Freak Island

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Freak Island

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
229761
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 984 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 946 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 894 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 893 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1033 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 810 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 863 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 803 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 825 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 873 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 970 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 838 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 902 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 923 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 940 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1190 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1307 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1381 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1254 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1276 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1442 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1163 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1174 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 fix chaps 1956 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 933 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1212 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1146 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1279 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1184 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1114 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.5 Chương 55.5 1039 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1260 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1031 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1564 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1308 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1380 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1491 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1589 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1647 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1649 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1301 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1823 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5603 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5387 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5418 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5343 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5319 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5327 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5295 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5311 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5374 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5310 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5344 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5349 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5355 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5347 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5418 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5338 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5359 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5411 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5375 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5358 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5401 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5511 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6082 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2764 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2762 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2475 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2443 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2749 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2206 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2409 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2195 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2340 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2042 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2021 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2460 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2247 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2533 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2365 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2734 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2451 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2559 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3238 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3702 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5141 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite