Võ Động Càn Khôn

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 11 votes
visibility
495213
local_library
192 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
191 Chương 191 815 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 653 20/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 800 03/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 320 03/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 834 20/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 746 15/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 618 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 323 12/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1550 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 860 08/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 869 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 chapter 180 1077 24/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 878 19/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 1069 10/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 1245 03/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 2079 28/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1354 20/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1383 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 713 14/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 1166 29/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 1218 25/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 1430 15/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 1316 08/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 1827 01/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1547 25/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 976 18/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 1337 13/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1044 04/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 1548 25/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 1372 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 1479 11/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 1350 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 671 10/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chapter 158 1294 22/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chapter 157 1402 14/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 1024 10/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 2610 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 1642 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 1163 21/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 1025 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 2421 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 1149 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 895 19/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 1835 13/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 1150 06/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 1249 30/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 1106 22/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 2926 15/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 2538 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1896 05/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 1496 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 819 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1231 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 1568 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1320 27/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2473 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1323 03/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1200 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1683 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2353 19/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1594 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 2250 21/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 2455 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2444 21/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1673 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 3163 23/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 2550 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1037 09/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 2102 12/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chapter 122 4081 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 chapter 121 1895 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3144 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2151 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2168 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2691 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2465 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2096 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1637 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1677 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2073 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1165 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1299 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1160 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1075 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1147 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1024 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1053 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1148 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1693 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1704 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 2241 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2340 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5757 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1723 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1501 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2281 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2480 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1398 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1561 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1823 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2041 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1829 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 303 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2137 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1654 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2088 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1993 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1895 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2032 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2381 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3118 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2534 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2559 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 2086 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2319 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2384 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2472 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 2362 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2431 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1927 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 3071 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2026 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2255 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 2168 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1532 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5035 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5030 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 4218 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4403 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4588 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 5111 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5052 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5032 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5053 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3275 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3278 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4115 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3307 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4010 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3595 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 3886 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 3625 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 4143 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1707 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3630 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4569 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4263 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4953 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3540 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4141 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3489 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3469 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3592 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3188 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3329 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3310 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3580 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3741 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4039 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3862 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4446 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4140 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4390 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3962 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4097 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4921 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4485 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3784 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4138 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4111 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 4985 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4196 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4194 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3926 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4087 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4155 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5084 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4795 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5095 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 4429 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4290 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5087 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4276 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4036 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4562 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4381 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4953 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5048 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5250 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5495 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5947 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1536 14/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite