Ninja Shinobu-chan no Junjou

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done

Ninja Shinobu-chan no Junjou

favorite 7 / 10
person 16 votes
visibility
117876
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một thằng thanh niên nghiêm túc nhưng não rất mịn và một cô nàng ninja luôn phủ nhận thân phận thật của mình .......

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 2300 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1703 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1918 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2301 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2063 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 han no Junjou Chap 025Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 025 1914 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 han no Junjou Chap 024Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 024 2023 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 2027 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2475 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3710 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3653 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3243 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4501 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 han no Junjou Chap 017Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 017 4605 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 3910 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 han no Junjou Chap 015Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 015 4306 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4476 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4482 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5066 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4862 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5007 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5081 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5106 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5192 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5187 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5320 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5283 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5193 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5308 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5661 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite