Freak Island

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Freak Island

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
541103
local_library
138 Chaps

Genres

Summary

Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
129 Chapter 129 1055 14/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1218 03/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 986 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1729 21/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 1162 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 2040 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 2095 17/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 1320 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1555 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 767 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 1722 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1910 14/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2111 05/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2476 26/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1884 17/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2455 06/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 4155 12/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1185 12/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2011 29/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3035 21/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chương 113.5 2708 14/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2333 16/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2076 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2024 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 2513 06/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 4303 27/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chapter 109 2604 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2372 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2683 10/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3026 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chương 105.5 3633 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2898 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3379 27/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2680 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3568 21/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 4052 31/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3229 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3154 09/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2770 01/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3200 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3073 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3151 31/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3433 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5018 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 4887 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3676 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3069 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4270 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4486 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3793 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4986 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5020 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5044 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4199 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5024 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3860 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4771 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3378 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4743 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4070 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3825 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3033 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2911 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2876 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3147 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3023 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3191 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3330 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3378 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3221 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3245 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3468 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3123 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3180 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 fix chaps 4013 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2813 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3221 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3063 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3118 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3086 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3284 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.5 Chương 55.5 2991 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3285 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3007 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3674 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3363 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3394 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3566 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3606 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3682 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3705 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3419 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3944 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5867 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5709 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5726 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5627 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5617 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5833 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5595 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5609 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5670 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5704 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5754 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5751 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5863 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5737 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5902 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5872 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5775 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5871 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5811 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6088 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5831 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5923 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6608 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5111 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5182 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5116 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5079 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5250 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5250 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5322 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5499 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5392 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5212 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5218 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5186 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5251 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5251 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5180 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5296 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5536 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5433 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5524 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5749 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6629 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5482 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite