Ninja Shinobu-chan no Junjou

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done

Ninja Shinobu-chan no Junjou

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
125566
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một thằng thanh niên nghiêm túc nhưng não rất mịn và một cô nàng ninja luôn phủ nhận thân phận thật của mình .......

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 3145 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2046 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2234 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2738 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2386 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 han no Junjou Chap 025Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 025 2269 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 han no Junjou Chap 024Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 024 2384 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 2320 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2835 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4157 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3970 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3562 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4900 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 han no Junjou Chap 017Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 017 4958 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4267 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 han no Junjou Chap 015Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 015 4626 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4822 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4813 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5140 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5022 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5049 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5121 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5158 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5238 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5235 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5378 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5345 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5261 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5384 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5803 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite