Satellizer el Bridget

Võ Động Càn Khôn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 9 votes
visibility
291992
local_library
115 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Chap Title Total Views Date Added Action
116 Chương 116 1382 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1021 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 848 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 900 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1343 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 518 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 471 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 482 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 432 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 517 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 454 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 457 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 438 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1157 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1210 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 1692 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1725 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5697 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1248 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1081 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1360 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1035 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1049 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1061 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1288 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1613 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1394 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1732 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1071 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1616 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1611 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1578 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1668 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2017 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2755 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2189 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2228 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1778 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1968 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1968 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1963 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1808 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2008 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1586 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1738 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1613 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1760 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1825 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 999 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4104 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4751 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 3273 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3949 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4242 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 4293 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4916 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4791 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4840 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2864 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2792 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2978 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2849 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2858 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2803 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 2860 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 2938 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3000 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 886 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2958 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2778 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2832 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2487 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2674 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2925 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2735 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2717 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2552 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2627 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2690 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2646 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2791 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2865 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2578 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2744 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3044 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3306 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3237 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3123 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3373 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3299 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3283 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3069 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3476 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3433 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3317 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3529 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3486 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3232 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3372 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3467 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3668 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3528 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3672 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3578 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3446 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3392 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3442 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3135 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3368 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3521 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3879 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4422 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4291 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5027 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5639 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite