Võ Động Càn Khôn

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 11 votes
visibility
601054
local_library
233 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
233 chương 233 833 10/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 chương 232 116 10/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 1283 07/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 949 12/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 416 12/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 2749 12/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 376 12/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 728 21/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 1145 20/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 1112 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chương 223 261 16/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 738 14/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 540 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 330 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 293 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 249 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 571 07/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 380 06/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 437 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 978 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 304 03/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 884 31/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 728 30/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 404 30/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 368 30/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 532 29/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 1004 18/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2168 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 399 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 711 02/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 399 02/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 960 01/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 1296 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 599 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1228 23/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 628 23/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 556 23/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 915 01/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 1033 31/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 966 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 573 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1356 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 1141 20/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1263 03/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 722 03/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1276 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 1165 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 1010 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 731 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2004 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1251 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1215 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 1397 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1154 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1405 10/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1586 03/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2457 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1699 20/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1773 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 1079 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1537 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 2144 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1846 15/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1663 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2203 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2210 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1354 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 1706 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1401 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1869 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1754 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1885 11/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1775 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 1100 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chapter 158 1681 22/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 1787 14/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1432 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2988 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 2040 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1516 21/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1354 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2749 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1514 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1222 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2190 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1466 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1556 30/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1447 22/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 3246 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2911 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2269 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1828 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1197 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1533 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1884 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1644 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2787 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1660 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1508 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1963 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2683 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1934 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 2576 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2753 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2734 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1984 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 3451 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2875 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1381 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2406 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chapter 122 4446 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 2258 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3470 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2472 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2582 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3002 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2747 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2425 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1889 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1955 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2364 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1499 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1577 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1456 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1342 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1459 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1332 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1338 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1408 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1971 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2009 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 2535 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2616 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5787 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2001 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1768 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2594 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2794 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1717 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1961 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2144 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2354 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2140 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 612 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2455 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1998 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2422 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2329 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2193 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2375 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2696 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3415 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2846 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2888 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2420 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3795 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5026 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2982 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 3122 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3122 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 2394 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 3755 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3264 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 3349 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 2671 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1928 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5097 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5114 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 5079 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4936 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5047 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 5193 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5168 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5188 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5103 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4014 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4127 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4991 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5014 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4339 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3985 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 4205 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 4224 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4449 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2042 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3923 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5026 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4645 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5048 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3840 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4499 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3881 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3865 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3914 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3495 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3648 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3599 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3977 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4063 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5055 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4208 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4901 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4473 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4670 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4286 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4410 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5043 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4886 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4186 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4538 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4502 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5048 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4529 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4578 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4304 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4466 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4520 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5136 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5034 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5149 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4876 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4710 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5135 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4697 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4448 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4956 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4808 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5054 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5114 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5318 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5565 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6145 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2680 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite