Sumika Sumire

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing

Sumika Sumire

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
81842
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Kisaragi Sumi đã dành cả cuộc đời để chăm sóc những người thân trong gia đình và không biết đến tình yêu là gì. Khi tất cả người thân trong gia đình qua đời, cô ấy chỉ còn lại một mình và hồi tưởng lại những kỉ niệm khi còn đi học. Một con mèo tên Rei đã xuất hiện và giúp cô ấy thực hiện mong muốn quay lại tuổi thanh xuân. Sẽ thế nào khi cô ấy trở lại tuổi 17 và đến trường một lần nữa?!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 572 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 211 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 183 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 837 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1252 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1790 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2459 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2489 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5212 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4991 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5114 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3617 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4244 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2968 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2947 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2818 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3047 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2872 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3025 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3236 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2060 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2394 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1927 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1777 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1353 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1324 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1934 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3811 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 888 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 669 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1070 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 640 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 723 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 827 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1515 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 618 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 859 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 871 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1032 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 1666 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Sumika Sumire
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author takanashi mitsuba
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite