Ninja Shinobu-chan no Junjou

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done

Ninja Shinobu-chan no Junjou

favorite 7 / 10
person 16 votes
visibility
116877
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một thằng thanh niên nghiêm túc nhưng não rất mịn và một cô nàng ninja luôn phủ nhận thân phận thật của mình .......

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 2161 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1668 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1885 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2043 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2039 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 han no Junjou Chap 025Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 025 1877 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 han no Junjou Chap 024Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 024 1982 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 1992 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2453 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3666 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3623 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3227 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4473 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 han no Junjou Chap 017Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 017 4570 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3897 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 han no Junjou Chap 015Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 015 4286 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4460 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4470 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5052 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4848 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4992 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5077 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5102 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5188 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5173 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5306 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5267 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5173 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5288 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5639 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite