 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2389 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2318 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5188 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4776 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5082 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3525 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4144 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2887 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2782 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2555 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2950 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2689 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2908 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3097 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1918 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2170 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1668 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1730 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1241 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1202 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1885 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3590 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 773 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 605 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 910 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 555 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 641 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 768 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 610 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 554 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 753 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 781 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 876 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1442 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite