Ninja Shinobu-chan no Junjou

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done

Ninja Shinobu-chan no Junjou

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
131379
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về một thằng thanh niên nghiêm túc nhưng não rất mịn và một cô nàng ninja luôn phủ nhận thân phận thật của mình .......

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chương 30 4048 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2560 05/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2303 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3252 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2547 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 han no Junjou Chap 025Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 025 2614 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 han no Junjou Chap 024Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 024 2482 11/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 chap 23 2617 16/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 3101 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5088 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4079 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 3928 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5008 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 han no Junjou Chap 017Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 017 5012 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 4472 17/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 han no Junjou Chap 015Ninja Shinobu-chan no Junjou Chap 015 4740 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4898 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5078 24/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5154 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5176 16/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5075 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5157 31/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5210 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5250 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5241 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5394 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5353 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5273 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5430 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5839 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ninja Shinobu-chan no Junjou
Translator Name Chisarim
Category Manga
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite