Satellizer el Bridget

Freak Island

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Freak Island

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
224474
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 800 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 860 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 835 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 814 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 986 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 758 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 815 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 755 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 777 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 820 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 943 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 807 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 862 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 802 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 876 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1028 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1123 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1221 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1148 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1196 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1292 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1047 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1130 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 fix chaps 1848 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 869 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1146 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1102 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1160 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1152 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1088 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.5 Chương 55.5 1003 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1154 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 985 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1334 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1197 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1330 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1380 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1550 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1614 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1482 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1251 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1676 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5591 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5381 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5412 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5335 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5313 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5323 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5289 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5305 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5370 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5306 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5332 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5341 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5345 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5327 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5408 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5330 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5351 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5403 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5367 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5348 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5393 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5499 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6068 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2694 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2706 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2409 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2378 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2684 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2148 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2347 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2095 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2260 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2000 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1958 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2395 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2193 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2436 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2259 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2667 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2379 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2521 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3174 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3495 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5123 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite