Belfast (Azur lane)

Honey

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done

Honey

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
26419
local_library
40 Chaps

Genres

Summary

Cậu vụng về, lúng túng giấu bó hoa sau lưng ... . Câu chuyện chớm nở từ một ngày mưa, và bắt đầu vào ngày Onigase-kun đến lớp học tìm Kogure Nao. Tuy nhiên, cô đã bị sốc khi cậu nói với cô: "Hãy hẹn hò với tớ, lấy hôn nhân làm mục tiêu!" Vì quá sốc và sợ hãi nên Nao ... không dám từ chối. Liệu những gì sẽ đến với mối quan hệ của họ?

Chap Title Total Views Date Added Action
40 Chương 40 887 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 435 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 439 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 734 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 693 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1426 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 719 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 745 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 790 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 751 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 811 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 968 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1850 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 430 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 423 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 429 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 458 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 425 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 398 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 426 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 469 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 312 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 858 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 287 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 499 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 443 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 404 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 448 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 448 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 382 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 796 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 443 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 481 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 458 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 556 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 398 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 562 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 910 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 983 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 2045 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ハニー (目黒あむ)
Translator Name Kawaii
Category Manga
Author meguro amu
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite