Shinrei Tantei Yakumo

Other Name
心霊探偵 八雲; 心霊探偵 八雲 ~赤い瞳は知っている~; 心靈偵探八云; Pen X Pal; Shinrei Tantei Yakumo - Akai Hitomi wa Shitteiru; Psychic Detective Yakumo - The red eyes know; Shinrei Tantei Yakumo (MIYAKO Ritsu)
Translator Name Kawaii   -   Support/Inactive Team: WoW - viettrinhtham, bamboo_forest
Category Manga
Author kaminaga manabu
Artist oda suzuka
Status Done

Shinrei Tantei Yakumo

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
81708
local_library
65 Chaps

Genres

Summary

Để giúp đỡ một người bạn của mình bị ma nhập, Haruka Ozawa được giới thiệu tới chỗ của Yakumo Saito - một tay thám tử nửa mùa, ngang tàn, bỗ bã, bất cần đời và đặc biệt luôn trong tình trạng ngái ngủ.

Vậy mà kẻ tưởng chừng như vô dụng hết sức kia lại sở hữu con mắt trái màu đỏ có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết.

Và cũng từ sau lần gặp gỡ Haruka, một giấc ngủ trọn vẹn với Yakumo trở thành một thứ xa xỉ.

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chapter 65 (END) 5452 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 115 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 117 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4036 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4621 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3628 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2847 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2643 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2999 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4800 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3684 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1251 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 427 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 407 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 458 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 507 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 337 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 414 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 386 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 408 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 365 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 313 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 470 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 461 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 516 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 764 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 683 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 487 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 519 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 586 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 723 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 614 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 582 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 573 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 546 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1238 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 736 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 773 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 634 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 704 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 648 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 762 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 791 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 770 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 858 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 764 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 880 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 708 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 761 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 877 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1031 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1096 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 993 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1136 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1028 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1346 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1169 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1153 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1205 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1217 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1304 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1475 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1806 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2160 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3946 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
心霊探偵 八雲; 心霊探偵 八雲 ~赤い瞳は知っている~; 心靈偵探八云; Pen X Pal; Shinrei Tantei Yakumo - Akai Hitomi wa Shitteiru; Psychic Detective Yakumo - The red eyes know; Shinrei Tantei Yakumo (MIYAKO Ritsu)
Translator Name Kawaii   -   Support/Inactive Team: WoW - viettrinhtham, bamboo_forest
Category Manga
Author kaminaga manabu
Artist oda suzuka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite