Honey

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done

Honey

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
28015
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Cậu vụng về, lúng túng giấu bó hoa sau lưng ... . Câu chuyện chớm nở từ một ngày mưa, và bắt đầu vào ngày Onigase-kun đến lớp học tìm Kogure Nao. Tuy nhiên, cô đã bị sốc khi cậu nói với cô: "Hãy hẹn hò với tớ, lấy hôn nhân làm mục tiêu!" Vì quá sốc và sợ hãi nên Nao ... không dám từ chối. Liệu những gì sẽ đến với mối quan hệ của họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 963 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 535 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 456 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 754 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 704 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1437 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 733 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 762 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 818 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 762 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 843 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1001 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1977 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 449 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 443 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 440 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 477 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 439 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 433 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 456 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 506 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 346 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 958 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 319 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 525 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 472 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 435 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 477 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 485 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 479 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 812 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 463 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 497 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 489 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 651 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 412 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 578 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 941 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1027 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2261 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite