Võ Động Càn Khôn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 10 votes
visibility
321419
local_library
124 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Chap Title Total Views Date Added Action
125 Chương 125 1192 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 318 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1300 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chapter 122 2009 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 866 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1955 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1596 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1549 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2132 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1922 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1437 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1179 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1242 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1640 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 789 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 777 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 738 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 668 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 722 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 650 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 674 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 688 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1356 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1340 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 1842 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1900 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5713 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1425 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1215 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1444 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1126 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1123 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1258 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1549 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1702 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1447 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1815 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1167 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1716 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1693 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1653 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1726 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2145 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2835 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2260 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2289 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1810 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2021 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2044 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2049 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1894 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2080 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1630 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1789 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1644 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1807 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1902 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1086 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4169 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4816 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 3317 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4020 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4287 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 4332 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4966 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4820 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4872 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2920 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2841 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3073 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2964 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2914 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2886 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 2928 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 3043 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3178 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1077 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3083 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2966 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3024 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2670 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2847 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3112 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2886 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2847 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2710 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2774 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2835 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2821 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2993 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3110 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2788 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2998 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3204 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3494 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3415 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3270 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3548 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3440 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3423 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3200 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3624 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3579 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3484 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3712 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3655 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3382 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3542 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3609 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3949 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3735 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3819 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3806 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3606 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3585 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3575 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3304 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3503 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3673 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4077 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4584 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4465 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5049 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5683 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite