Freak Island

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Freak Island

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
520452
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
126 Chương 126 1319 21/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125.5 Chapter 125.5 909 09/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 1705 26/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1893 17/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123.5 Chapter 123.5 1163 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1367 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 636 11/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121.5 Chapter 121.5 1505 30/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1760 14/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1914 05/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2341 26/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1671 17/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2293 06/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116.5 Chương 116.5 4048 12/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1043 12/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1843 29/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2909 21/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113.5 Chương 113.5 2606 14/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2202 16/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1945 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1880 07/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chương 110.5 2351 06/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 4166 27/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 chapter 109 2439 25/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2206 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2514 10/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2858 04/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chương 105.5 3471 01/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2708 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 3223 27/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2450 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3354 21/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3834 31/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3028 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2995 09/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2574 01/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3017 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2895 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2961 31/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3216 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 4869 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 4699 17/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3487 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2884 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4077 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4294 06/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3618 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4804 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4879 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5016 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4024 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 4931 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3641 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4551 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3192 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4554 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3906 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3602 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2870 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2737 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2702 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2991 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2818 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3012 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3130 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3149 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3054 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3078 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3267 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2972 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2998 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 fix chaps 3856 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2655 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3000 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2862 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2960 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2904 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3146 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.5 Chương 55.5 2806 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3125 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2877 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3511 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3198 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3206 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3390 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3471 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3475 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3528 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3199 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3754 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5843 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5683 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5702 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5601 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5593 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5803 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5561 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5583 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5642 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5678 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5726 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5731 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5837 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5707 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5874 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5846 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5747 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5847 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5779 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6058 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5809 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5897 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6586 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5087 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5158 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5088 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5051 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5226 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5222 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5298 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5471 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5362 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5188 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5192 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5162 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5229 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5223 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5150 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5270 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5510 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5397 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5478 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5697 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6573 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 5346 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite