Sumika Sumire

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing

Sumika Sumire

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
74147
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Kisaragi Sumi đã dành cả cuộc đời để chăm sóc những người thân trong gia đình và không biết đến tình yêu là gì. Khi tất cả người thân trong gia đình qua đời, cô ấy chỉ còn lại một mình và hồi tưởng lại những kỉ niệm khi còn đi học. Một con mèo tên Rei đã xuất hiện và giúp cô ấy thực hiện mong muốn quay lại tuổi thanh xuân. Sẽ thế nào khi cô ấy trở lại tuổi 17 và đến trường một lần nữa?!

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 153 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 140 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 73 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 722 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1119 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1706 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2363 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2264 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5174 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4665 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5068 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3512 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4125 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2873 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2675 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2453 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2936 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2568 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2791 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3031 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1907 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2079 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1564 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1711 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1209 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1186 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1872 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3469 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 756 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 577 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 805 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 507 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 611 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 738 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 508 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 523 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 717 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 746 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 822 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1429 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite