Võ Động Càn Khôn

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 10 votes
visibility
341423
local_library
131 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.


Chap Title Total Views Date Added Action
132 Chương 132 983 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1071 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 1076 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1301 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1621 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1179 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1361 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1566 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 629 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1616 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chapter 122 2317 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 1153 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2134 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1756 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1688 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2279 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2068 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1620 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1292 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1399 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1742 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 871 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 897 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 856 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 761 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 816 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 739 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 765 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 781 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1439 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1422 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 1961 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2012 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5719 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1458 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1257 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1511 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1197 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1161 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1292 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1569 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1735 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1516 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1883 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1331 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1766 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1725 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1667 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1758 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2165 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2887 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2274 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2317 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1838 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2063 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2066 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2069 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1922 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2093 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1645 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1820 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1678 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1831 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1914 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1124 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4238 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4886 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 3353 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4035 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4333 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 4347 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4983 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4850 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4872 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2939 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2855 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3087 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2964 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2930 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2886 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 2959 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 3088 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3275 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1177 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3193 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3058 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3113 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2769 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2941 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3206 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2967 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2929 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2806 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2859 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2930 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2945 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3111 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3350 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2874 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3270 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3338 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3577 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3505 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3400 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3641 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3558 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3507 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3305 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3722 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3682 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3561 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3798 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3744 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3513 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3649 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3740 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4226 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3875 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3927 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3963 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3752 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3739 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3709 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3420 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3627 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3795 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4225 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4712 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4609 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5073 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5731 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite