Võ Động Càn Khôn

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 11 votes
visibility
533059
local_library
201 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
200 Chương 200 945 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 335 11/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 1041 23/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 386 23/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 356 23/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 736 01/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 850 31/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 784 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 428 28/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 1177 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 897 20/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 1084 03/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 526 03/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 1063 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 968 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 804 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 507 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1763 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 1053 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 1052 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 1250 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 1039 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1235 10/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1414 03/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2277 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1563 20/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1620 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 906 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1334 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1960 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1612 15/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1483 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 2001 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2042 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 1141 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 1514 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1227 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1714 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1545 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1698 11/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1568 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 888 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chapter 158 1463 22/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 1612 14/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1230 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2793 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1851 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1341 21/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1187 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2584 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1339 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 1047 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 2013 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1303 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1404 30/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1249 22/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 3081 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2705 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 2052 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1697 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1010 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1369 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1728 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1488 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2639 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1496 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1339 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1807 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2524 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1753 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 2415 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2632 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2619 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1819 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 3327 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2722 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1194 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2292 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chapter 122 4240 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 2060 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3341 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2295 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2390 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2829 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2607 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2250 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1768 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1818 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2240 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1305 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1432 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1298 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1234 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1320 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1180 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1213 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1307 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1837 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1881 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 2403 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2491 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5773 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1854 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1622 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2407 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2612 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1515 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1740 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1972 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2210 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1971 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 442 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2306 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1808 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2231 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2128 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2043 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2203 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2534 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3261 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2657 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2705 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2232 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2488 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2517 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2616 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 2537 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2579 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 2074 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 3231 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2191 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2746 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 2294 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1674 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5055 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5052 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 4382 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4548 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4755 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 5127 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5094 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5052 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5071 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3434 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3453 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4255 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3477 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4117 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3724 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 4010 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 3770 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4264 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1844 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3748 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4883 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4455 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5024 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3660 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4288 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3656 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3608 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3705 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3299 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3454 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3438 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3742 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3907 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5033 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4029 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4722 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4297 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4555 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4138 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4273 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5019 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4707 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4026 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4311 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4275 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5020 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4373 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4379 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4112 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4285 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4310 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5110 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4959 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5119 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4597 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4471 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5109 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4442 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4184 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4712 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4528 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5020 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5074 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5278 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5515 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6051 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1853 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite