Honey

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done

Honey

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
26807
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Cậu vụng về, lúng túng giấu bó hoa sau lưng ... . Câu chuyện chớm nở từ một ngày mưa, và bắt đầu vào ngày Onigase-kun đến lớp học tìm Kogure Nao. Tuy nhiên, cô đã bị sốc khi cậu nói với cô: "Hãy hẹn hò với tớ, lấy hôn nhân làm mục tiêu!" Vì quá sốc và sợ hãi nên Nao ... không dám từ chối. Liệu những gì sẽ đến với mối quan hệ của họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 924 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 453 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 439 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 734 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 693 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1426 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 719 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 745 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 803 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 751 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 824 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 985 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1870 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 430 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 423 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 429 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 458 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 425 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 414 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 437 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 487 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 331 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 869 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 306 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 514 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 454 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 422 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 466 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 465 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 395 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 796 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 443 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 481 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 469 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 567 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 398 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 562 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 923 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1014 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2063 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite