Honey

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done

Honey

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
38749
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Cậu vụng về, lúng túng giấu bó hoa sau lưng ... . Câu chuyện chớm nở từ một ngày mưa, và bắt đầu vào ngày Onigase-kun đến lớp học tìm Kogure Nao. Tuy nhiên, cô đã bị sốc khi cậu nói với cô: "Hãy hẹn hò với tớ, lấy hôn nhân làm mục tiêu!" Vì quá sốc và sợ hãi nên Nao ... không dám từ chối. Liệu những gì sẽ đến với mối quan hệ của họ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 1489 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 735 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 582 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 966 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 851 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1536 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 821 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 861 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 924 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4271 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 902 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1087 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2125 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 541 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 530 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 525 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 649 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 537 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 535 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 504 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 600 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 417 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1139 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 375 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 601 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 569 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 475 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 575 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 598 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 634 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 896 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 570 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 611 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 516 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 819 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 511 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 726 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1052 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1963 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4131 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite