Võ Động Càn Khôn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 9 votes
visibility
306839
local_library
119 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Chap Title Total Views Date Added Action
120 Chương 120 1359 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1186 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1192 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1867 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1743 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1281 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1042 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1107 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1523 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 696 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 688 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 653 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 591 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 655 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 588 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 612 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 604 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1299 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1303 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 1802 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1826 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5709 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1358 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1162 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1418 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1079 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1062 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1186 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1474 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1657 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1409 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1781 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1152 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1664 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1629 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1593 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1668 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2062 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2755 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2200 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2244 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1778 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1979 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1997 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2011 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1847 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2049 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1617 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1756 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1632 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1792 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1869 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 1039 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4142 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4782 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 3297 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4007 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4273 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 4313 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4929 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4806 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4858 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2908 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2822 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3040 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2940 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2903 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2872 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 2908 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 3018 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3116 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1015 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3025 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2898 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2928 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2590 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2763 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3013 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2806 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2783 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2626 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2701 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2765 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2746 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2905 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2973 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2702 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2854 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3115 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3401 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3342 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3195 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3469 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3371 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3356 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3136 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3559 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3517 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3421 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3645 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3573 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3295 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3450 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3537 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3737 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3622 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3748 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3729 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3523 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3489 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3520 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3244 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3441 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3601 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3961 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4503 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4371 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5035 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5661 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite