Freak Island

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Freak Island

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
231530
local_library
86 Chaps

Genres

Summary

Trong một lần tình cờ, các học viên của Viện nghiên cứu trường đại học M đã tìm thấy một hòn đảo hoang. Vì thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, không thể ra khơi nên họ đành phải đi lên đảo. Thế nhưng, họ lại chẳng hề biết rằng ở đó có một tên sát nhân đeo mặt nạ đầu heo đang chờ đợi họ…

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 1165 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 999 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 943 08/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 927 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1060 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 838 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 897 01/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 818 29/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 845 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 885 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1008 20/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 885 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 921 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 936 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 952 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1228 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1344 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 1399 06/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1272 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1303 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1456 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1180 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1194 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 fix chaps 1974 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 945 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 1232 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1160 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1313 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1218 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1142 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55.5 Chương 55.5 1072 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1279 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1046 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1658 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 1326 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 1392 16/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 1523 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1613 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1683 06/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 1667 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1317 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1846 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5607 17/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5393 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5422 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5347 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5323 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5335 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5297 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5313 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5376 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5312 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5346 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5351 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5357 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5349 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5420 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5342 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5363 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5413 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5377 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5370 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5403 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5513 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6094 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2776 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2795 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2503 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2476 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2786 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2219 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2424 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2221 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2356 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2056 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2041 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2472 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2266 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2548 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2380 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2754 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2466 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2579 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3253 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3732 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5143 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Đảo Quái Dị
Translator Name Đam Mê Truyện
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite