Otaku Sanctuary

Võ Động Càn Khôn

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing

Võ Động Càn Khôn

favorite 10 / 10
person 9 votes
visibility
304405
local_library
119 Chaps

Genres

Summary

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Chap Title Total Views Date Added Action
120 Chương 120 1217 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1143 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1175 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1849 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1708 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1281 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1042 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1107 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1503 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 696 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 688 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 653 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 591 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 655 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 588 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 612 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 604 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1299 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1303 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chapter 101 1802 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1814 19/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5707 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1345 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1145 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 1406 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1065 12/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1049 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1171 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1444 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1657 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1409 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1765 08/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1152 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1664 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1629 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1578 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1668 15/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2029 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2755 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2189 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2244 17/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1778 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1968 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1968 20/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 1963 31/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 chap 74 1808 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2008 04/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 1586 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 chap 71 1738 03/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1613 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 1760 21/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 1825 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 999 22/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4104 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 4751 10/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chap 64 3286 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3991 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 4273 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 4293 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4916 11/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 4806 07/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4840 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2908 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2822 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3027 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 2920 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2903 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2853 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chapter 51 2908 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 chapter 50 3018 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3083 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 985 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3011 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2863 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2887 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2557 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2729 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2963 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2780 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2755 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2600 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2685 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2752 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2714 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2856 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2922 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2647 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2824 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3090 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3358 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3296 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3170 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3418 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3352 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3326 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3113 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3543 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3484 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3397 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3616 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3536 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3282 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3415 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3517 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3710 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3602 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3723 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3694 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3506 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3477 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3490 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3226 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3409 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3582 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3928 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4472 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4336 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5033 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5657 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Võ Động Càn Khôn
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author seo kouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite