Honey

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done

Honey

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
36025
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Cậu vụng về, lúng túng giấu bó hoa sau lưng ... . Câu chuyện chớm nở từ một ngày mưa, và bắt đầu vào ngày Onigase-kun đến lớp học tìm Kogure Nao. Tuy nhiên, cô đã bị sốc khi cậu nói với cô: "Hãy hẹn hò với tớ, lấy hôn nhân làm mục tiêu!" Vì quá sốc và sợ hãi nên Nao ... không dám từ chối. Liệu những gì sẽ đến với mối quan hệ của họ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 1441 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 676 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 544 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 925 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 794 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1509 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 791 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 829 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 868 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4224 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 874 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1016 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2080 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 491 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 491 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 491 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 568 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 487 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 479 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 504 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 551 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 377 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1082 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 349 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 544 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 492 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 448 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 527 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 525 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 581 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 855 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 528 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 545 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 501 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 766 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 458 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 670 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 989 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1904 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3251 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite