Ninja Shinobu-chan no Junjou

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done

Ninja Shinobu-chan no Junjou

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
124764
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một thằng thanh niên nghiêm túc nhưng não rất mịn và một cô nàng ninja luôn phủ nhận thân phận thật của mình .......

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 3073 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1989 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2179 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2702 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2349 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 han no Junjou Chap 025Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 025 2227 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 han no Junjou Chap 024Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 024 2331 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 2277 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 2805 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4128 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3919 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3537 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4848 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 han no Junjou Chap 017Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 017 4926 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4241 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 han no Junjou Chap 015Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 015 4601 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4789 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4775 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5134 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5018 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5043 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5117 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5152 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5234 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5231 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5374 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5341 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5255 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5378 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5791 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite