Otaku Sanctuary

Shinrei Tantei Yakumo

Other Name
心霊探偵 八雲; 心霊探偵 八雲 ~赤い瞳は知っている~; 心靈偵探八云; Pen X Pal; Shinrei Tantei Yakumo - Akai Hitomi wa Shitteiru; Psychic Detective Yakumo - The red eyes know; Shinrei Tantei Yakumo (MIYAKO Ritsu)
Translator Name Kawaii   -   Support/Inactive Team: WoW - viettrinhtham, bamboo_forest
Category Manga
Author kaminaga manabu
Artist oda suzuka
Status Done

Shinrei Tantei Yakumo

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
68844
local_library
63 Chaps

Genres

Summary

Để giúp đỡ một người bạn của mình bị ma nhập, Haruka Ozawa được giới thiệu tới chỗ của Yakumo Saito - một tay thám tử nửa mùa, ngang tàn, bỗ bã, bất cần đời và đặc biệt luôn trong tình trạng ngái ngủ.

Vậy mà kẻ tưởng chừng như vô dụng hết sức kia lại sở hữu con mắt trái màu đỏ có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết.

Và cũng từ sau lần gặp gỡ Haruka, một giấc ngủ trọn vẹn với Yakumo trở thành một thứ xa xỉ.

Chap Title Total Views Date Added Action
65 Chapter 65 (END) 5264 01/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3873 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4331 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3373 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2719 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2510 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2877 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4650 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3543 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1132 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 298 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 268 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 359 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 379 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 197 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 276 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 263 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 266 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 246 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 198 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 339 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 339 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 405 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 470 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 527 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 313 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 366 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 422 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 551 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 431 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 425 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 354 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 387 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1069 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 552 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 586 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 486 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 529 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 498 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 555 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 603 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 550 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 685 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 603 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 693 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 514 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 589 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 711 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 826 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 855 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 760 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 882 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 782 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1081 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 921 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 853 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 951 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 951 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1029 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1143 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1407 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1704 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3125 21/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
心霊探偵 八雲; 心霊探偵 八雲 ~赤い瞳は知っている~; 心靈偵探八云; Pen X Pal; Shinrei Tantei Yakumo - Akai Hitomi wa Shitteiru; Psychic Detective Yakumo - The red eyes know; Shinrei Tantei Yakumo (MIYAKO Ritsu)
Translator Name Kawaii   -   Support/Inactive Team: WoW - viettrinhtham, bamboo_forest
Category Manga
Author kaminaga manabu
Artist oda suzuka
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite